ข้อมูลจำเพาะ

ชนิด

ชนิด: กล้องดิจิตอลเลนส์เดี่ยวแบบไม่สะท้อนภาพพร้อมระบบ AF/AE

เมาท์เลนส์: เมาท์ RF ของแคนนอน

เลนส์ที่รองรับ: กลุ่มเลนส์ RF และ RF-S ของแคนนอน

ใช้ตัวแปลงเมาท์ EF-EOS R: เลนส์ EF หรือ EF-S ของแคนนอน (ไม่รองรับเลนส์ EF-M)

ทางยาวโฟกัสของเลนส์: ประมาณ 1.6 เท่าของความยาวโฟกัสที่ระบุไว้บนเลนส์

เซนเซอร์ภาพ

ประเภท: เซนเซอร์ CMOS

พิกเซลใช้งานจริง*1*2

สูงสุดประมาณ 32.5 ล้านพิกเซล

พิกเซลทั้งหมด*1

ประมาณ 34.4 ล้านพิกเซล

ขนาดหน้าจอ ประมาณ 22.3 × 14.8 มม.
ขนาด CMOS APS-C
Dual Pixel CMOS AF รองรับ

1: ปัดเศษใกล้สุดที่ 100,000 พิกเซล

2: ใช้เลนส์ RF หรือ EF
จำนวนพิกเซลที่ใช้งานจริงอาจลดลงเมื่อใช้เลนส์บางชนิดและการประมวลผลภาพ

ระบบการบันทึก

รูปแบบการบันทึกภาพ: สอดคล้องกับกฎการออกแบบสำหรับระบบไฟล์กล้อง (DCF 2.0) และ Exif 2.31*1

1: รองรับข้อมูลความแตกต่างของเวลา

ชนิดภาพและนามสกุล

ชนิดภาพ นามสกุล
ภาพนิ่ง JPEG JPG
HEIF HIF
RAW CR3
RAW พิกเซลคู่
ถ่ายต่อเนื่อง RAW
C-RAW
ภาพเคลื่อนไหว ALL-I*1, IPB (มาตรฐาน), IPB (เบา) MP4

1: วีดีโอไทม์แลปส์เท่านั้น

สื่อจัดเก็บข้อมูล

สื่อจัดเก็บข้อมูล

เมมโมรี่การ์ด SD, SDHC, SDXC

SD speed class รองรับ
UHS speed class รองรับ
UHS-I รองรับ
UHS-II รองรับ

ช่องใส่การ์ด: มีช่องใส่การ์ดคู่

 • ช่องใส่การ์ด 1: รองรับ UHS-II
 • ช่องใส่การ์ด 2: รองรับ UHS-II

การบันทึกภาพนิ่ง

จำนวนพิกเซลภาพนิ่ง

คุณภาพของภาพ พิกเซลที่บันทึก
อัตราส่วนภาพ
3:2 4:3 16:9 1:1
JPEG/
HEIF
ใหญ่ ประมาณ 32.3 ล้านพิกเซล
(6960 × 4640)
ประมาณ 28.6 ล้านพิกเซล*1
(6160 × 4640)
ประมาณ 27.2 ล้านพิกเซล*1
(6960 × 3904)
ประมาณ 21.5 ล้านพิกเซล
(4640 × 4640)
กลาง ประมาณ 15.4 ล้านพิกเซล
(4800 × 3200)
ประมาณ 13.6 ล้านพิกเซล*1
(4256 × 3200)
ประมาณ 12.9 ล้านพิกเซล*1
(4800 × 2688)
ประมาณ 10.2 ล้านพิกเซล
(3200 × 3200)
เล็ก 1 ประมาณ 8.1 ล้านพิกเซล*1
(3472 × 2320)
ประมาณ 7.1 ล้านพิกเซล*1
(3072 × 2320)
ประมาณ 6.8 ล้านพิกเซล*1
(3472 × 1952)
ประมาณ 5.4 ล้านพิกเซล
(2320 × 2320)
เล็ก 2 ประมาณ 3.8 ล้านพิกเซล
(2400 × 1600)
ประมาณ 3.4 ล้านพิกเซล*1
(2112 × 1600)
ประมาณ 3.2 ล้านพิกเซล*1
(2400 × 1344)
ประมาณ 2.6 ล้านพิกเซล
(1600 × 1600)
RAW RAW/RAW แบบกระชับ ประมาณ 32.3 ล้านพิกเซล
(6960 × 4640)

ค่าสำหรับพิกเซลที่บันทึกจะถูกปัดเศษใกล้สุดที่ 100,000

ภาพ RAW/C-RAW จะถูกสร้างขึ้นที่ 3:2 มีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนภาพที่กำหนด และภาพ JPEG จะถูกสร้างขึ้นตามอัตราส่วนภาพที่กำหนด

อัตราส่วนภาพเหล่านี้ (M / S1 / S2) และจำนวนพิกเซลยังใช้กับการปรับขนาด

1: อัตราส่วนภาพจะแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับขนาดภาพเหล่านี้

ขนาดไฟล์ของภาพนิ่ง / จำนวนภาพที่ถ่ายได้

คุณภาพของภาพ ขนาดไฟล์
[ประมาณ MB]
ภาพที่ถ่ายได้
[ประมาณ]*1
JPEG*2 ละเอียดใหญ่ 10.6 2881
ปกติใหญ่ 5.5 5549
ละเอียดกลาง 6.0 5124
ปกติกลาง 3.2 9383
ละเอียดเล็ก 1 3.7 8317
ปกติเล็ก 1 2.1 14129
เล็ก 2 1.8 16914
HEIF*3 ละเอียดใหญ่ 10.4 2928
ปกติใหญ่ 7.9 3871
ละเอียดกลาง 6.3 4891
ปกติกลาง 4.8 6328
ละเอียดเล็ก 1 4.2 7304
ปกติเล็ก 1 3.3 9164
เล็ก 2 2.0 14995
RAW*2 RAW 35.1 873
RAW แบบกระชับ 17.9 1735
RAW+JPEG*2 RAW + ละเอียดใหญ่ 35.1 + 10.6 669
RAW แบบกระชับ + ละเอียดใหญ่ 17.9 + 10.6 1082
RAW+HEIF*3 RAW + ละเอียดใหญ่ 38.1 + 10.4 627
RAW แบบกระชับ + ละเอียดใหญ่ 20.8 + 10.4 976

1: จำนวนภาพที่ถ่ายได้โดยใช้การ์ด 32 GB ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน

2: เมื่อตั้งค่าเป็น [ถ่ายภาพ HDR HDR PQ: ไม่ใช้งาน]

3: เมื่อตั้งค่าเป็น [ถ่ายภาพ HDR HDR PQ: ใช้งาน]

ขนาดไฟล์และจำนวนภาพที่ถ่ายได้มีการวัดตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน

ขนาดไฟล์และจำนวนภาพที่ถ่ายได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพ (รวมถึงอัตราส่วนภาพ, เป้าหมาย, ความไวแสง ISO, รูปแบบภาพ และการตั้งค่าระบบส่วนตัว)

จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดของการถ่ายภาพต่อเนื่อง [ประมาณ]

จำนวนภาพที่ถ่ายได้เมื่อตั้งค่าเป็น [โหมดขับเคลื่อน: ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น] โดยไม่มีการถ่ายภาพต่อเนื่องช้าลง

โหมดชัตเตอร์
ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง
ชัตเตอร์กลไก / อิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก
ประมาณ 15 ภาพ/วินาที
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ประมาณ 30 ภาพ/วินาที
การ์ดที่ใช้สำหรับการบันทึก การ์ดมาตรฐาน*1 การ์ดความเร็วสูง*2 การ์ดมาตรฐาน*1 การ์ดความเร็วสูง*2
JPEG*3 ละเอียดใหญ่ 184 224 117 126
ละเอียดกลาง 222 222 115 118
ละเอียดเล็ก 1 203 203 115 120
เล็ก 2 210 210 111 119
HEIF*4 ละเอียดใหญ่ 184 190 117 122
ละเอียดกลาง 190 190 115 118
ละเอียดเล็ก 1 190 190 115 120
เล็ก 2 190 190 111 119
RAW*3 RAW 46 59 41 42
RAW แบบกระชับ 105 187 87 93
RAW+JPEG*3 RAW + ละเอียดใหญ่ 46 51 41 42
RAW แบบกระชับ + ละเอียดใหญ่ 101 144 84 93
RAW+HEIF*4 RAW + ละเอียดใหญ่ 46 51 41 41
RAW แบบกระชับ + ละเอียดใหญ่ 101 109 84 93

จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดจากการวัดภายใต้สภาวะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน (ถ่ายต่อเนื่องความเร็วสูง + ในโหมด AF ครั้งเดียว, ISO 100 และรูปแบบภาพปกติ)

จำนวนภาพที่ถ่ายได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพ (รวมถึงอัตราส่วนภาพ, เป้าหมาย, ยี่ห้อเมมโมรี่การ์ด, ความไวแสง ISO, รูปแบบภาพ และการตั้งค่าระบบส่วนตัว)

1: เมื่อใช้การ์ด UHS-I ขนาด 32 GB ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน

2: เมื่อใช้การ์ด UHS-II ขนาด 32 GB ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน

3: เมื่อตั้งค่าเป็น [ถ่ายภาพ HDR HDR PQ: ไม่ใช้งาน]

4: เมื่อตั้งค่าเป็น [ถ่ายภาพ HDR HDR PQ: ใช้งาน]

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

รูปแบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหว: MP4

เวลาในการบันทึกโดยประมาณ อัตราบิตภาพเคลื่อนไหว และขนาดไฟล์

Canon Log: ปิด, HDR PQ: ปิด

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระยะเวลารวมในการบันทึก (โดยประมาณ) อัตราบิตภาพเคลื่อนไหว
(ประมาณ Mbps)
ขนาดไฟล์
(ประมาณ MB/นาที)
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว อัตราเฟรม
(fps)
วิธีการบีบอัด 32 GB 128 GB 512 GB
NTSC PAL
4K UHD Fine 29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
35 นาที 2 ชม. 21 นาที 9 ชม. 27 นาที 120 860
IPB
(เบา)
1 ชม. 10 นาที 4 ชม. 43 นาที 18 ชม. 52 นาที 60 431
4K UHD 59.94 50.00 IPB
(มาตรฐาน)
18 นาที 1 ชม. 14 นาที 4 ชม. 56 นาที 230 1647
IPB
(เบา)
35 นาที 2 ชม. 21 นาที 9 ชม. 27 นาที 120 860
29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
35 นาที 2 ชม. 21 นาที 9 ชม. 27 นาที 120 860
IPB
(เบา)
1 ชม. 10 นาที 4 ชม. 43 นาที 18 ชม. 52 นาที 60 431
4K UHD Crop 59.94 50.00 IPB
(มาตรฐาน)
18 นาที 1 ชม. 14 นาที 4 ชม. 56 นาที 230 1647
IPB
(เบา)
35 นาที 2 ชม. 21 นาที 9 ชม. 27 นาที 120 860
4K UHD
(วีดีโอไทม์แลปส์)
29.97 25.00 ALL-I 9 นาที 36 นาที 2 ชม. 25 นาที 470 3362
Full HD
(ภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง)
119.88 100.00 IPB
(มาตรฐาน)
35 นาที 2 ชม. 22 นาที 9 ชม. 28 นาที 120 858
IPB
(เบา)
1 ชม. 0 นาที 4 ชม. 3 นาที 16 ชม. 15 นาที 70 501
Full HD 59.94 50.00 IPB
(มาตรฐาน)
1 ชม. 10 นาที 4 ชม. 43 นาที 18 ชม. 52 นาที 60 431
IPB
(เบา)
2 ชม. 0 นาที 8 ชม. 3 นาที 32 ชม. 15 นาที 35 252
29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
2 ชม. 20 นาที 9 ชม. 23 นาที 37 ชม. 35 นาที 30 216
IPB
(เบา)
5 ชม. 47 นาที 23 ชม. 11 นาที 92 ชม. 47 นาที 12 88
Full HD
(วีดีโอไทม์แลปส์)
29.97 25.00 ALL-I 47 นาที 3 ชม. 9 นาที 12 ชม. 38 นาที 90 644

อัตราบิตใช้กับสัญญาณออกวิดีโอเท่านั้น ไม่ใช้เสียงหรือเมตาดาต้า

เมื่อตั้งค่าข้อมูลเสียงเป็น [C.Fn 4-2 บีบอัดเสียง: ใช้งาน] (เสียง: การบันทึก AAC)

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะหยุดลงเมื่อถึงระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหว

เสียงจะไม่ถูกบันทึกช่วงประมาณสองเฟรมสุดท้ายเมื่อวิธีการบีบอัดสำหรับคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหวคือ IPB (มาตรฐาน) และตั้งค่ากล้องไว้เป็น [C.Fn 4-2 บีบอัดเสียง: ใช้งาน] หรือ IPB (เบา) (เสียง: AAC) ยิ่งไปกว่านั้น วิดีโอและเสียงอาจเหลื่อมกันเล็กน้อยเมื่อภาพเคลื่อนไหวจะถูกเล่นใน Windows

Canon Log: เปิด หรือ HDR PQ: เปิด

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระยะเวลารวมในการบันทึก (โดยประมาณ) อัตราบิตภาพเคลื่อนไหว
(ประมาณ Mbps)
ขนาดไฟล์
(ประมาณ MB/นาที)
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว อัตราเฟรม
(fps)
วิธีการบีบอัด 32 GB 128 GB 512 GB
NTSC PAL
4K UHD Fine 29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
25 นาที 1 ชม. 40 นาที 6 ชม. 40 นาที 170 1218
IPB
(เบา)
50 นาที 3 ชม. 20 นาที 13 ชม. 20 นาที 85 610
4K UHD 59.94 50.00 IPB
(มาตรฐาน)
12 นาที 50 นาที 3 ชม. 20 นาที 340 2434
IPB
(เบา)
25 นาที 1 ชม. 40 นาที 6 ชม. 40 นาที 170 1218
29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
25 นาที 1 ชม. 40 นาที 6 ชม. 40 นาที 170 1218
IPB
(เบา)
50 นาที 3 ชม. 20 นาที 13 ชม. 20 นาที 85 610
4K UHD
Crop
59.94 50.00 IPB
(มาตรฐาน)
12 นาที 50 นาที 3 ชม. 20 นาที 340 2434
IPB
(เบา)
25 นาที 1 ชม. 40 นาที 6 ชม. 40 นาที 170 1218
4K UHD
(วีดีโอไทม์แลปส์)
29.97 25.00 ALL-I 9 นาที 36 นาที 2 ชม. 25 นาที 470 3362
Full HD
(ภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง)
119.88 100.00 IPB
(มาตรฐาน)
23 นาที 1 ชม. 34 นาที 6 ชม. 19 นาที 180 1287
IPB
(เบา)
42 นาที 2 ชม. 50 นาที 11 ชม. 22 นาที 100 715
Full HD 59.94 50.00 IPB
(มาตรฐาน)
47 นาที 3 ชม. 9 นาที 12 ชม. 36 นาที 90 646
IPB
(เบา)
1 ชม. 24 นาที 5 ชม. 39 นาที 22 ชม. 38 นาที 50 360
29.97
23.98
25.00 IPB
(มาตรฐาน)
1 ชม. 34 นาที 6 ชม. 17 นาที 25 ชม. 8 นาที 45 324
IPB
(เบา)
2 ชม. 30 นาที 10 ชม. 3 นาที 40 ชม. 15 นาที 28 202
Full HD
(วีดีโอไทม์แลปส์)
29.97 25.00 ALL-I 31 นาที 2 ชม. 6 นาที 8 ชม. 25 นาที 135 966

อัตราบิตใช้กับสัญญาณออกวิดีโอเท่านั้น ไม่ใช้เสียงหรือเมตาดาต้า

เมื่อตั้งค่าข้อมูลเสียงเป็น [C.Fn 4-2 บีบอัดเสียง: ใช้งาน] (เสียง: การบันทึก AAC)

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะหยุดลงเมื่อถึงระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหว

เสียงจะไม่ถูกบันทึกช่วงประมาณสองเฟรมสุดท้ายเมื่อวิธีการบีบอัดสำหรับคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหวคือ IPB (มาตรฐาน) และตั้งค่ากล้องไว้เป็น [C.Fn 4-2 บีบอัดเสียง: ใช้งาน] หรือ IPB (เบา) (เสียง: AAC) ยิ่งไปกว่านั้น วิดีโอและเสียงอาจเหลื่อมกันเล็กน้อยเมื่อภาพเคลื่อนไหวจะถูกเล่นใน Windows

ความต้องการด้านประสิทธิภาพของการ์ด (การบันทึกภาพเคลื่อนไหว) [ความเร็วในการเขียน/อ่าน]

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การ์ด SD
ความละเอียด อัตราเฟรม
(fps)
วิธีการบีบอัด 8 บิต 10 บิต
(Canon Log 3 / HDR PQ)
NTSC PAL
4K UHD Fine
4K UHD
4K UHD Crop
59.94 50.00 IPB (มาตรฐาน) UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า Video Speed Class V60 หรือสูงกว่า
IPB (เบา) UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
29.97
23.98
25.00 IPB (มาตรฐาน) UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
IPB (เบา) SD Speed Class 10 หรือสูงกว่า UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
Full HD 119.88 100.00 IPB (มาตรฐาน) UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
IPB (เบา) SD Speed Class 10 หรือสูงกว่า UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
59.94 50.00 IPB (มาตรฐาน) SD Speed Class 10 หรือสูงกว่า UHS Speed Class 3 หรือสูงกว่า
IPB (เบา) SD Speed Class 6 หรือสูงกว่า SD Speed Class 10 หรือสูงกว่า
29.97
23.98
25.00 IPB (มาตรฐาน) SD Speed Class 6 หรือสูงกว่า
IPB (เบา) SD Speed Class 4 หรือสูงกว่า
4K
(วีดีโอไทม์แลปส์)
29.97 25.00 ALL-I ความเร็วในการอ่าน 60 MB/วินาที หรือสูงกว่า
Full HD
(วีดีโอไทม์แลปส์)
29.97 25.00 ALL-I ความเร็วในการอ่าน 30 MB/วินาที หรือสูงกว่า

ไมโครโฟนในตัวกล้องและไมโครโฟนภายนอก

ไมโครโฟนในตัวกล้อง: ไมโครโฟนสเตอริโอ

ไมโครโฟนภายนอก (ช่องต่อเข้าไมโครโฟนภายนอก): แจ็คมินิสเตอริโอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.

ไมโครโฟนภายนอก (ฐานเสียบอเนกประสงค์): รองรับไมโครโฟนสเตอริโอแบบทิศทาง รุ่น DM-E1D

ช่องมองภาพ

ชนิด: สี OLED ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

ขนาดหน้าจอ: ประมาณ 1.00 ซม. (0.39 นิ้ว)

จำนวนจุด: ประมาณ 2,360,000 จุด

การขยายภาพ / มุมรับภาพ: ประมาณ 1.15× / 33° (ด้วยการแสดงผล 3:2, เลนส์ RF50mm F1.2 L USM ที่ระยะอนันต์, –1 m–1)

การครอบคลุม: ประมาณ 100%

ระยะสายตา: ประมาณ 22 มม. (ที่ –1 m–1 จากปลายเลนส์ช่องมองภาพ)

การปรับแก้สายตา: ประมาณ –4.0 ถึง +2.0 m–1 (dpt)

หน้าจอ

ชนิด: จอ LCD สี TFT

ขนาดหน้าจอ: ประมาณ 7.5 ซม. (3.0 นิ้ว) (อัตราส่วนภาพบนหน้าจอ 3:2)

จำนวนจุด: ประมาณ 1,620,000 จุด

มุมมอง: ประมาณ 170° ในแนวตั้งและแนวนอน

การครอบคลุม: ประมาณ 100% แนวตั้งและแนวนอน (คุณภาพของภาพขนาดใหญ่และอัตราส่วนภาพ 3:2)

ความสว่างของหน้าจอ: เลือกปรับความสว่างได้เจ็ดระดับ

หน้าจอสัมผัส: การตรวจจับประจุไฟฟ้า

สัญญาณออก HDMI

สัญญาณวิดีโอ/เสียงออก HDMI: ช่องสัญญาณ HDMI micro OUT (Type D)

ไม่รองรับ HDMI CEC

ความละเอียด HDMI: อัตโนมัติ / 1080p

โฟกัสอัตโนมัติ

วิธีการโฟกัส: Dual Pixel CMOS AF

ช่วงความสว่างการโฟกัส

การถ่ายภาพนิ่ง: EV –5.0 ถึง 20

เงื่อนไข: เมื่อใช้กับเลนส์ f/1.2*, จุด AF จุดกลาง, AF ครั้งเดียว, ที่อุณหภูมิห้อง และ ISO 100

ยกเว้นเลนส์ RF ที่มีการเคลือบการปรับโฟกัสให้ราบรื่น (DS)

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว: EV –3.5 ถึง 20

เงื่อนไข: เมื่อใช้กับเลนส์ f/1.2*, จุด AF จุดกลาง, AF ครั้งเดียว, ที่อุณหภูมิห้อง และ ISO 100, บันทึกแบบ Full HD (29.97 / 25.00 fps)

ยกเว้นเลนส์ RF ที่มีการเคลือบการปรับโฟกัสให้ราบรื่น (DS)

การดำเนินการโฟกัส

การถ่ายภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
การโฟกัสอัตโนมัติ
 • AF ครั้งเดียว
 • Servo AF
 • ในโหมด A+ จะเปลี่ยนจาก AF ครั้งเดียว เป็น Servo AF โดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย
 • AF ครั้งเดียว
 • Servo AF ภาพเคลื่อนไหว
การโฟกัสด้วยตนเอง รองรับ รองรับ

สวิตช์เลือกโหมดโฟกัส: AF / MF

ใช้เมื่อติดเลนส์ RF หรือ RF-S ที่ไม่มีสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส

เมื่อติดเลนส์ที่มีสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส การตั้งค่าบนเลนส์จะมีความสำคัญเหนือกว่า

ความเข้ากันได้ของเลนส์ตามพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ: โปรดดูที่เว็บไซต์แคนนอน

จำนวนพื้นที่ AF ที่สามารถใช้ได้สำหรับการเลือกอัตโนมัติ

พื้นที่โฟกัส แนวนอน: ประมาณ 100%, แนวตั้ง: ประมาณ 100%
ภาพนิ่ง สูงสุด 651 โซน (31 × 21)
ภาพเคลื่อนไหว สูงสุด 527 โซน (31 × 17)

ตำแหน่งที่เลือกได้สำหรับจุดโฟกัสอัตโนมัติ

พื้นที่โฟกัส แนวนอน: ประมาณ 90%, แนวตั้ง: ประมาณ 100%
จำนวนตำแหน่ง ภาพนิ่ง สูงสุด 5915 ตำแหน่ง (91 × 65)
ภาพเคลื่อนไหว สูงสุด 4823 ตำแหน่ง (91 × 53)

เมื่อตั้งค่าเป็น [AF จุดเดียว] และเลือกโดยใช้ปุ่มอเนกประสงค์

ควบคุมการเปิดรับแสง

ฟังก์ชั่นวัดภายใต้สภาวะการถ่ายภาพต่างๆ

รายการ การถ่ายภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
เซนเซอร์วัดแสง การวัดแสง 384 โซน (24×16) โดยใช้สัญญาณเอาต์พุตของเซนเซอร์ภาพ
โหมดวัดแสง วัดแสงประเมินทั้งภาพ

เมื่อตรวจพบใบหน้า

วัดแสงบางส่วน

ประมาณ 6.0% ตรงกลางหน้าจอ

วัดแสงแบบจุด

ประมาณ 3.0% ตรงกลางหน้าจอ

วัดแสงเฉลี่ยหนักกลางภาพ

เมื่อตรวจไม่พบใบหน้า

เมื่อตั้งค่าเป็น Canon Log 3

ช่วงความสว่างของการวัดแสง (ที่อุณหภูมิห้อง, ISO 100) EV -2 ถึง 20 EV 0 ถึง 20

ความไวแสง ISO (ดัชนีค่าแสงที่แนะนำ) ในการถ่ายภาพนิ่ง

การตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเองสำหรับภาพนิ่ง

ความไวแสง ISO ปกติ ISO 100–32000 (ปรับทีละ 1/3 ระดับ หรือ 1 ระดับ)
ความไวแสง ISO ที่ขยายเพิ่ม H (เทียบเท่า ISO 51200)

ISO 200–32000 เมื่อกำหนดค่า [เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง]

ความไวแสง ISO แบบขยายไม่สามารถตั้งค่าได้ในโหมด HDR หรือสำหรับการถ่ายภาพ HDR (HDR PQ)

ขีดจำกัดของขอบเขตการตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเองสำหรับภาพนิ่ง

มากที่สุด ISO 200–H (เทียบเท่า ISO 51200, ปรับทีละ 1 ระดับ)
น้อยที่สุด ISO 100-32000 (ปรับทีละ 1 ระดับ)

ขีดจำกัดของขอบเขตการตั้งค่า ISO อัตโนมัติสำหรับภาพนิ่ง

มากที่สุด ISO 200-32000 (ปรับทีละ 1 ระดับ)
น้อยที่สุด ISO 100-25600 (ปรับทีละ 1 ระดับ)

รายละเอียด ISO อัตโนมัติสำหรับภาพนิ่ง

โหมดถ่ายภาพ ไม่ใช้แฟลช การใช้แฟลช
การควบคุมขีดจำกัด ISO อัตโนมัติสูงสุดที่เปลี่ยนแปลงได้สำหรับ E-TTL เลนส์ที่รองรับ เลนส์ที่ไม่รองรับ
การถ่ายภาพสร้างสรรค์ ระดับแสงยืดหยุ่น ISO 100*1*2–32000*2 ISO 100*1*2–6400*2 ISO 100*1*2–1600*2
โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ
ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์
ระบุค่ารูรับแสง
ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง
ค้างชัตเตอร์ ISO 400*3 ISO 400*3 ISO 400*3
การถ่ายภาพพื้นฐาน ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ ISO 100–6400 ISO 100–6400 ISO 100–1600
ฉากพิเศษ แตกต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพ
ฟิลเตอร์สร้างสรรค์ แตกต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพ

1: ISO 200 เมื่อตั้งค่าเป็น [เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง: ใช้งาน/เพิ่มประสิทธิภาพ]

2: แตกต่างกันไปตามการตั้งค่า [สูงสุด] และ [ต่ำสุด] สำหรับ [ขอบเขตอัตโนมัติ]

3: หากภายนอกช่วงการตั้งค่า ให้เปลี่ยนเป็นค่าที่ใกล้กับ ISO 400 ที่สุด

การควบคุมขีดจำกัด ISO อัตโนมัติสูงสุดที่เปลี่ยนแปลงได้สำหรับ E-TTL สำหรับภาพนิ่ง: รองรับ

ความไวแสง ISO (ดัชนีค่าแสงที่แนะนำ) ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเองสําหรับภาพเคลื่อนไหว (ในโหมด M)

Canon Log 3 ความไวแสง ISO
ความไวแสง ISO ปกติ ปิด ISO 100-12800 (ปรับทีละ 1/3 หรือ 1 ระดับ)
เปิด ISO 800-12800 (ปรับทีละ 1/3 หรือ 1 ระดับ)
ความไวแสง ISO ที่ขยายเพิ่ม ปิด H (เทียบเท่า ISO 16000–25600, ปรับทีละ 1/3 ระดับ)
เปิด L (เทียบเท่า ISO 100–640), H (เทียบเท่า 16000–25600)
(ปรับทีละ 1/3 ระดับ)

ความไวแสง ISO สูงสุดและต่ำสุดเมื่อตั้งค่าด้วยตนเองจะสัมพันธ์กับการตั้งค่า [ขอบเขตไวแสง ISO]

ขอบเขตการตั้งค่าคือ ISO 200–12800 เมื่อกำหนดค่า [เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง]

ความไวแสง ISO แบบขยายไม่สามารถใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR PQ, ภาพเคลื่อนไหว HDR หรือภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง

ขอบเขตการตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อตั้งค่าเป็น Canon Log 3 คือ L และ ISO 800–12800

การตั้งค่าความไวแสง ISO อัตโนมัติสำหรับภาพเคลื่อนไหว (ในโหมด P / Tv / Av และในโหมด M [ISO อัตโนมัติ])

Canon Log 3 ความไวแสง ISO
ความไวแสง ISO ปกติ ปิด ISO 100-12800 (ปรับทีละ 1/3 หรือ 1 ระดับ)
เปิด ISO 800-12800 (ปรับทีละ 1/3 หรือ 1 ระดับ)
ความไวแสง ISO ที่ขยายเพิ่ม ปิด H (เทียบเท่า ISO 25600)
เปิด

ความไวแสง ISO สูงสุดเมื่อตั้งค่าโดยอัตโนมัติจะสัมพันธ์กับการตั้งค่า [สูงสุดสำหรับอัตฯ]

ขอบเขตการตั้งค่าคือ ISO 200–12800 เมื่อกำหนดค่า [เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง]

ความไวแสง ISO แบบขยายไม่สามารถใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR PQ, ภาพเคลื่อนไหว HDR หรือภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง

ขอบเขตการตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเองสำหรับภาพเคลื่อนไหว

ขอบเขตการตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเอง (สูงสุดและต่ำสุด) สามารถเปลี่ยนแปลงได้

มากที่สุด ISO 200–12800 หรือ H (เทียบเท่า ISO 25600, ปรับทีละ 1 ระดับ)
น้อยที่สุด ISO 100–12800 (ปรับทีละ 1 ระดับ)

การตั้งค่า ISO อัตโนมัติสูงสุดสำหรับภาพเคลื่อนไหว

สูงสุดสำหรับ ISO อัตโนมัติ ISO 6400 / 12800 / H (เทียบเท่า ISO 25600)
วีดีโอไทม์แลปส์
สูงสุดสำหรับ ISO อัตโนมัติ
ISO 400-12800 (ปรับทีละ 1 ระดับ)

ชัตเตอร์

การทำงานของชัตเตอร์ในการถ่ายภาพนิ่ง

ประเภท:

ชัตเตอร์ระนาบโฟกัสที่ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

การม้วนชัตเตอร์ การใช้เซนเซอร์ภาพ

โหมดชัตเตอร์

การถ่ายภาพแบบใช้แฟลช
ชัตเตอร์กลไก ทำได้
อิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก ทำได้
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช้งาน

ความเร็วชัตเตอร์ / ซิงค์แฟลช

โหมดชัตเตอร์ ขอบเขตการตั้งค่า ระดับขั้นในการตั้งค่า ซิงค์แฟลช
ชัตเตอร์กลไก 1/8000–30 วินาที, ค้างชัตเตอร์ 1/3 ระดับ, 1/2 ระดับ 1/250 วินาที
อิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก 1/8000–30 วินาที, ค้างชัตเตอร์ 1/3 ระดับ, 1/2 ระดับ 1/320 วินาที
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1/16000, 1/8000–30 วินาที, ค้างชัตเตอร์ 1/3 ระดับ, 1/2 ระดับ

1/16000 วินาทีด้วยชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะตั้งค่าได้เฉพาะในโหมด Tv หรือ M เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานได้ในโหมด Fv, P และ Av หรือโหมดถ่ายภาพพื้นฐาน

แม้ในโหมด Tv หรือ M 1/16000 วินาทีด้วยชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้
- เมื่อตั้งค่าเป็นโหมด HDR หรือการถ่ายภาพคร่อมโฟกัส
- หากตั้งค่า [ความไวแสง ISO/ความเร็วชัตเตอร์] หรือ [ความเร็วชัตเตอร์] ไว้เพื่อรักษาระดับแสงเมื่อค่ารูรับแสงเปลี่ยนไป

การทำงานของชัตเตอร์ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ชนิด: ชัตเตอร์แบบโรลลิ่ง โดยใช้เซนเซอร์ภาพ

ความเร็วชัตเตอร์:

ภาพเคลื่อนไหวรับแสงอัตโนมัติ: 1/4000–1/25*1 วินาที

ภาพเคลื่อนไหวระบุค่าความเร็วชัตเตอร์/ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง: 1/4000–1/8*1 วินาที

แตกต่างกันตามโหมดถ่ายภาพและอัตราเฟรม

1: 1/125 วินาที (NTSC) หรือ 1/100 วินาที (PAL) เมื่อตั้งค่า [อัตราเฟรมสูง] เป็น [ใช้งาน]

แฟลชภายนอก

ขั้วสัมผัสฐานเสียบอุปกรณ์เสริม: 21 พินสำหรับอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับฐานเสียบอเนกประสงค์, 5 พินสำหรับซิงค์แฟลชและการสื่อสาร

การชดเชยระดับแสงแฟลช: ±3 ระดับ โดยปรับทีละ 1/3 หรือ 1/2 ระดับ

การขับเคลื่อน

โหมดขับเคลื่อนและความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง

โหมดขับเคลื่อน การโฟกัสอัตโนมัติ ชัตเตอร์กลไก อิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ถ่ายภาพเดี่ยว
ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง + AF ครั้งเดียว สูงสุดประมาณ 15 ภาพ/วินาที สูงสุดประมาณ 15 ภาพ/วินาที สูงสุดประมาณ 30 ภาพ/วินาที
Servo AF
ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง AF ครั้งเดียว สูงสุดประมาณ 6.5 ภาพ/วินาที สูงสุดประมาณ 8.0 ภาพ/วินาที สูงสุดประมาณ 15 ภาพ/วินาที
Servo AF
ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ AF ครั้งเดียว สูงสุดประมาณ 3.0 ภาพ/วินาที สูงสุดประมาณ 3.0 ภาพ/วินาที สูงสุดประมาณ 3.0 ภาพ/วินาที
Servo AF
ตั้งเวลา: 10 วินาที / รีโมทคอนโทรล
ตั้งเวลา: 2 วินาที / รีโมทคอนโทรล
ตั้งเวลา: ต่อเนื่อง

ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS): มี

ฟังก์ชั่นการเล่นภาพ

รายการ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
การแสดงจุด AF
ตารางดูภาพ ไม่แสดง / 3x3 / 6x4 / 3x3+diag
การดูภาพแบบขยาย 1.5×–10× (15 ระดับ)
ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ เงื่อนไขการค้นหา
คะแนน / วันที่ / โฟลเดอร์ / การป้องกัน / ชนิดของไฟล์ (1) / ชนิดของไฟล์ (2)
คะแนน OFF / ★ ถึง ★★★★★
เลือกภาพ / เลือกช่วงของภาพ / ทุกภาพในโฟลเดอร์ / ทุกภาพในการ์ด / ทุกภาพที่พบ
ป้องกันภาพ เลือกภาพ / เลือกช่วงของภาพ / ทุกภาพในโฟลเดอร์ / ถอนป้องกันทุกภาพในโฟลเดอร์ / ทุกภาพในการ์ด / ถอนป้องกันทุกภาพในการ์ด / ทุกภาพที่พบ / ถอนป้องกันทุกภาพที่พบ
การประมวลผลภาพ RAW ในตัวกล้อง
การปรับขนาด
การตัดภาพ

การประมวลผลภาพ RAW บนคลาวด์

คุณสมบัติสำหรับการอัปโหลดภาพไปยัง image.canon เพื่อประมวลผล RAW บนระบบคลาวด์ โดยจำเป็นต้องเตรียมการบางอย่าง เช่น การจับคู่กล้องและการส่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน

การดึงเฟรมภาพจากภาพเคลื่อนไหว 4K

แต่ละเฟรมของภาพเคลื่อนไหว 4K ที่บันทึกด้วยกล้องนี้สามารถบันทึกเป็นภาพนิ่งได้ประมาณ 8.3 ล้านพิกเซล (3840×2160) (JPEG หรือ HEIF*)

จากภาพเคลื่อนไหวปกติ ภาพนิ่งจะถูกบันทึกเป็น JPEG และจากภาพเคลื่อนไหว HDR PQ จะถูกบันทึกเป็นภาพ HEIF

ภาพเคลื่อนไหวที่ดึงเฟรมได้: 4K Fine / 4K / 4K Crop

ภาพนิ่งที่ดึงออกมาจะไม่สามารถถูกปรับขนาดหรือตัดขอบภาพได้ในกล้องนี้

คำสั่งพิมพ์ (DPOF)

สอดคล้องกับ DPOF เวอร์ชั่น 1.1

อินเตอร์เฟซภายนอก

ช่องสัญญาณดิจิตอล

ชนิดของช่องสัญญาณ USB Type-C
การส่งผ่าน เทียบเท่ากับ SuperSpeed Plus USB (USB 3.2 Gen 2)
แอพพลิเคชั่น
 • สำหรับการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ / การสื่อสารกับสมาร์ทโฟน
 • การชาร์จแบตเตอรี่แบบ USB / การให้พลังงานกล้อง

ช่องสัญญาณออก HDMI: ช่องสัญญาณ HDMI micro OUT (Type D)

ช่องต่อเข้าไมโครโฟนภายนอก: มีแจ็คมินิสเตอริโอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.

ช่องเสียบหูฟัง: มีแจ็คมินิสเตอริโอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.

ช่องรีโมทคอนโทรล: รองรับช่องชนิดรีโมทสวิตช์ รุ่น RS-60E3

แหล่งพลังงาน

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่แพ็คที่รองรับ LP-E6NH / LP-E6N / LP-E6
จำนวนที่ใช้ 1

การชาร์จแบตเตอรี่แบบ USB/การให้พลังงานกล้อง: ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB รุ่น PD-E1

แหล่งพลังงาน

ส่วนแหล่งพลังงาน อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC รุ่น AC-E6N
ส่วนที่เชื่อมต่อ อุปกรณ์ต่อไฟ DC รุ่น DR-E6

จำนวนภาพที่ถ่ายได้

ประเภทการถ่ายภาพ อุณหภูมิ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ (จำนวนภาพโดยประมาณ)
ประหยัดพลังงาน*1 ราบรื่น*2
การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ +23°C / 73°F 500 380
การถ่ายภาพบนหน้าจอ 770 660

1: เป็นไปตามข้อกำหนดของ CIPA

2: ตามข้อกำหนดของ CIPA ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน

ใช้ LP-E6NH ใหม่ที่ชาร์จไฟจนเต็ม ด้วยการ์ด SD ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน

จำนวนภาพที่ถ่ายได้อาจแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ

ภาพที่ถ่ายได้อาจน้อยลงเมื่อต่ออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับฐานเสียบอเนกประสงค์ เนื่องจากกล้องจะให้พลังงานแก่อุปกรณ์เสริม

เวลาการทำงานที่สามารถใช้ได้

สภาวะการใช้งาน อุณหภูมิ เวลาการทำงานที่สามารถใช้ได้
ระยะเวลาที่เปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์ได้ +23°C / 73°F ประมาณ 5 ชั่วโมง
ระยะเวลาที่สามารถแสดงภาพแบบ Live View ได้ (การถ่ายภาพบนหน้าจอ) +23°C / 73°F ประมาณ 5 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้

Servo AF ภาพเคลื่อนไหว: ไม่ใช้งาน

Full HD
 • IPB (มาตรฐาน)
 • 29.97 fps / 25.00 fps
+23°C / 73°F ประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที
0°C / 32°F ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
ระยะเวลาที่เล่นภาพเคลื่อนไหวได้ (การเล่นภาพปกติ) 4K
 • IPB (มาตรฐาน)
 • 59.94 fps / 50.00 fps
+23°C / 73°F ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

ใช้ LP-E6NH ที่ชาร์จไฟจนเต็ม

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาด

(กว้าง) × (สูง) × (หนา) ประมาณ 132.0 × 90.4 × 91.7 มม. / 5.20 × 3.56 × 3.61 นิ้ว

ตามมาตรฐาน CIPA

น้ำหนัก

ตัวกล้อง
(รวมแบตเตอรี่และการ์ด 1)
ตามข้อกำหนดของ CIPA
ประมาณ 612 กรัม / 21.59 ออนซ์
เฉพาะตัวกล้อง ประมาณ 530 กรัม / 18.70 ออนซ์

ไม่รวมฝาปิดตัวกล้องหรือฝาครอบฐานเสียบ

สภาพแวดล้อมการทำงาน

อุณหภูมิในการทำงาน: 0–40°C / 32–104°F

ความชื้นในการทำงาน: 85% หรือน้อยกว่า

การสื่อสารผ่าน Wi-Fi (LAN แบบไร้สาย)

มาตรฐานที่รองรับ (เทียบเท่ามาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n)

มาตรฐาน Wi-Fi วิธีการส่งสัญญาณ ความเร็วลิงก์สูงสุด
IEEE 802.11b การแปลงสัญญาณ DSSS 11 Mbps
IEEE 802.11g การแปลงสัญญาณ OFDM 54 Mbps
IEEE 802.11n 72.2 Mbps

ความถี่ของการส่งสัญญาณ (ความถี่กลาง)

ความถี่ 2412 ถึง 2462 MHz
ช่องสัญญาณ ช่อง 1 ถึง 11

วิธีการตรวจสอบผู้ใช้และการเข้ารหัสข้อมูล

วิธีการเชื่อมต่อ ตรวจสอบผู้ใช้ การเข้ารหัส
Access Point ของกล้อง WPA2 / WPA3-Personal AES
เปิด ไม่ใช้งาน
โครงสร้าง เปิด WEP
ไม่ใช้งาน
กุญแจร่วม WEP
WPA / WPA2 / WPA3-Personal TKIP
AES

Bluetooth

ข้อกำหนดมาตรฐาน: รองรับข้อกำหนด Bluetooth เวอร์ชั่น 4.2 (เทคโนโลยีพลังงานต่ำของ Bluetooth)

วิธีการส่งสัญญาณ: การแปลงสัญญาณ GFSK

 • ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน รวมทั้งมาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)
 • ขนาดและน้ำหนักที่ระบุข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดของ CIPA (ยกเว้นน้ำหนักเฉพาะตัวกล้อง)
 • ข้อมูลจำเพาะและลักษณะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับเลนส์ที่ไม่ใช่ของแคนนอนที่ติดอยู่กับกล้อง โปรดติดต่อผู้ผลิตเลนส์ที่เกี่ยวข้อง