คุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถตั้งค่าขนาดภาพ อัตราเฟรม และวิธีการบีบอัดในเมนู [ขนาดภาพเคลื่อนไหว] ของ [การถ่ายภาพ: คุณ.บันทึกภาพ.ไหว]

อัตราเฟรมที่แสดงบนหน้าจอ [ขนาดภาพเคลื่อนไหว] จะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [ตั้งค่า: ระบบวิดีโอ] ()

ข้อควรระวัง

 • ความเร็วในการเขียน/การอ่านของการ์ดที่จำเป็นสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (ข้อกำหนดประสิทธิภาพของการ์ด) จะแตกต่างกันไปตามคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ขนาดภาพ

 • [4K] 3840×2160

  ภาพเคลื่อนไหวจะบันทึกในระดับคุณภาพ 4K อัตราส่วนภาพเป็น 16:9

 • [Full HD] 1920×1080

  ภาพเคลื่อนไหวจะบันทึกในระดับคุณภาพความละเอียดสูงสุด (Full HD) อัตราส่วนภาพเป็น 16:9

ข้อควรระวัง

 • หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่า [ตั้งค่า: ระบบวิดีโอ] ให้ตั้งค่า [การถ่ายภาพ: คุณ.บันทึกภาพ.ไหว] อีกครั้งด้วย
 • อุปกรณ์อื่นๆ อาจไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหว เช่น 4K, Full HD59.94fps/50.00fps และภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงได้ตามปกติ เนื่องจากการเล่นต้องใช้กำลังประมวลผลสูง
 • ความละเอียดที่ปรากฏและจุดรบกวนจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การตั้งค่าการถ่ายภาพแบบครอบตัด และเลนส์ที่ใช้

หมายเหตุ

 • เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการ์ดที่ดียิ่งขึ้น แนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดด้วยกล้องก่อนบันทึกภาพเคลื่อนไหว ()
 • ภาพเคลื่อนไหวไม่สามารถบันทึกในคุณภาพ HD หรือ VGA

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K

 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K ต้องใช้การ์ดที่เสถียรที่มีความเร็วในการเขียนสูง สำหรับรายละเอียด โปรดดู การ์ดที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K จะเพิ่มภาระการประมวลผลอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้อุณหภูมิภายในตัวกล้องเพิ่มขึ้นเร็วกว่าหรือสูงกว่าภาพเคลื่อนไหวทั่วไป หาก [จำกัดความร้อนสูงเกินไป] หรือไอคอน [เตือนอุณหภูมิสีแดง] สีแดงปรากฏขึ้นระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การ์ดอาจร้อน ดังนั้นให้หยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และปล่อยให้กล้องเย็นลงก่อนที่จะถอดการ์ดออก (ห้ามถอดการ์ดทันที)
 • จากภาพเคลื่อนไหว 4K คุณสามารถเลือกเฟรมใดก็ได้เพื่อบันทึกลงในการ์ดเป็นภาพนิ่ง JPEG ()

พื้นที่ภาพ

พื้นที่ภาพของภาพเคลื่อนไหวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การตั้งค่าการถ่ายภาพแบบครอบตัด และเลนส์ที่ใช้

 • เลนส์ RF: เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ตัดขอบภาพเคลื่อนไหว] เป็น [ไม่ใช้งาน]

  • (1) 4K (ย่นเวลา) / Full HD (1920×1080) / Full HD (ย่นเวลา)
  • (2) 4K (3840×2160)

 • เลนส์ RF หรือ EF: เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ตัดขอบภาพเคลื่อนไหว] เป็น [ใช้งาน]
 • เลนส์ EF-S

  • (3) 4K (3840×2160) / 4K (ย่นเวลา) / Full HD (1920×1080) / Full HD (ย่นเวลา)

ข้อควรระวัง

 • ภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงไม่สามารถบันทึกได้ด้วยเลนส์ EF-S หรือเมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ตัดขอบภาพเคลื่อนไหว] เป็น [ใช้งาน]
 • การบันทึกภาพโดยใช้ดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว () จะตัดขอบภาพโดยรอบบริเวณตรงกลางของหน้าจอมากขึ้น

อัตราเฟรม (fps: frames per second)

 • [119.9fps] 119.9 fps/[59.94fps] 59.94 fps/[29.97fps] 29.97 fps

  สำหรับพื้นที่ซึ่งใช้ระบบโทรทัศน์เป็น NTSC (อเมริกาเหนือ, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เม็กซิโก ฯลฯ) สำหรับ [119.9fps] โปรดดู อัตราเฟรมสูง

 • [100.0fps] 100.0 fps/[50.00fps] 50.00 fps/[25.00fps] 25.00 fps

  สำหรับพื้นที่ซึ่งใช้ระบบโทรทัศน์เป็น PAL (ยุโรป, รัสเซีย, จีน, ออสเตรเลีย ฯลฯ) สำหรับ [100.0fps] โปรดดู อัตราเฟรมสูง

 • [23.98fps] 23.98 fps

  ส่วนใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาพยนตร์ 23.98fps (23.98 fps) สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่า: ระบบวิดีโอ] เป็น [สำหรับ NTSC]

วิธีการบีบอัด

 • [IPB (มาตรฐาน)] IPB (มาตรฐาน)

  บีบอัดหลายเฟรมต่อหนึ่งครั้งในการบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ

 • [IPB (อ่อน)] IPB (อ่อน)

  เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกที่อัตราบิตต่ำกว่า IPB (มาตรฐาน) ขนาดไฟล์จะเล็กกว่า IPB (มาตรฐาน) และการเล่นที่เข้ากันได้จะสูงขึ้น วิธีนี้จะทำให้ระยะเวลาในการบันทึกภาพที่ทำได้นานกว่าการใช้ IPB (มาตรฐาน) (ด้วยการ์ดที่มีความจุเท่ากัน)

รูปแบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 • [MP4] MP4

  ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดที่คุณบันทึกด้วยกล้องจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ MP4 (นามสกุลไฟล์ “.MP4”)

การ์ดที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว

โปรดดู ข้อกำหนดประสิทธิภาพของการ์ด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ์ดที่สามารถบันทึกด้วยคุณภาพการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแต่ละระดับ

ทดสอบการ์ดโดยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจำนวนสองสามคลิป เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถบันทึกได้อย่างถูกต้องตามขนาดที่คุณระบุ ()

ข้อควรระวัง

 • ก่อนที่จะบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K ให้ฟอร์แมตการ์ดโดยเลือก [ฟอร์แมตแบบ Low Level] ใน [ตั้งค่า: ฟอร์แมตการ์ด] ()
 • หากคุณใช้การ์ดที่มีการเขียนช้าเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวอาจไม่ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับ หากคุณเล่นภาพเคลื่อนไหวจากการ์ดที่มีความเร็วในการอ่านต่ำ ภาพเคลื่อนไหวอาจเล่นได้ไม่สมบูรณ์
 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้การ์ดประสิทธิภาพสูงที่มีความเร็วในการเขียนสูงกว่าอัตราบิตอย่างเพียงพอ
 • เมื่อไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง ให้ฟอร์แมตการ์ด และลองอีกครั้ง หากการฟอร์แมตการ์ดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตการ์ด ฯลฯ

หมายเหตุ

 • เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการ์ดที่ดียิ่งขึ้น แนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดด้วยกล้องก่อนบันทึกภาพเคลื่อนไหว ()
 • หากต้องการตรวจสอบความเร็วในการเขียน/การอ่านของการ์ด โปรดดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตการ์ด ฯลฯ

อัตราเฟรมสูง

คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว Full HD ที่อัตราเฟรมสูง 119.9 ภาพต่อวินาที หรือ 100.0 ภาพต่อวินาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่จะเล่นในแบบภาพช้า ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหวคือ 7 นาที 29 วินาที

 • ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกในคุณภาพ Full HD119.9fpsIPB (มาตรฐาน) หรือ Full HD100.0fpsIPB (มาตรฐาน)
 • เสียงจะไม่ถูกบันทึกในภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง
 • การแสดงไทม์โค้ดระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวล่วงหน้าไป 4 วิ ต่อวินาที
 • เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงได้รับการบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 29.97 fps/25.00 fps ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นภาพช้าที่ความเร็ว 1/4

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังเมื่อตั้งค่าเป็น [อัตราเฟรมสูง: ใช้งาน]

 • ไทม์โค้ดจะไม่ถูกบันทึกเมื่อตั้งค่า [วิ่งขึ้น] เป็น [วิ่งอิสระ] ใน [การถ่ายภาพ: ไทม์โค้ด] ()
 • ตรวจสอบการตั้งค่า [ขนาดภาพเคลื่อนไหว] หากคุณคืนค่าการตั้งค่านี้เป็น [ไม่ใช้งาน]
 • หน้าจออาจกะพริบหากคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED
 • สำหรับช่วงเวลาที่คุณเริ่มหรือหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง ภาพเคลื่อนไหวจะไม่มีการปรับปรุง และเฟรมจะหยุดชั่วขณะ ระมัดระวังในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปยังอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ผ่าน HDMI
 • อัตราเฟรมภาพเคลื่อนไหวที่แสดงบนหน้าจอขณะที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงไม่สัมพันธ์กับอัตราเฟรมของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก
 • ไม่สามารถใช้หูฟังได้ (ไม่มีเสียงให้ได้ยิน)
 • อัตราเฟรมของสัญญาณออก HDMI เป็น 59.94 ภาพต่อวินาที หรือ 50.00 ภาพต่อวินาที

ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวมีขนาดเกิน 4 GB

 • การใช้การ์ด SD/SDHC ที่ฟอร์แมตด้วยกล้อง

  หากคุณใช้กล้องเพื่อฟอร์แมตการ์ด SD/SDHC กล้องจะฟอร์แมตในรูปแบบ FAT32

  ด้วยการ์ดที่ฟอร์แมตแบบ FAT32 หากคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวและขนาดไฟล์เกินกว่า 4 GB ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

  เมื่อคุณเล่นภาพเคลื่อนไหว คุณจะต้องแยกเล่นทีละไฟล์ ไม่สามารถเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวได้แบบอัตโนมัติตามลำดับ หลังจากการเล่นภาพเคลื่อนไหวหนึ่งจบลง ให้เลือกและเล่นภาพเคลื่อนไหวถัดไป

 • การใช้การ์ด SDXC ที่ฟอร์แมตด้วยกล้อง

  หากคุณใช้กล้องเพื่อฟอร์แมตการ์ด SDXC กล้องจะฟอร์แมตในรูปแบบ exFAT

  เมื่อใช้การ์ดที่ฟอร์แมตแบบ exFAT แม้ว่าขนาดไฟล์จะเกินกว่า 4 GB ในระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกเป็นไฟล์เดียว (แทนที่จะแบ่งเป็นหลายไฟล์)

ข้อควรระวัง

 • เมื่อนำเข้าไฟล์ภาพเคลื่อนไหวขนาดเกิน 4 GB ไปยังคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ EOS Utility หรือตัวอ่านการ์ด () มันอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดเกิน 4 GB หากคุณพยายามใช้คุณสมบัติมาตรฐานนี้ของระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

ระยะเวลารวมในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและขนาดไฟล์ต่อนาที

สำหรับรายละเอียด โปรดดู การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ขีดจำกัดระยะเวลาในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่อัตราเฟรมสูง

  ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหวคือ 29 นาที 59 วินาที เมื่อถึง 29 นาที 59 วินาที การบันทึกจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเริ่มการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้อีกครั้งโดยกดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหว (ซึ่งจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นไฟล์ใหม่)

 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง

  ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหวคือ 7 นาที 29 วินาที เมื่อถึง 7 นาที 29 วินาที การบันทึกจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงได้อีกครั้งโดยการกดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหว (ซึ่งจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นไฟล์ใหม่)

ข้อควรระวัง

 • อุณหภูมิภายในตัวกล้องอาจสูงขึ้นและระยะเวลาในการบันทึกที่สามารถทำได้อาจน้อยลงหลังจากการเล่นภาพเคลื่อนไหว/การแสดงภาพแบบ Live View เป็นเวลานาน