Live View-fjärrfotografering

Du kan filma genom att fjärrstyra kameran från EU.

Bilder som tas på detta sätt sparas direkt på din dator, redo att granskas i DPP eller någon annan länkad programvara.

 1. Anslut kameran och datorn.

 2. Starta EU ().

 3. Klicka på [Remote Shooting/Fjärrfotografering].

 4. Ställ in kameran.

  Bildtagningsfönstret

  • Klicka eller högerklicka på inställningsobjekt i avsnitten (1)*1*2 och (2)*1*3och välj sedan inställningen.

  1: För att aktivera val av alternativ med rullningshjul i inställningsobjekten och menyerna som visas, välj [Change settings using mouse wheel on [Remote Shooting] screen/Ändra inställningar med mushjulet på skärmen [Fjärrfotografering]] () på fliken [Remote Shooting/Fjärrfotografering] i [Preferences/Inställningar]. Observera att val av rullhjul inte stöds för spegellåsmenyn eller [Image saving location/Plats för sparande av bild].

  2: Du kan konfigurera AEB genom att klicka eller högerklicka på objektet Exponering/AEB och sedan hålla ned Skift-tangenten medan du rullar med rullningshjulet.

  3: Endast konfigurerbar för vissa kameror.

  Notera

  • Använd själva kameran för att konfigurera inställningar som inte kan konfigureras från visningsfönstret.
  • En timerindikator blinkar under självutlösaren nedräkning och nedräkningstiden visas i området för antalet tillgängliga bilder.
  • Inställningarna för spegellåsning kan konfigureras i P-, Tv-, Av, M- eller B-läge.
  • Vid spegellåsning blinkar ikonen för spegellåsning.
  • För EOS 5Ds/5Ds R, kan du välja slutarfrigöringstid efter spegellåsning.
  • Vid fotografering med automatisk exponering blinkar den angivna slutartiden eller bländaren för att varna för underexponering eller överexponering.
  • Vid manuell exponeringsfotografering visas mätvärdet i realtid i exponeringsnivåområdet.
 5. Klicka på [Ställ in].

 6. Ställ in funktionen Live View.

  • Klicka på [Live View/Movie func. set.] (1).

  • [Live View/Movie func. set.] -fönstret visas. Konfigurera inställningarna enligt följande.
  • Visningen kan variera beroende på vilken kamera som är ansluten.
  EOS-1D X Mark II5Ds/5Ds R5D Mark IV5D Mark III6D Mark II6D7D Mark II80DM6 Mark II

  Välj [Enable/Aktivera] för [LV func. setting/LV funkt. inställning] och ett alternativ för [Exposure simulation/Exponeringssimulering] och klicka sedan på [OK].

  EOS-1D X Mark III90DR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

  Konfigurera [LV func. setting/LV funkt. inställning] och [Exposure simulation/Exponeringssimulering] eller [Display simulation/Visa simulering] enligt följande.

  1. Ställ in [LV func. setting/LV fun. inställning] på [Enable/Aktivera] och klicka sedan på [OK].
  2. Klicka på [Live View shoot./Live View-fotografering.] ().
  3. Följ steg 4–5 i Live View-fjärrfotografering igen.
  4. Välj ett alternativ för [Exposure simulation/Exponeringssimulering] eller [Display simulation/Visa simulering] och klicka sedan på [OK].
  5. Gå till steg 8 ().
  EOS-1D X1D C

  Välj [Stills] för [LV func. setting/LV fun. inställning] och ett alternativ för [Exposure simulation/Exponeringssimulering] och klicka sedan på [OK].

  EOS 77D760D850D800D250D200D750D2000D1300D

  Välj [Enable/Aktivera] för [LV func. setting/LV funkt. inställning] och klicka sedan på [OK].

  EOS RRPM6 Mark IIM200M50 Mark IIM50

  Välj ett alternativ för [Exposure simulation/Exponeringssimulering] eller och klicka sedan på [OK].

  • Du kan ställa in bildkvaliteten för Remote Live View-fönstret i [LV quality settings/LV-kvalitetsinställningar] (2), beroende på vilken kamera som är ansluten ().
 7. Klicka på [Live View shoot./Live View-fotografering].

  Remote Live View window/Remote Live View-fönstret

 8. Klicka på [Knappen Shoot].

  • Den hämtade bilden överförs till datorn och visas i fönstret [Quick Preview/Snabbförhandsgranskning].
  • DPP startar automatiskt.

Varning

 • Innan du fotograferar när du ställer in fokus i fjärrfönstret Live View ändrar du AF/MF-knappen i bildtagningsfönstret till [MF].
 • RAW-bearbetning stöds inte i EU.
 • Om du ansluter en kamera som för närvarande behandlar RAW-bilder öppnas EU när bearbetningen är klar.
 • Alternativ för lägena grundzon kan inte konfigureras för kameror med grundzonslägen på lägesväljaren.

Notera

 • Du kan också fotografera genom att trycka på mellanslagstangenten.
 • För exponeringssimulering () eller histogramvisning () i [Remote Live View window/Remote Live View-fönstret] ställer du in [Exposure simulation/Exponeringssimulering] på [Enable/Aktivera] på kameran.
 • Om du vill visa/dölja fönstret [Quick Preview/Snabbförhandsgranskning] klickar du på [Other Functions/Andra funktioner] och väljer [Quick Preview/Snabbförhandsgranskning].
 • Spegellåsning är tillgänglig vid fjärrfotografering för vissa anslutna kameror. Du kan kontrollera spegellåsningsstatus närfönstret [Remote Live View window/Remote Live View-fönstret] visas.
 • Fotografering med självutlösare är tillgänglig.
 • Du kan ändra programmet som startar automatiskt efter fjärrfotografering från DPP till ett annat program på fliken [Linked Software/Länkad programvara] i inställningarna ().
 • Mer information om funktionerna i [Remote Live View window/Remote Live View-fönstret] finns i Funktioner i Fönstret Live View-fjärrfotografering: Fliken Live View.
 • Mer information om funktionerna i Zoomvy -fönstret finns i Funktioner i fönstret Zooma View.
 • Med exponeringssimulering matchar bildens ljusstyrka bättre den faktiska ljusstyrkan (exponeringen) på dina bilder. För att ställa in detaljer, se bruksanvisningen för den anslutna kameran.