Ställa in funktioner för egen programmering och personliga funktioner

Du kan anpassa Speedlite-funktionerna efter egna önskemål. Funktionerna för det här ändamålet kallas för Egen programmering och Personliga funktioner. Personliga funktioner möjliggör även anpassning som är specifik för EL-5.

C.Fn: Egen programmering

 1. Tryck på UNDERMENY-knappen.

 2. Visa skärmbilden för funktioner för egen programmering.

  • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja C.Fn. Tryck sedan joysticken rakt in.
  • Skärmbilden för funktioner för egen programmering visas.
 3. Välj ett alternativ att ställa in.

  • Tryck joysticken horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja alternativet (nummer) som ska ställas in.
 4. Ändra inställningen.

  • Tryck joysticken rakt in.
  • Tryck joysticken vertikalt eller vrid på Inställningsratt för att välja ett alternativ. Tryck sedan joysticken rakt in.

P.Fn: Personliga funktioner

 1. Tryck på UNDERMENY-knappen.

 2. Visa skärmbilden för personliga funktioner.

  • Välj P.Fn såsom i steg 2 för Egen programmering och tryck sedan joysticken rakt in.
 3. Ställ in funktionen.

  • Ställ in Personliga funktioner såsom i steg 3–4 för Egen programmering.

Lista över funktioner för egen programmering

Lista över personliga funktioner

Återställa all Egen programmering/personliga funktioner

Välj Rensa C.Fn eller Rensa P.Fn på skärmen ovan och sedan OK för att avbryta all Egen programmering eller personliga funktioner.

Var försiktig

 • Att återställa all Egen programmering rensar inte C.Fn-00.

Obs!

 • Du kan även ställa in eller rensa Egen programmering för din Speedlite via kamerans meny ().
 • All Egen programmering/personliga funktioner som finns registrerade med Egen blixtmetod Egen blixtmetod 1, Egen blixtmetod 2 och Egen blixtmetod 3 rensas.