การประมวลผลภาพ RAW

คุณสามารถประมวลผลภาพ RAW หรือ RAW แบบกระชับ ด้วยกล้องเพื่อสร้างภาพ JPEG หรือ HEIF ภาพ RAW จะยังคงเดิมเหมือนเมื่อตอนถ่าย ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับเงื่อนไขการประมวลผลเพื่อสร้างเป็น JPEG ได้มากเท่าที่ต้องการ

คุณยังสามารถใช้ Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS) เพื่อประมวลผลภาพ RAW

ข้อควรระวัง

 • การประมวลผลเป็น HEIF ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับภาพ RAW หรือ RAW แบบกระชับ ที่ถ่ายด้วยความไวแสง ISO แบบขยาย (H)
 1. เลือก [การเล่นภาพ: ประมวลผลภาพ RAW]

 2. เลือกตัวเลือก จากนั้นเลือกภาพ

  • คุณสามารถเลือกภาพหลายภาพเพื่อประมวลผลพร้อมกันในครั้งเดียว

  เลือกภาพ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพที่จะประมวลผล จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • กดปุ่ม MENU

  เลือกช่วงของภาพ

  • เลือกภาพแรก (จุดเริ่มต้น)
  • ต่อไป เลือกภาพสุดท้าย (จุดสิ้นสุด) เครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] จะถูกเพิ่มลงในภาพทุกภาพภายในช่วงระหว่างภาพแรกถึงภาพสุดท้าย
  • หากต้องการประมวลผลภาพอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้
  • กดปุ่ม MENU
 3. ตั้งเงื่อนไขการประมวลผลที่ต้องการ

  ใช้การตั้งค่าขณะถ่ายภาพ

  • ภาพถูกประมวลผลโดยใช้การตั้งค่าภาพในขณะที่จับภาพ
  • ภาพที่ถ่ายโดยตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ถ่ายภาพ HDR HDR PQ] เป็น [ใช้งาน] จะถูกประมวลผลเพื่อสร้าง HEIF และภาพที่ถ่ายโดยตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้เป็น [ไม่ใช้งาน] จะถูกประมวลผลเพื่อสร้าง JPEG

  ตั้งค่าการประมวลผล→JPEG/ตั้งค่าการประมวลผล→HEIF

  • ใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลือกรายการ
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก หรือ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชั่น
  • หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่า ให้กดปุ่ม ลบ และเลือก [ตกลง] หลังจากที่ข้อความยืนยันแสดงขึ้น

  หน้าจอการเปรียบเทียบ

  • คุณสามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างหน้าจอ [หลังจากเปลี่ยน] และ [ค่าเมื่อถ่ายภาพ] ได้โดยการกดปุ่ม ข้อมูล และหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ
  • รายการสีส้มบนหน้าจอ [หลังจากเปลี่ยน] มีการแก้ไขหลังจากเวลาที่จับภาพ
  • กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่หน้าจอเงื่อนไขการประมวลผล
 4. บันทึก

  • เมื่อใช้ [ตั้งค่าการประมวลผล→JPEG] หรือ [ตั้งค่าการประมวลผล→HEIF] ให้เลือก [] (บันทึก)
  • อ่านข้อความแล้วเลือก [ตกลง]
  • หากต้องการประมวลผลภาพอื่นๆ ให้เลือก [ใช่] และปฏิบัติซ้ำตามขั้นตอนที่ 2–4
 5. เลือกภาพที่จะแสดง

  • เลือก [ภาพดั้งเดิม] หรือ [ภาพที่ผ่านการโปรเซส]
  • ภาพที่คุณเลือกจะแสดงขึ้น

การดูภาพแบบขยาย

คุณสามารถขยายภาพที่แสดงสำหรับ [ตั้งค่าการประมวลผล→JPEG] หรือ [ตั้งค่าการประมวลผล→HEIF] โดยการกดปุ่ม ขยายหรือย่อ อัตราส่วนการขยายจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [คุณภาพของภาพ] คุณสามารถเลื่อนดูส่วนต่างๆ ของภาพที่ถูกขยายได้ด้วยปุ่ม ปุ่มอเนกประสงค์

หากต้องการยกเลิกการดูภาพแบบขยาย ให้กดปุ่ม ขยายหรือย่อ อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

 • ผลลัพธ์ของการประมวลผลด้วยการตั้งค่า [ตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอล] เป็น [สูง] จะนำไปใช้กับการแสดงภาพแบบขยายเท่านั้น ผลลัพธ์จะไม่นำไปใช้กับการแสดงผลแบบธรรมดา

การประมวลผลภาพด้วยอัตราส่วนภาพที่ระบุ

ภาพ JPEG หรือ HEIF ตามอัตราส่วนภาพที่ระบุจะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณประมวลผลภาพ RAW ที่ถ่ายโดยตั้งค่า [การถ่ายภาพ: สัดส่วนของภาพนิ่ง] () เป็น [1:1], [4:3] หรือ [16:9]

ตัวเลือกการประมวลผลภาพ RAW

 • : ปรับความสว่าง

  คุณสามารถปรับความสว่างของภาพได้ถึง ±1 ระดับ โดยจะปรับทีละ 1/3 ระดับ

 • : สมดุลแสงขาว ()

  คุณสามารถเลือกสมดุลแสงขาว การเลือก [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] ช่วยให้คุณสามารถเลือก [อัตโนมัติ: ตามบรรยากาศ] หรือ [อัตโนมัติ: กำหนดสีขาว] ได้ หากคุณเลือก [อุณหภูมิสี] คุณจะสามารถตั้งค่าอุณหภูมิสีได้

 • : รูปแบบภาพ ()

  คุณสามารถเลือกรูปแบบภาพได้ คุณสามารถปรับความคมชัด ความเปรียบต่าง และพารามิเตอร์อื่นๆ

  [อัตโนมัติ], [ผู้ใช้กำหนด 1], [ผู้ใช้กำหนด 2] และ [ผู้ใช้กำหนด 3] จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่าเป็น [ตั้งค่าการประมวลผล→HEIF]

 • : ความชัดเจน ()

  คุณสามารถปรับความคมชัดให้อยู่ในช่วง –4 ถึง +4 ได้

  ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่าเป็น [ตั้งค่าการประมวลผล→HEIF]

 • : ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ () +: ปรับแสงบนใบหน้า

  คุณสามารถตั้งค่าปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติได้ ด้วยการปรับแสงบนใบหน้าให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแก้ไขภาพที่ถ่ายด้วยแสงเฉียงหรือที่ใช้แสงแฟลชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การปรับแสงบนใบหน้าไม่สามารถใช้งานได้เมื่อกำหนด [ตั้งค่าการประมวลผล→HEIF]

ข้อควรระวัง

 • เมื่อตั้งค่าการปรับแสงบนใบหน้า

 • การปรับที่เหมาะสมอาจไม่สามารถทำได้ในสถานการณ์การถ่ายภาพบางอย่าง เว้นแต่จะสามารถตรวจจับใบหน้าอย่างละเอียดและไม่มืดเกินไป
 • จุดรบกวนอาจเพิ่มขึ้น
 • การปรับอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงที่ความไวแสง ISO สูง
 • : ลดจุดรบกวนค.ไวISO สูง ()

  คุณสามารถตั้งค่าประมวลผลการลดจุดรบกวนสำหรับความไวแสง ISO สูงได้ หากผลที่ออกมาไม่ชัดเจน ให้ขยายภาพ ()

 • : คุณภาพของภาพ ()

  คุณสามารถตั้งค่าคุณภาพของภาพเมื่อสร้างภาพ JPEG หรือ HEIF

 • : พิกัดสี ()

  คุณสามารถเลือกได้ทั้ง sRGB หรือ Adobe RGB เนื่องจากหน้าจอกล้องไม่รองรับ Adobe RGB ภาพที่เห็นจะไม่แตกต่างมากนักระหว่างพิกัดสีทั้งสอง

  [HDR PQ] จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่าเป็น [ตั้งค่าการประมวลผล→HEIF] แต่ไม่ใช่ตัวเลือกที่สามารถเลือกได้

 • : แก้ไขความเคลื่อนเลนส์

  • : แก้ไขระดับแสงขอบภาพ ()

   ปรากฏการณ์ที่ลักษณะเฉพาะของเลนส์ส่งผลให้มุมของภาพทั้งสี่มุมดูมืดลงนี้สามารถแก้ไขได้ หากตั้งค่า [ใช้งาน] ไว้ ภาพที่แก้ไขแล้วจะแสดงขึ้น หากผลที่ออกมาไม่ชัดเจน ให้ขยายภาพ () และตรวจสอบมุมทั้งสี่ ปรับใช้การแก้ไขน้อยกว่าการแก้ไขสูงสุดที่ใช้ Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS ) หากผลของการแก้ไขไม่เด่นชัด ให้ใช้ Digital Photo Professional เพื่อทำการแก้ไขขอบภาพมืด

  • : แก้ไขความคลาดส่วน ()

   การบิดเบี้ยวของภาพเนื่องจากลักษณะเฉพาะของเลนส์สามารถแก้ไขได้ หากตั้งค่า [ใช้งาน] ไว้ ภาพที่แก้ไขแล้วจะแสดงขึ้น ขอบภาพจะถูกตัดออกไปจากภาพที่แก้ไข

   เนื่องจากความละเอียดของภาพอาจดูต่ำลงเล็กน้อย ให้ปรับความคมชัดโดยใช้การตั้งค่าพารามิเตอร์ความคมชัดของรูปแบบภาพตามความจำเป็น

  • : ตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอล ()

   ใช้ค่าจากการออกแบบชิ้นเลนส์ เพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์ แก้ไขการเลี้ยวเบน และความละเอียดที่น้อยลงเนื่องจากฟิลเตอร์ Low-Pass ในการตรวจสอบผลของการตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น [สูง] หรือ [มาตรฐาน] ให้ใช้การดูภาพแบบขยาย () ผลเมื่อตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอลตั้งค่าเป็น [สูง] จะไม่นำมาใช้หากไม่มีการใช้กำลังขยาย การเลือก [สูง] หรือ [มาตรฐาน] จะแก้ไขทั้งความคลาดสีและการเลี้ยวเบน ถึงแม้ว่าตัวเลือกเหล่านี้จะไม่แสดงขึ้นมา

  • : แก้ไขสีคลาดเคลื่อน ()

   ความคลาดเคลื่อนของสี (มีเส้นสีตามขอบของวัตถุ) ที่เกิดจากลักษณะเฉพาะของเลนส์สามารถแก้ไขได้ หากตั้งค่า [ใช้งาน] ไว้ ภาพที่แก้ไขแล้วจะแสดงขึ้น หากผลที่ออกมาไม่ชัดเจน ให้ขยายภาพ ()

  • : แก้ไขการเลี้ยวเบน ()

   สามารถแก้ไขการเลี้ยวเบนจากรูรับแสงของเลนส์ที่ลดความคมชัดของภาพได้ หากตั้งค่า [ใช้งาน] ไว้ ภาพที่แก้ไขแล้วจะแสดงขึ้น หากผลที่ออกมาไม่ชัดเจน ให้ขยายภาพ ()

ข้อควรระวัง

 • การประมวลผลภาพ RAW ในกล้องจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันอย่างแน่นอนกับการประมวลผลภาพ RAW ด้วย Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS)
 • หากคุณทำการ [ปรับความสว่าง] แล้ว จุดรบกวน แถบแสง ฯลฯ อาจมีมากขึ้นตามผลของการปรับแต่ง
 • เมื่อตั้งค่า [ตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอล] จุดรบกวนอาจมีมากขึ้นตามผลของการแก้ไข
 • เมื่อตั้งค่า [ตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอล] ขอบภาพอาจถูกเน้นได้ภายใต้บางสภาวะการถ่ายภาพ ปรับความคมชัดของรูปแบบภาพตามต้องการ
 • การประมวลผลที่มี [ตัวปรับคุณภาพเลนส์ดิจิตอล] ตั้งค่าเป็น [สูง] อาจใช้เวลาสักครู่

หมายเหตุ

 • ผลการแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์จะแตกต่างกันไปตามเลนส์และตามสภาวะการถ่ายภาพ นอกจากนี้ ยังอาจมองเห็นผลได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ สภาวะการถ่ายภาพ ฯลฯ