Funktioner i Fönstret Live View-fjärrfotografering: Fliken Live View

 1. (1)Visar Creative filterinställningar*1
 2. (2)Visning av temperaturnivå/temperaturvarning*2
 3. (3)Ikonen för inspelning pågår
 4. (4)Inspelningstid
 5. (5)Elektronisk slutare aktiv*3
 6. (6)Visar HDR PQ-inställningar ()
 7. (7)Förstoringsram
 8. (8)AF-punkter
 9. (9)Anger pågående filminspelning
 10. (10)Simulering av exponering
 11. (11)Fotograferingsavstånd/brännvidd*4
 12. (12)Film komprimeringsmetod
 13. (13)Bildhastighet
 14. (14)Storlek på filminspelning
 15. (15)Startar/stoppar filminspelning
 16. (16)Fokusavstånd*5
 17. (17)Strömdriven zoomknapp () för EOS 90D, 80D, 77D, 850D, 800D, 250D eller 200D
 18. (18)Visa hjälpknapp*6
 1. (19)Visa/dölj elektronisk nivå ()
 2. (20)Knapparna*7
 3. (21)Roterar bilden*8
 4. (22)Styrenheter 2
 5. (23)Ställer in färgtemperaturen
 6. (24)Styrenheter 1
 7. (25)Väljer vitbalans
  ()
 8. (26)Klicka på vitbalans
 9. (27)AF-läge ()
 10. (28)Objektivdrift ()
 11. (29)Kontroller skärpedjup ()
 12. (30)Display-inställningar*6
 13. (31)Inställningar för inspelningsnivå ()
 14. (32)Visar/döljer kontrollerare 1
 15. (33)Visning av histogram
 16. (34)Stänger fönstret
 17. (35)Skärmförstoring*9
 18. (36)Visar/döljer förstoringsramen
 19. (37)Ställer in bildförhållandet ( )
 20. (38)Visar/döljer AF-punkterna
 • 1: Visas endast när EOS 90D, 80D, 77D, 760D, 850D, 800D, 250D, 200D, 750D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II, eller M50 är anslutna och kreativt filter är inställt på kameran.
 • 2: För EOS R7 eller R10 kan en temperaturnivåikon visas här. För andra modeller kan en temperaturvarningsikon visas.
 • 3: Visas när EOS R3, R5, R5 C, R6, R7 eller R10 är ansluten och [Shutter mode/Slutarläge] är inställt på [Electronic/Elektroniskt].
 • 4: Visas när EOS R3 är ansluten.
 • 5: Visas när EOS R3 är ansluten. [ON (m)] indikerar visning i meter och [ON (ft)] i fot.
 • 6: Visas endast när EOS-1D X Mark III, 1D C, R3, R5, R6, R7 eller R/Ra är ansluten och Canon Log eller Canon Log 3 är inställda på kameran, eller för EOS R när 8-bitars är inställd.
  Dessutom visas [Växla visning av hjälpdisplayen] eller [Växla visning av hjälpdisplayen 2] när den är ansluten till EOS-1D X Mark III, R3, R5, R5 C, R6, R7 eller R10 när HDR PQ är inställd på kameran ().
 • 7: När automatisk rotation är inställd roterar [Remote Live View window/Remote Live View-fönstret] automatiskt för att matcha kamerarotationen när EU upptäcker att kameran hålls vertikalt.
 • 8: När [Rotera automatiskt] -knappen är inställd på ON kan inte [Rotera moturs] [Rotera medurs] -knapparna användas för att rotera bilder.
 • 9: Tillgänglig visningsförstoring varierar beroende på vilken kamera som är ansluten.