การทำงานขั้นพื้นฐาน

การถือกล้อง

 • การดูหน้าจอขณะที่คุณถ่ายภาพ

  ขณะที่คุณถ่ายภาพ คุณสามารถเอียงหน้าจอเพื่อปรับมุมมองได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดู การใช้งานหน้าจอ

  • (1) มุมปกติ
  • (2) มุมต่ำ
  • (3) มุมสูง
 • การถ่ายภาพผ่านช่องมองภาพ

  เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด พยายามถือกล้องให้นิ่งที่สุด เพื่อลดการสั่นของกล้อง

  • (1) การถ่ายภาพแนวนอน
  • (2) การถ่ายภาพแนวตั้ง
  1. ใช้มือขวาถือกล้องโดยจับกริปของกล้องให้แน่น
  2. ใช้มือซ้ายรองรับเลนส์จากด้านล่าง
  3. วางนิ้วชี้ขวาบนปุ่มชัตเตอร์เบาๆ
  4. แนบแขนและข้อศอกไว้หน้าลำตัวโดยไม่เกร็ง
  5. เพื่อรักษาท่ายืนให้มั่น แยกเท้าข้างหนึ่งออกไปด้านหน้าเล็กน้อย
  6. ถือกล้องใกล้กับใบหน้าและมองผ่านช่องมองภาพ

ปุ่มชัตเตอร์

การทำงานของปุ่มชัตเตอร์แบ่งเป็นสองจังหวะ คุณสามารถกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ต่อจนสุด

กดลงครึ่งหนึ่ง

เป็นการเปิดใช้งานการโฟกัสอัตโนมัติและระบบเปิดรับแสงอัตโนมัติที่ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง

ค่าระดับแสง (ความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) จะแสดงขึ้นบนหน้าจอหรือในช่องมองภาพเป็นเวลา 8 วินาที (ระยะเวลาวัดแสง/ระยะเวลา 8 วินาที)

กดลงจนสุด

กล้องจะลั่นชัตเตอร์และถ่ายภาพ

 • การป้องกันกล้องสั่น

  การเคลื่อนไหวขณะที่มือถือกล้องในช่วงที่มีการเปิดรับแสงถือว่าส่งผลให้กล้องเกิดการสั่น อาจทำให้ภาพที่ได้เบลอ ดังนั้น เพื่อป้องกันการสั่นของกล้อง โปรดระวังสิ่งต่อไปนี้

  • ถือกล้องให้นิ่ง ดังที่แสดงใน การถือกล้อง
  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อทำการโฟกัสอัตโนมัติ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงช้าๆ จนสุด

หมายเหตุ

 • กล้องจะยังคงหยุดชั่วคราวก่อนที่จะถ่ายภาพ หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดโดยไม่กดลงครึ่งหนึ่งก่อน หรือหากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและกดลงจนสุดในทันที
 • แม้ในระหว่างการแสดงเมนูหรือการดูภาพ คุณสามารถกลับสู่โหมดสแตนด์บายถ่ายภาพได้โดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

ปุ่มหมุนหลัก ปุ่มหมุนหลัก

 • (1) หลังจากที่กดปุ่ม ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก

  กดปุ่มอย่างเช่น หลายหน้าที่ หรือ ISO แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก

  หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะกลับไปยังโหมดสแตนด์บายถ่ายภาพ

  • ใช้สำหรับการทำงาน เช่น การตั้งค่าความไวแสง ISO โหมดขับเคลื่อน การโฟกัสอัตโนมัติ สมดุลแสงขาว และการชดเชยระดับแสงแฟลช
 • (2) หมุนเฉพาะปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก

  ในขณะที่ดูหน้าจอหรือช่องมองภาพ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก

  • ใช้ปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง ฯลฯ

หมายเหตุ

 • การทำงานในวิธี (1) สามารถดำเนินการได้แม้ว่าปุ่มควบคุมจะถูกล็อคด้วยการล็อคหลายหน้าที่ ()

ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ

 • (1) หลังจากที่กดปุ่ม ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ

  กดปุ่มอย่างเช่น หลายหน้าที่ หรือ ISO แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ

  หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะกลับไปยังโหมดสแตนด์บายถ่ายภาพ

  • ใช้สำหรับการทำงาน เช่น การเลือกความไวแสง ISO โหมดขับเคลื่อน การโฟกัสอัตโนมัติ สมดุลแสงขาว และการชดเชยระดับแสงแฟลช
 • (2) หมุนเฉพาะปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ

  ในขณะที่ดูหน้าจอหรือช่องมองภาพ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ

  • ใช้สำหรับการทำงาน เช่น การตั้งค่าปริมาณการชดเชยแสงและการตั้งค่ารูรับแสงเพื่อตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง

หมายเหตุ

 • การทำงานในวิธี (1) สามารถดำเนินการได้แม้ว่าปุ่มควบคุมจะถูกล็อคด้วยการล็อคหลายหน้าที่ ()

ปุ่มอเนกประสงค์ ปุ่มอเนกประสงค์

ปุ่มอเนกประสงค์ คือ ปุ่มแปดทิศทางพร้อมปุ่มตรงกลาง กดเบาๆ ด้วยปลายนิ้วหัวแม่มือ เพื่อใช้งาน

 • ตัวอย่างการใช้ปุ่มอเนกประสงค์

  • การเคลื่อนย้ายจุด AF/กรอบที่ขยายในการถ่ายภาพนิ่งหรือการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  • การปรับแก้สมดุลแสงขาว
  • การเคลื่อนย้ายตำแหน่งพื้นที่ขยายระหว่างการเล่นภาพ
  • การควบคุมทันใจ
  • การเลือกหรือการตั้งค่ารายการเมนู

หลายหน้าที่ ปุ่มหลายหน้าที่

โดยการกดปุ่ม หลายหน้าที่ และหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ คุณสามารถตั้งค่าความไวแสง ISO () โหมดขับเคลื่อน () การโฟกัสอัตโนมัติ () สมดุลแสงขาว () และการชดเชยระดับแสงแฟลช ()

หากต้องการเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนฯ ให้กดปุ่ม เลือกจุด AF จากนั้นกดปุ่ม หลายหน้าที่ (ระยะเวลา 6 วินาที)

เริ่ม AF ปุ่มเริ่ม AF

เทียบเท่ากับการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (ในโหมดถ่ายภาพสร้างสรรค์)

การล็อคหลายหน้าที่ ปุ่มล็อคหลายหน้าที่

การกำหนดค่า [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ล็อคหลายหน้าที่] () และกดปุ่ม การล็อคหลายหน้าที่ จะป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยไม่ตั้งใจไปสัมผัสกับปุ่มหมุนหลัก ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ ปุ่มอเนกประสงค์ แหวนควบคุม หรือแผงหน้าจอสัมผัส กดปุ่ม การล็อคหลายหน้าที่ อีกครั้งเพื่อปลดล็อคปุ่มควบคุม

แหวนควบคุม แหวนควบคุม

ตามค่าเริ่มต้น การชดเชยแสงสามารถตั้งค่าได้โดยการหมุนแหวนควบคุมของเลนส์ RF หรือตัวแปลงเมาท์ขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น, โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ, ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์, ระบุค่ารูรับแสง หรือ ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง ไม่เช่นนั้น คุณสามารถกำหนดหน้าที่อื่นให้กับแหวนควบคุมโดยการปรับแต่งการทำงานใน [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานปุ่มหมุน] ()

ข้อมูล ปุ่มข้อมูล

การกดปุ่ม ข้อมูล แต่ละครั้งจะเปลี่ยนข้อมูลที่แสดง

ภาพตัวอย่างหน้าจอต่อไปนี้เป็นภาพหน้าจอสำหรับภาพนิ่ง

ในโหมดถ่ายภาพพื้นฐาน หน้าจอ (1) จะไม่แสดงขึ้น