Blixtfunktionsinställningar Fönsterfunktioner

 • Fönstret som visas varierar beroende på vilken kamera och blixt som används.
 • Den nedrullningsbara menyn [Built-in flash/Inbyggd blixt] visas när EOS 77D, 760D, 800D eller 750D är ansluten.
 • Mer information om funktionerna i fönstret [Flash function settings/Flash-funktionsinställningar] finns i Fotografering med Flash.
 1. (1)Zoom/brännvidd
 2. (2)Blixtmätning
 3. (3)Blixtläge
 4. (4)Synkro inställning*1
 5. (5)Knapp för trådlös funktion
 6. (6)Kanal
 7. (7)Avsändare blixt PÅ/AV
 8. (8)Blixtutgångsnivå och kompensationsbelopp*2 när trådlös drift är inställd
 9. (9)[Save/Spara] -knappen
 1. (10)Stroboskopisk blixtfrekvens
 2. (11)Stroboskopiskt blixtantal
 3. (12)Knapp för uppdatering av inställningar
 4. (13)Kompensation för blixt exponering/Blixtutgångsnivå*2
 5. (14)Trådlös radio ID
 6. (15)Blixtförhållande
 7. (16)[Modeling flash/Modelleringsblixt] -knapp
 8. (17)[Load/Ladda] -knappen
 • 1: 1: a gardin synkronisering1: a gardinsynk/2: a gardin synkronisering2: a gardin sync/HöghastighetssynkroniseringHöghastighetssynkronisering
 • 2: Visningsinformationen varierar beroende på inställningar. Information om inställningar finns även i bruksanvisningen för EOS-kameror och Speedlites i EX-serien.