สวิตช์เลือกโหมดโฟกัส (AF/MF)

เมื่อติดเลนส์ RF ที่ไม่มีสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส คุณสามารถกำหนดค่าการทำงานของสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของกล้องได้

 1. เลือก [ตั้งค่า: สวิตช์ โหมดโฟกัส (AF/MF)]

 2. เลือกตัวเลือก

  • เปิด

   เปิดใช้งานสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของกล้อง

  • ปิด

   ปิดใช้งานสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของกล้อง ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่า [AF] หรือ [MF] ใน [โฟกัสอัตโนมัติ: โหมดโฟกัส] () นี้สามารถช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ