การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกภาพแบบเปิดรับแสงอัตโนมัติ

ระดับแสงจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับความสว่าง

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ภาพเคลื่อนไหว

 2. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมดถ่ายภาพ]

 3. เลือก [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงออโต้]

 4. โฟกัสไปยังวัตถุ

  • ก่อนบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้โฟกัสด้วย AF () หรือโฟกัสด้วยตนเอง ()
  • โดยค่าเริ่มต้น [โฟกัสอัตโนมัติ: Servo AF ภาพเคลื่อนไหว] จะถูกตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] เพื่อให้กล้องโฟกัสตลอดเวลา ()
  • เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะโฟกัสด้วยวิธีโฟกัสอัตโนมัติปัจจุบันที่ตั้งไว้
 5. บันทึกภาพเคลื่อนไหว

  • กดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว คุณยังสามารถเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้โดยการแตะ [การบันทึกภาพเคลื่อนไหว] บนหน้าจอ
  • ในขณะที่กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว ไอคอน [ตัวแสดงการโฟกัสREC] (1) จะแสดงขึ้นที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
  • เสียงจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนสำหรับภาพเคลื่อนไหว (2)
  • หากต้องการหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้กดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวอีกครั้ง คุณยังสามารถหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้โดยการแตะ [หยุดภาพเคลื่อนไหว] บนหน้าจอ

ความไวแสง ISO ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหว]

ความไวแสง ISO จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ โปรดดู ความไวแสง ISO ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง การบันทึกภาพแบบตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง

คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ภาพเคลื่อนไหว

 2. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมดถ่ายภาพ]

 3. เลือก [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง]

 4. ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO

  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง และตรวจสอบตัวแสดงระดับค่าแสง
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ (1) ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อตั้งค่ารูรับแสง (2) และปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 เพื่อตั้งค่าความไวแสง ISO (3)
  • ความเร็วชัตเตอร์ที่ใช้งานได้จะแตกต่างกันไปตามอัตราเฟรม ()
 5. โฟกัสและบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • ความไวแสง ISO ไม่สามารถขยายเป็น L (เทียบเท่า ISO 50) ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง หรือความไวแสง ISO ซึ่งอาจบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ในระดับแสงหรือสร้างจุดรบกวนมากขึ้นด้วยความไวแสง ISO สูง
 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ แนะนำให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ประมาณ 1/25 วินาที ถึง 1/125 วินาที ยิ่งความเร็วชัตเตอร์สูง การเคลื่อนไหวของวัตถุจะยิ่งดูไม่ราบรื่น
 • หากคุณเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ขณะบันทึกภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED การกะพริบของภาพอาจถูกบันทึก

หมายเหตุ

 • การชดเชยแสงเมื่อใช้ ISO อัตโนมัติสามารถตั้งค่าได้ในช่วง ±3 ระดับ
 • เมื่อตั้งค่า ISO อัตโนมัติไว้ คุณสามารถกดปุ่ม ล็อค AE เพื่อล็อคความไวแสง ISO หลังจากล็อคความไวแสง ISO ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าได้โดยการกดปุ่ม เลือกจุด AF (การล็อคความไวแสง ISO จะถูกเก็บไว้จนกระทั่งคุณกดปุ่ม เลือกจุด AF)
 • หากคุณกดปุ่ม ล็อค AE และจัดองค์ประกอบภาพใหม่ คุณจะเห็นความแตกต่างของระดับแสงที่ตัวแสดงระดับแสง () เปรียบเทียบกับเมื่อกดปุ่ม ล็อค AE

ความไวแสง ISO ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง]

คุณสามารถตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเอง หรือเลือก [AUTO] เพื่อตั้งค่าโดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความไวแสง ISO โปรดดู ความไวแสง ISO ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ความเร็วชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์ที่ใช้งานได้ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] (ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง) จะแตกต่างกันไปตามอัตราเฟรมของคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่คุณกำหนด

อัตราเฟรม ความเร็วชัตเตอร์ (วินาที)
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวปกติ การบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR
119.9fps 1/4000–1/125
100.0fps 1/4000–1/100
59.94fps 1/4000–1/8
50.00fps
29.97fps 1/1000–1/60
25.00fps 1/1000–1/50
23.98fps

การถ่ายภาพนิ่ง

ไม่รองรับการถ่ายภาพนิ่งในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว หากต้องการถ่ายภาพนิ่ง ให้หมุนปุ่มโหมดเพื่อสลับไปยังโหมดถ่ายภาพอื่น

การแสดงข้อมูล (การบันทึกภาพเคลื่อนไหว)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับไอคอนบนหน้าจอการบันทึกภาพเคลื่อนไหว โปรดดู การแสดงข้อมูล

ข้อควรระวัง

 • เวลาที่เหลืออยู่ที่แสดงขึ้นสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นเพียงข้อกำหนดเท่านั้น
 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดลงก่อนถึงเวลาการบันทึกที่แสดงขึ้นในขั้นต้น หากไอคอน [เตือนอุณหภูมิสีแดง] สีแดงปรากฏขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิภายในตัวกล้องสูงขึ้นในระหว่างการบันทึก ()