พิกัดสี

ช่วงของสีที่สามารถทำซ้ำได้เรียกว่า “พิกัดสี” สำหรับการถ่ายภาพทั่วไป ควรใช้ sRGB

ในโหมดถ่ายภาพพื้นฐาน [sRGB] จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: พิกัดสี]

  2. ตั้งค่าตัวเลือกพิกัดสี

    • เลือก [sRGB] หรือ [Adobe RGB] จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

Adobe RGB

พิกัดสีนี้ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์และการใช้งานระดับมืออาชีพอื่นๆ เป็นตัวเลือกที่แนะนำเมื่อใช้งานอุปกรณ์ เช่น จอภาพที่รองรับ Adobe RGB หรือเครื่องพิมพ์ที่รองรับ DCF 2.0 (Exif 2.21 หรือสูงกว่า)

หมายเหตุ

  • ชื่อไฟล์ของภาพนิ่งที่ถ่ายในพิกัดสี Adobe RGB จะขึ้นต้นด้วย “_”
  • ไม่มีการผนวกโปรไฟล์ ICC สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับโปรไฟล์ ICC โปรดดูคู่มือการใช้งาน Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS)