ซอฟต์แวร์

ภาพรวมของซอฟต์แวร์

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้กับกล้อง EOS โดยสรุป โปรดทราบว่าการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์จะไม่สามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้งได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

EOS Utility

ช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายไว้จากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ กำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของกล้องจากคอมพิวเตอร์ และถ่ายภาพแบบระยะไกลจากคอมพิวเตอร์ได้

Digital Photo Professional

เป็นซอฟต์แวร์ที่แนะนำสำหรับผู้ใช้ที่ถ่ายภาพ RAW ช่วยให้สามารถดู แก้ไข พิมพ์ภาพ และอื่นๆ

Picture Style Editor

ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขรูปแบบภาพที่มีอยู่ หรือสร้างและบันทึกไฟล์รูปแบบภาพของตนเองได้ ซอฟแวร์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีความคุ้นเคยกับการประมวลผลภาพ

การดาวน์โหลดและการติดตั้งซอฟต์แวร์ EOS หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่กำหนดให้ใช้ได้

ติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ

อัพเดทเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่ติดตั้งไว้โดยการเขียนทับด้วยเวอร์ชั่นล่าสุด

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณจะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ เพราะอาจทำให้การติดตั้งซอฟต์แวร์เกิดความผิดพลาด
 • ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้หากคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ไม่สามารถแสดงภาพจากกล้องได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังไม่สามารถประมวลผลภาพ RAW จากกล้องนี้ได้
 1. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

  • เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ และเข้าถึงเว็บไซต์แคนนอนดังต่อไปนี้

   https://cam.start.canon/

  • เลือกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • คุณอาจต้องป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของกล้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ด้านล่างของกล้อง
  • ขยายข้อมูลของซอฟต์แวร์กลับลงบนคอมพิวเตอร์

   • สำหรับ Windows

    คลิกไฟล์ตัวติดตั้งที่แสดงอยู่เพื่อเริ่มใช้ตัวติดตั้ง

   • สำหรับ macOS

    ไฟล์ dmg จะถูกสร้างและแสดงขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อเริ่มใช้ตัวติดตั้ง

    1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ dmg

     • ไอคอนไดร์ฟและไฟล์ตัวติดตั้งจะปรากฏขึ้นบนเดสก์ท็อป

      หากไฟล์ตัวติดตั้งไม่ปรากฏขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนไดร์ฟ เพื่อให้แสดง

    2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ตัวติดตั้ง

     • ตัวติดตั้งจะเริ่มทำงาน
 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

ตรวจสอบเว็บไซต์ต่อไปนี้สำหรับคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์