รายการการตั้งค่าระบบส่วนตัว

คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติของกล้องบนแถบ [การตั้งค่าระบบส่วนตัว] เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการถ่ายภาพของคุณเอง การตั้งค่าใดๆ ที่เปลี่ยนไปจากค่าเริ่มต้นจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน

C.Fn1

ระดับขั้นในการตั้งค่าระดับแสง

ตั้งค่าการปรับทีละ 1/2 ระดับสำหรับความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง การชดเชยแสง การถ่ายภาพคร่อม การชดเชยระดับแสงแฟลช ฯลฯ

 • 1/3: 1/3 ระดับ

 • 1/2: 1/2 ระดับ

หมายเหตุ

 • การแสดงผลเมื่อตั้งค่าเป็น [1/2 ระดับ] จะเป็นดังนี้

ระดับขั้นในการตั้งค่าความไวแสง ISO

คุณสามารถเปลี่ยนการปรับการตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเองเป็นทีละระดับ

 • 1/3: 1/3 ระดับ
 • 1/1: 1 ระดับ

หมายเหตุ

 • แม้ว่าจะตั้งค่า [1 ระดับ] ความไวแสง ISO จะถูกตั้งค่าให้ปรับทีละ 1/3 ระดับโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการตั้งค่า ISO อัตโนมัติ

ความไวแสงจากการวัดแสง/ISO อัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าสถานะความไวแสง ISO หลังจากการตั้งเวลาวัดแสงสิ้นสุดลง ในกรณีที่กล้องได้ปรับความไวแสง ISO ระหว่างการวัดแสงหรือระหว่างการตั้งเวลาวัดแสง สำหรับการทำงานของ ISO อัตโนมัติในโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ/ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์/ระบุค่ารูรับแสง/ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง/ค้างชัตเตอร์

 • คืนค่าอัตโนมัติหลังการวัดแสง: คืนค่าอัตโนมัติหลังการวัดแสง
 • รักษาความไวแสงหลังการวัดแสง: รักษาความไวแสงหลังการวัดแสง

ยกเลิกถ่ายคร่อมอัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดให้ยกเลิกการถ่ายภาพคร่อมและการถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาวได้เมื่อปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ ปิดเครื่อง

 • ON: ใช้งาน
 • OFF: ไม่ใช้งาน

ลำดับถ่ายคร่อม

ลำดับการถ่ายภาพคร่อมและลำดับการถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้

 • 0−+: 0, -, +
 • –0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
ถ่ายภาพคร่อม ถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว
ทิศทาง B/A ทิศทาง M/G
0: ค่าแสงมาตรฐาน 0: สมดุลแสงขาวมาตรฐาน 0: สมดุลแสงขาวมาตรฐาน
−: ค่าแสงน้อยเกินไป −: การตั้งค่าสีน้ำเงิน −: การตั้งค่าสีม่วงแดง
+: ค่าแสงมากเกินไป +: การตั้งค่าสีเหลืองอำพัน +: การตั้งค่าสีเขียว

จำนวนภาพถ่ายคร่อม

จำนวนภาพที่ถ่ายด้วยการถ่ายภาพคร่อมและการถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้

เมื่อตั้งค่า [ลำดับถ่ายคร่อม] เป็น [0, -, +] ภาพจะถูกถ่ายคร่อมตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

 • 3: 3 ภาพ
 • 2: 2 ภาพ
 • 5: 5 ภาพ
 • 7: 7 ภาพ
(เพิ่มทีละ 1 ระดับ/ขั้น)
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 ภาพที่ 6 ภาพที่ 7
3: 3 ภาพ มาตรฐาน (0) -1 +1
2: 2 ภาพ มาตรฐาน (0) ±1
5: 5 ภาพ มาตรฐาน (0) -2 -1 +1 +2
7: 7 ภาพ มาตรฐาน (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

หมายเหตุ

 • หากตั้งค่าเป็น [2 ภาพ] คุณสามารถเลือกด้าน + หรือ − ได้เมื่อตั้งค่าช่วงถ่ายภาพคร่อม เมื่อใช้การถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว ภาพที่สองจะถูกปรับไปทางด้านลบสำหรับทิศทาง B/A หรือ M/G

เลื่อนค่าเอง

หากความสว่างของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถรับค่าแสงมาตรฐานได้ในช่วงการเปิดรับแสงอัตโนมัติ กล้องจะเปลี่ยนการตั้งค่าที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ค่าแสงมาตรฐาน [ความเร็วชัตเตอร์/รูรับแสง] จะใช้กับโหมด ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ หรือ ระบุค่ารูรับแสง ส่วน [ความไวแสง ISO] จะใช้กับโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ, ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ หรือ ระบุค่ารูรับแสง

 • OFF: ไม่ใช้งาน
 • Tv/Av: ความเร็วชัตเตอร์/รูรับแสง
 • ISO: ความไวแสง ISO

หมายเหตุ

 • การเลื่อนค่าเองจะแทนที่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของ [ขอบเขตไวแสง ISO] หรือ [ค.เร็วชัตฯต่ำสุด] จากการตั้งค่าเริ่มต้นใน [การถ่ายภาพ: ภาพนิ่งการตั้งค่าความไวแสง ISO] หากไม่ได้รับค่าแสงมาตรฐาน
 • ขีดจำกัดต่ำสุดและสูงสุดสำหรับการเลื่อนค่าเองของความไวแสง ISO จะถูกกำหนดโดย [ขอบเขตอัตโนมัติ] () อย่างไรก็ตาม หากความไวแสง ISO ที่ตั้งค่าด้วยตนเองเกิน [ขอบเขตอัตโนมัติ] การเลื่อนค่าเองจะมีผลในการปรับความไวแสง ISO ที่ตั้งค่าด้วยตนเองให้สูงขึ้นหรือต่ำลง
 • การเลื่อนค่าเองจะทำงานหากจำเป็น ถึงแม้จะมีการใช้แฟลช

C.Fn2

แสงคงเดิมสำหรับรูรับแสงใหม่

ค่ารูรับแสงสูงสุดอาจลดลง (f/number ต่ำสุดอาจเพิ่มขึ้น) ในโหมด ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง (การถ่ายภาพแบบตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง) โดยการตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเอง (ยกเว้นเมื่อตั้งค่าเป็น ISO อัตโนมัติ) หากคุณ (1) เปลี่ยนเลนส์ (2) ติดตั้งตัวขยายกำลัง หรือ (3) ใช้เลนส์ซูมที่มีค่ารูรับแสงสูงสุดที่เปลี่ยนแปลงได้ ฟังก์ชั่นนี้จะป้องกันไม่ให้ค่าแสงที่สอดคล้องกันน้อยเกินไปโดยการปรับความไวแสง ISO หรือความเร็วชัตเตอร์ (ค่า Tv) โดยอัตโนมัติเพื่อรักษาระดับแสงที่คงเดิมเหมือนก่อน (1), (2) หรือ (3)

เมื่อตั้งค่า [ความไวแสง ISO/ความเร็วชัตเตอร์] ความไวแสง ISO จะถูกปรับโดยอัตโนมัติภายในขอบเขตความไวแสง ISO หากไม่สามารถรักษาระดับแสงได้โดยการปรับความไวแสง ISO ความเร็วชัตเตอร์ (ค่า Tv) จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ

 • OFF: ไม่ใช้งาน
 • ISO: ความไวแสง ISO
 • ISO/Tv: ความไวแสง ISO/ความเร็วชัตเตอร์
 • Tv: ความเร็วชัตเตอร์

ข้อควรระวัง

 • ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงค่ารูรับแสงที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงกำลังขยายเมื่อใช้เลนส์มาโคร
 • ไม่สามารถให้ระดับแสงที่คงเดิมเหมือนก่อน (1), (2) หรือ (3) หากตั้งค่า [ความไวแสง ISO] และไม่สามารถรักษาระดับแสงด้วยความเร็วที่ตั้งค่าไว้ใน [ขอบเขตไวแสง ISO]
 • ไม่สามารถให้ระดับแสงที่คงเดิมเหมือนก่อน (1), (2) หรือ (3) หากตั้งค่า [ความเร็วชัตเตอร์] และไม่สามารถรักษาระดับแสงด้วยความเร็วที่ตั้งค่าไว้ใน [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ตั้งขอบเขตความเร็วชัตเตอร์]
 • ความเร็วชัตเตอร์จะจำกัดไว้ที่ 1/8000 เมื่อ [การถ่ายภาพ: โหมดชัตเตอร์] เป็น [อิเล็กทรอนิกส์] และตั้งค่า [แสงคงเดิมสำหรับรูรับแสงใหม่] เป็น [ความเร็วชัตเตอร์] หรือ [ความไวแสง ISO/ความเร็วชัตเตอร์]

หมายเหตุ

 • ยังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง f/number สูงสุด (ค่ารูรับแสงต่ำสุด) ด้วย
 • การตั้งค่าระดับแสงเดิมจะถูกคืนค่าหากคุณดำเนินการ (1), (2) หรือ (3) โดยตั้งค่า [ความไวแสง ISO], [ความไวแสง ISO/ความเร็วชัตเตอร์] หรือ [ความเร็วชัตเตอร์] และไม่ปรับความไวแสง ISO ความเร็วชัตเตอร์ หรือค่ารูรับแสงก่อนที่จะคืนค่ากล้องให้กลับสู่สถานะเดิมก่อน (1), (2) หรือ (3)
 • ความเร็วชัตเตอร์อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาระดับแสง หากความไวแสง ISO เพิ่มขึ้นเป็นความไวแสง ISO แบบขยายเมื่อตั้งค่า [ความไวแสง ISO]

โหมดวัดแสงล็อค AE หลังโฟกัส

สำหรับโหมดวัดแสงแต่ละโหมด คุณสามารถระบุได้ว่าจะล็อคค่าการเปิดรับแสง (ล็อค AE) หรือไม่ เมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัสด้วย AF ครั้งเดียว ระดับแสงจะถูกล็อคในขณะที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่งหนึ่ง เลือกโหมดวัดแสงสำหรับการล็อค AE และเพิ่มเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ตั้งขอบเขตความเร็วชัตเตอร์

คุณสามารถตั้งขอบเขตความเร็วชัตเตอร์สำหรับแต่ละตัวเลือก [การถ่ายภาพ: โหมดชัตเตอร์] โดยในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น, ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ หรือ ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเองภายในขอบเขตที่คุณกำหนด ส่วนในโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ และ ระบุค่ารูรับแสง หรือในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น ที่มีการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น [AUTO] ความเร็วชัตเตอร์จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติภายในขอบเขตที่คุณกำหนด (ยกเว้นการบันทึกภาพเคลื่อนไหว) เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 • ชัตเตอร์กลไก/อิเล็ก.ม่านแรก

  • ความเร็วต่ำสุด: สามารถตั้งค่าได้ภายในขอบเขต 30 วินาที – 1/4000 วินาที
  • ความเร็วสูงสุด: สามารถตั้งค่าได้ภายในขอบเขต 1/8000 วินาที – 15 วินาที
 • อิเล็กทรอนิกส์

  • ความเร็วต่ำสุด: สามารถตั้งค่าได้ภายในขอบเขต 30 วินาที – 1/8000 วินาที
  • ความเร็วสูงสุด: สามารถตั้งค่าได้ภายในขอบเขต 1/16000 วินาที – 15 วินาที

ตั้งขอบเขตรูรับแสง

คุณสามารถตั้งขอบเขตค่ารูรับแสงได้ โดยในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น, ระบุค่ารูรับแสง, ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง หรือ ค้างชัตเตอร์ คุณสามารถตั้งค่ารูรับแสงด้วยตนเองภายในขอบเขตที่คุณกำหนด ส่วนในโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ และ ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ หรือในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น ที่มีการตั้งค่ารูรับแสงเป็น [AUTO] ค่ารูรับแสงจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติภายในขอบเขตที่คุณกำหนด เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 • รูรับแสงกว้างสุด

  สามารถตั้งค่าให้อยู่ในช่วง f/1.0–f/64

 • รูรับแสงแคบสุด

  สามารถตั้งค่าให้อยู่ในช่วง f/91–f/1.4

หมายเหตุ

 • ขอบเขตค่ารูรับแสงที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่ารูรับแสงต่ำสุดและสูงสุดของเลนส์

C.Fn3

ทิศทาง ปุ่มหมุนหลักปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อตั้งค่า Tv/Av

ทิศทางการหมุนปุ่มเมื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงสามารถกลับกันได้

กลับทิศทางการหมุนของปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก และ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ ในโหมดถ่ายภาพ ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง และเฉพาะปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก ในโหมดถ่ายภาพอื่นๆ ทิศทางของปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ ในโหมด ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง จะตรงกับทิศทางเพื่อตั้งค่าการชดเชยแสงในโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ, ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ และ ระบุค่ารูรับแสง

 • ปกติ: ทิศทางปกติ
 • กลับทิศทาง: กลับทิศทาง

ทิศทาง เพื่อตั้งค่า Tv/Av

ทิศทางการหมุนแหวนควบคุมเลนส์ RF และตัวแปลงเมาท์เมื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงสามารถกลับกันได้

 • ปกติ: ทิศทางปกติ
 • กลับทิศทาง: กลับทิศทาง

สลับ ปุ่มหมุนหลัก/ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เมื่อถ่ายภาพ

ฟังก์ชั่นที่กำหนดให้กับปุ่มหมุนหลักและปุ่มหมุนควบคุมทันใจสามารถกลับกัน

 • OFF: ไม่ใช้งาน
 • ON: ใช้งาน

ปรับการทำงานของปุ่ม

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยให้กับปุ่มต่างๆ ของกล้องที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับคุณ ทั้งนี้สามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานเมื่อถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวให้กับปุ่มเดียวกันได้

 1. เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานของปุ่ม]

 2. เลือกตัวควบคุมกล้อง

 3. เลือกฟังก์ชั่นเพื่อกำหนดค่า

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อตั้งค่า
  • คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับฟังก์ชั่นที่มีสัญลักษณ์ [ข้อมูลตั้งค่าละเอียด] ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอได้โดยการกดปุ่ม ข้อมูล

หมายเหตุ

 • การตั้งค่า [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานของปุ่ม] จะไม่ถูกลบแม้ว่าคุณจะเลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าระบบส่วนตัว(C.Fn)ทั้งหมด] หากต้องการลบการตั้งค่า ให้เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้]

ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้กำหนดเองได้

โฟกัสอัตโนมัติ

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว AF-ON ปุ่มล็อค AE ปุ่มจุด AF ปุ่มเช็คระยะชัดลึก ปุ่มเลนส์ ปุ่ม ISO ปุ่มหลายหน้าที่ ปุ่ม SET ปุ่มขึ้น ปุ่มลง ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา ปุ่มอเนกประสงค์
เริ่มวัดแสงและ AF: เริ่มวัดแสงและ AF
- - - - - - - - - -
หยุด AF: หยุด AF
- - - - - - - -
เลือกจุด AF: เลือกจุด AF
- -
เลือกจุด AF โดยตรง: เลือกจุด AF โดยตรง
- - - - - - - - - -
ตั้งจุด AF ไว้ตรงกลาง: ตั้งจุด AF ไว้ตรงกลาง
- -
เริ่มหรือหยุดการติดตาม: เริ่ม/หยุดการติดตาม
- ●*4 -
เปลี่ยนไปใช้ระบบ AF ที่บันทึกไว้: เปลี่ยนไปใช้ระบบ AF ที่บันทึกไว้*1
- - - - - - - - - - -
เลือกพื้นที่ AF โดยตรง: เลือกพื้นที่ AF โดยตรง*1
- -
AF ครั้งเดียว/Servo AF: AF ครั้งเดียว เลือก Servo AF*1
- -
AF ตรวจจับดวงตา: AF ตรวจจับดวงตา*1
- - - - - - - - - - -
การตรวจจับดวงตา: ตรวจจับดวงตา
- -
การเน้นสี: การเน้นสี
- -
ตัวช่วยโฟกัส: ตัวช่วยโฟกัส
- -
โหมดขับเคลื่อน: โหมดขับเคลื่อน*1
- -

1: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

4: ค่าเริ่มต้นในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ระดับแสง

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว AF-ON ปุ่มล็อค AE ปุ่มจุด AF ปุ่มเช็คระยะชัดลึก ปุ่มเลนส์ ปุ่ม ISO ปุ่มหลายหน้าที่ ปุ่ม SET ปุ่มขึ้น ปุ่มลง ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา ปุ่มอเนกประสงค์
เริ่มวัดแสง: เริ่มวัดแสง
- - - - - - - - - - - - - -
ล็อค AE: ล็อค AE
- - - - - - - -
ล็อค AE (กดแช่): ล็อค AE (กดแช่)
- ●*4 - - - - - - -
ล็อค AE หยุด AF: ล็อค AE หยุด AF
- - - - - - - -
ล็อค AE (ขณะกดปุ่มค้างไว้): ล็อค AE (ขณะกดปุ่มค้างไว้)*1
- - - - - - - - - - - - - -
ล็อค AE/ล็อคแฟลช FE: ล็อค AE/ล็อคแฟลช FE*1
- ●*3 - - - - - - -
ปลดล็อก AE: ปลดล็อก AE
- - - - - - - -
ชดเชยแสง (กดแช่ หมุนปุ่มหมุนหลัก): ชดเชยแสง (กดแช่ หมุนปุ่มหมุนหลัก)
- - - - - - - - - -
ISO: ความไวแสง ISO
- -
ตั้งความไวแสง ISO (กดแช่ หมุนปุ่มหมุนหลัก): ตั้งความไวแสงISO(กดแช่ หมุนปุ่มหมุนหลัก)
- - - - - - - - - -
แฟลช: ส่องแสงไฟแฟลช*1
- -
ล็อคแฟลช FE: ล็อคแฟลช FE*1
- - - - - - - -

1: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

3: ค่าเริ่มต้นในการถ่ายภาพนิ่ง

4: ค่าเริ่มต้นในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพ

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว AF-ON ปุ่มล็อค AE ปุ่มจุด AF ปุ่มเช็คระยะชัดลึก ปุ่มเลนส์ ปุ่ม ISO ปุ่มหลายหน้าที่ ปุ่ม SET ปุ่มขึ้น ปุ่มลง ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา ปุ่มอเนกประสงค์
คุณภาพของภาพ: คุณภาพของภาพ*1
- -
กำหนดคุณภาพของภาพด้วยปุ่มเดียว: กำหนดคุณภาพของภาพด้วยปุ่มเดียว*1
- -
คุณภาพภาพด้วยปุ่มเดียว (กดแช่): คุณภาพภาพด้วยปุ่มเดียว (กดแช่)*1
- -
อัตราส่วนภาพนิ่ง: สัดส่วนของภาพนิ่ง*1
- -
การปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ: ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
- -
สมดุลแสงขาว: สมดุลแสงขาว
- -
การเลือกรูปแบบภาพ: รูปแบบภาพ
- -
ปรับระดับอัตโนมัติ: ภาพนิ่ง ปรับระดับอัตโนมัติ*1
- -
ถ่ายต่อเนื่อง RAW: โหมดถ่ายต่อเนื่อง RAW*1
- -
ป้องกันภาพ: ล็อคภาพ
- - - - - - - -
คะแนน: คะแนน
- - - - - - - -
ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลเดอร์: ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลฯ
- -

1: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหว

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว AF-ON ปุ่มล็อค AE ปุ่มจุด AF ปุ่มเช็คระยะชัดลึก ปุ่มเลนส์ ปุ่ม ISO ปุ่มหลายหน้าที่ ปุ่ม SET ปุ่มขึ้น ปุ่มลง ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา ปุ่มอเนกประสงค์
Zebra: Zebra*2
- - -
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว: บันทึกวิดีโอ
- - - - - - -
หยุด Servo AF ภาพเคลื่อนไหว: หยุด Servo AF ภาพเคลื่อนไหว
- -
การซูมดิจิตอล: ซูมดิจิตอล*2
- - -
ปรับระดับอัตโนมัติ: ภาพเคลื่อนไหว ปรับระดับอัตโนมัติ
- - -

2: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการถ่ายภาพนิ่ง

การทำงาน

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว AF-ON ปุ่มล็อค AE ปุ่มจุด AF ปุ่มเช็คระยะชัดลึก ปุ่มเลนส์ ปุ่ม ISO ปุ่มหลายหน้าที่ ปุ่ม SET ปุ่มขึ้น ปุ่มลง ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา ปุ่มอเนกประสงค์
การตั้งค่าระบบแฟลช: ตั้งค่าระบบแฟลช*1
- -
ตั้งค่าฟังก์ชั่นปุ่ม: ตั้งค่าฟังก์ชั่นปุ่มหมุน
- -
เช็คระยะชัดลึก: เช็คระยะชัดลึก*1
- - ●*3 - - - - - -
ลบรายการที่เลือกในโหมด Fv: ลบรายการที่เลือกในโหมด Fv*1
- ●*3 ●*3 -
ลบ Tv/Av/ค่าแสง/ISO ในโหมด Fv: ลบ Tv/Av//ISO ในโหมด Fv*1
- ●*3 ●*3 -
หน้าจอควบคุมทันใจ: หน้าจอควบคุมทันใจ*1
- -
ขยายหรือย่อ: ขยาย/ย่อ
- -
การดูภาพ: แสดงภาพอีกครั้ง
- -
ขยายภาพระหว่างการดูภาพ: ขยายภาพระหว่างการดูภาพ
- -
บันทึก/เรียกคืนระบบการถ่ายภาพ: บันทึก/เรียกคืนระบบการถ่ายภาพ*1
- - - - - - - - - - -
การแสดงเมนู: แสดงเมนู
- -
ชัตเตอร์แบบแตะ: เปิด: ชัตเตอร์แบบแตะ*1
- -
สร้างโฟลเดอร์: สร้างโฟลเดอร์*1
- -
การจำลองช่องมองภาพออพติคอล: ตัวช่วยดูการจำลอง OVF*1
- -
ความสว่างจอสูงสุด (ชั่วคราว): ใช้ความสว่างจอสูงสุด (ชั่วคราว)
- -
ปิดเครื่อง: ปิดสวิตช์
- - - - - - -
หน้าจอปิด: ปิดหน้าจอ
- -
ฟังก์ชั่นชัตเตอร์เงียบ: ฟังก์ชั่นชัตเตอร์เงียบ*1
- -
สลับแหวนปรับโฟกัส/แหวนควบคุม: สลับแหวนปรับโฟกัส/แหวนควบคุม
- -
สลับระหว่างช่องมองภาพ/หน้าจอ: สลับระหว่างช่องมองภาพ/หน้าจอ
- -
คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth
- -
ไม่มีหน้าที่ (ไม่ใช้งาน): ไม่มีหน้าที่ (ไม่ใช้งาน)
- ●*4 ●*4 ●*4 ●*4

1: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

3: ค่าเริ่มต้นในการถ่ายภาพนิ่ง

4: ค่าเริ่มต้นในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

 • [ปุ่มเลนส์]: ปุ่ม “หยุด AF” หรือ “ฟังก์ชั่นเลนส์” บนเลนส์ถ่ายภาพระยะไกลพิเศษที่มีระบบป้องกันภาพสั่น

ปรับการทำงานปุ่มหมุน

สามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยให้กับปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก, ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ และ แหวนควบคุม

 1. เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานปุ่มหมุน]

 2. เลือกตัวควบคุมกล้อง

 3. เลือกฟังก์ชั่นเพื่อกำหนดค่า

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อตั้งค่า

หมายเหตุ

 • การตั้งค่า [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานปุ่มหมุน] จะไม่ถูกลบแม้ว่าคุณจะเลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าระบบส่วนตัว(C.Fn)ทั้งหมด] หากต้องการลบการตั้งค่า ให้เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้]
 • การตั้งค่า [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: สลับ ปุ่มหมุนหลัก/ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เมื่อถ่ายภาพ] เป็น [ใช้งาน] จะเปลี่ยนฟังก์ชั่นที่คุณสามารถกำหนดได้ด้วยเช่นกัน

ฟังก์ชั่นที่ใช้ได้สำหรับปุ่มหมุน

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ฟังก์ชั่น ปุ่มหมุนหลัก ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ แหวนควบคุม
เลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนฯ เลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนฯ
พื้นที่โฟกัสอัตโนฯ (กดมิเตอร์ค้าง) พื้นที่โฟกัสอัตโนฯ (กดมิเตอร์ค้าง)
ปรับความเร็วชัตเตอร์ ปรับความเร็วชัตเตอร์
ปรับค่ารูรับแสง ปรับค่ารูรับแสง
ชดเชยแสง ชดเชยแสง
ISO ตั้งความไวแสง ISO
ปรับความเร็วชัตเตอร์ (ขณะกดปุ่มวัดแสง) ปรับความเร็วชัตฯ (กดมิเตอร์ค้าง)
ปรับค่ารูรับแสง (ขณะกดปุ่มวัดแสง) ปรับค่ารูรับแสง (กดมิเตอร์ค้าง)
ชดเชยแสง (กดแช่ หมุนปุ่มหมุนหลัก) ชดเชยแสง (กดมิเตอร์ค้าง)
ตั้งความไวแสง ISO (กดแช่ หมุนปุ่มหมุนหลัก) ตั้งความไวแสง ISO (กดมิเตอร์ค้าง)
ชดเชยระดับแสงแฟลช (ขณะกดปุ่มวัดแสง) ชดเชยระดับแสงแฟลช (กดมิเตอร์ค้าง)
ตั้งความเร็วชัตเตอร์ในโหมด M ตั้งความเร็วชัตเตอร์ในโหมด M
ตั้งค่ารูรับแสงในโหมด M ตั้งค่ารูรับแสงในโหมด M
เลือกสมดุลแสงขาว เลือกสมดุลแสงขาว
เลือกอุณหภูมิสี เลือกอุณหภูมิสี
การเลือกรูปแบบภาพ รูปแบบภาพ
เลือกสมดุลแสงขาว (ขณะกดปุ่มวัดแสง) เลือก WB (กดมิเตอร์ค้าง)
อุณหภูมิสี (ขณะกดปุ่มวัดแสง) อุณหภูมิสี (กดมิเตอร์ค้าง)
เลือกรูปแบบภาพ (ขณะกดปุ่มวัดแสง) เลือก รูปแบบภาพ (กดมิเตอร์ค้าง)
ไม่มีหน้าที่ (ไม่ใช้งาน) ไม่มีหน้าที่ (ไม่ใช้งาน)

หมายเหตุ

 • แหวนควบคุม: แหวนควบคุมบนเลนส์ RF และตัวแปลงเมาท์

ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้

 1. เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้]

 2. เลือก [ตกลง]

  • [ปรับการทำงานของปุ่ม] และ [ปรับการทำงานปุ่มหมุน] จะถูกเรียกคืนเป็นค่าเริ่มต้น

C.Fn4

เพิ่มข้อมูลตัดขอบภาพ

การเพิ่มข้อมูลตัดขอบภาพจะแสดงเส้นแนวตั้งสำหรับสัดส่วนภาพที่กำหนดไว้ในการถ่ายภาพ เพื่อให้คุณสามารถจัดองค์ประกอบภาพได้ราวกับถ่ายภาพด้วยกล้องขนาดกลางหรือใหญ่ (6×6 ซม. 4×5 นิ้ว และอื่นๆ)

เมื่อคุณถ่ายภาพ กล้องจะเพิ่มข้อมูลสัดส่วนภาพให้กับภาพสำหรับการตัดขอบใน Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS) แทนการตัดขอบภาพที่บันทึกลงในการ์ด

คุณสามารถนำเข้าภาพไปยัง Digital Photo Professional บนคอมพิวเตอร์ และตัดขอบภาพตามสัดส่วนภาพที่ตั้งค่าไว้ในขณะที่ถ่ายภาพได้อย่างง่ายดาย

 • OFF: ไม่ใช้งาน
 • 6:6: สัดส่วนภาพ 6:6
 • 3:4: สัดส่วนภาพ 3:4
 • 4:5: สัดส่วนภาพ 4:5
 • 6:7: สัดส่วนภาพ 6:7
 • 5:6: สัดส่วนภาพ 10:12
 • 5:7: สัดส่วนภาพ 5:7

ข้อควรระวัง

 • สามารถเพิ่มข้อมูลตัดขอบภาพได้เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: สัดส่วนของภาพนิ่ง] เป็น [3:2] เท่านั้น
 • ภาพ JPEG หรือ HEIF จะไม่ถูกบันทึกในขนาดที่ตัดขอบ หากคุณใช้กล้องเพื่อประมวลผลภาพ RAW ที่มีข้อมูลตัดขอบภาพ () ในกรณีนี้ การประมวลผล RAW จะสร้างภาพ JPEG หรือ HEIF ที่มีข้อมูลตัดขอบภาพ

หมายเหตุ

 • เส้นแนวตั้งที่บ่งบอกอัตราส่วนภาพที่คุณกำหนดจะแสดงบนหน้าจอ

บีบอัดเสียง

ตั้งค่าการบีบอัดเสียงสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว [ไม่ใช้งาน] ให้คุณภาพเสียงที่สูงกว่าเมื่อบีบอัดเสียง แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่ขึ้น

 • ON: ใช้งาน
 • OFF: ไม่ใช้งาน

ข้อควรระวัง

 • การแก้ไขไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกภาพโดยตั้งค่า [ไม่ใช้งาน] แล้วบันทึกไฟล์ด้วยการบีบอัดจะทำการบีบอัดเสียงด้วย
 • เสียงจะถูกบีบอัดแม้ว่ามีการเลือก [ไม่ใช้งาน] เมื่อตั้งค่า [ขนาดภาพเคลื่อนไหว] เป็น Full HD29.97 fpsIPB (เบา) (NTSC) หรือ Full HD25.00 fpsIPB (เบา) (PAL)

ค่าเริ่มต้นของปุ่มลบ

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกที่จะเลือกตามค่าเริ่มต้นในเมนูลบ () ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยการกดปุ่ม ลบ ระหว่างการเล่นภาพหรือระหว่างการตรวจดูภาพหลังจากที่ถ่าย

โดยการตั้งค่าตัวเลือกอื่นนอกจาก [ยกเลิก] คุณสามารถลบภาพได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 • ยกเลิก: ได้เลือก [ยกเลิก]
 • ลบ: ได้เลือก [ลบ]
 • RAW: ได้เลือก [ลบRAW]
 • J/H: เลือก [ลบภาพที่ไม่ใช่ RAW] แล้ว

ข้อควรระวัง

 • ระวังอย่าลบภาพโดยไม่ตั้งใจเมื่อตั้งค่าตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [ยกเลิก]

ลั่นชัตเตอร์ไม่ใช้เลนส์

คุณสามารถกำหนดให้สามารถถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ โดยไม่ใช้เลนส์

 • OFF: ไม่ใช้งาน
 • ON: ใช้งาน

หดเลนส์กลับเมื่อปิดกล้อง

คุณสามารถตั้งค่าว่าจะให้เลนส์ STM ประเภทเกียร์ (เช่น RF35mm F1.8 Macro IS STM) หดกลับโดยอัตโนมัติหรือไม่ เมื่อปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง

 • ON: ใช้งาน
 • OFF: ไม่ใช้งาน

ข้อควรระวัง

 • เมื่อใช้ระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติ เลนส์จะไม่หดกลับไม่ว่าการตั้งค่านี้จะเป็นอย่างไรก็ตาม
 • ก่อนถอดเลนส์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ได้หดกลับแล้ว

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [ใช้งาน] ฟังก์ชั่นนี้จะมีผลโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส (AF หรือ MF) บนกล้องหรือเลนส์

C.Fn5

ลบการตั้งค่าระบบส่วนตัว(C.Fn)ทั้งหมด

การเลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าระบบส่วนตัว(C.Fn)ทั้งหมด] จะลบการตั้งค่าระบบส่วนตัวทั้งหมดยกเว้น [ปรับการทำงานของปุ่ม] และ [ปรับการทำงานปุ่มหมุน]

หมายเหตุ

 • หากต้องการลบการตั้งค่าที่กำหนดไว้ด้วย [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานของปุ่ม] และ [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานปุ่มหมุน] ให้เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้]