Blixtstyrning via kamerans meny

Du kan ställa in blixtfunktioner eller Egen programmering via kamerans meny. Om Egen programmering på din Speedlite inte visas på kameran kan du försöka att uppdatera kamerans firmware eller ställ in dem från Speedlite.

Information om kamerans funktioner finns i användarhandboken för kameran.

 1. Välj Snabbmeny med joysticken.

  • En meny visas på kameran.

Blixtfunktionsinställningar

 1. Ställ in funktionen.

  • Hur inställningsskärmen och alternativen ser ut varierar beroende på vilken kamera som används.
  • Välj ett alternativ och ställ in funktionen.

  Exempel på skärmen

Inställningar på skärmen Blixtfunktionsinställningar

På skärmen [Blixtfunktions-inställningar] eller [Funktionsinst. extern blixt] på kameran kan du konfigurera inställningar för normal blixtfotografering eller trådlös blixtfotografering med radioöverföring.

Huvudfunktionerna du kan konfigurera är följande. Tillgängliga inställningar varierar beroende på blixtmetoden, inställningar för trådlösa funktioner och andra förhållanden.

Funktion
Blixttändning /Av
E-TTL-balans Bevara känslan/Standard/Blixtprioritet
E-TTL II mätare Ev (ansiktsprio)/Evaluerande/Genomsnitt
Blixtstyrn. serie E-TTL varje bild/E-TTL 1:a bild
Lång synktid
Blixtmetod E-TTL II-blixtmätning (blixtautomatik)/Manuell blixtinställning/MULTI-blixt (stroboskop)
Trådlösa funktioner Trådlös:Av/radioöverföring
Blixtzoom (blixtens täckning)
Slutarsynkronisering Synkronisera med 1:a ridån/Synkronisera med 2:a ridån/Höghastighetssynkronisering
Blixtexponeringskompensation
Variation blixtexponering
 • Blixttändning

  Ställ in till [] för att aktivera blixtfotografering. Ställ in till [Av] för att aktivera endast AF-hjälpbelysningen på din Speedlite.

 • E-TTL-balans

  Du kan ställa in önskat utseende (balans) för fotografier med blixt. Den här inställningen låter dig justera förhållandet mellan ljusförhållanden och din Speedlites utmatning.

 • E-TTL II mätare

  Ställ in på [Ev (ansiktsprio)] för blixtmätning som är lämplig för bilder på personer. Snabb serietagning är långsammare än när [Evaluerande] eller [Genomsnitt] är valt. Ställ in på [Evaluerande] för blixtmätning som förstärker blixttändning i serietagning. Om [Genomsnitt] har ställts in görs en genomsnittlig blixtexponeringsmätning för hela motivet. Beroende på scenen kan blixtexponeringskompensation vara nödvändig.

 • Blixtstyrn. serie

  Ställ in på [E-TTL varje bild] för att utföra blixtmätning för varje bild. Ställ in på [E-TTL 1:a bild] för att utföra blixtmätning för endast den första bilden innan serietagning. Blixtutmatningen för den första bilden tillämpas på alla efterföljande bilder. Användbart när du prioriterar serietagningshastighet utan att komponera om bilder.

 • Lång synktid

  Du kan ställa in blixtsynkroniseringstiden för blixtfotografering med metoden Bländarförval AE (bländarförval AE).

 • Blixtmetod

  Du kan välja den blixtmetod som passar bäst för din blixtfotografering bland [E-TTL II-blixtmätning], [Manuell blixtinställning] eller [MULTI-blixt (stroboskop)].

 • Trådlösa funktioner

  Du kan ställa in trådlös blixtfotografering med radioöverföring. Se Trådlös blixtfotografering med radioöverföring för mer information.

 • Blixtzoom (blixtens täckning)

  Du kan ställa in blixtens täckning för Speedlite-blixten. Ställ in till [Automatisk blixtzoom] för automatisk konfiguration av blixtens täckning för att passa objektivets brännvidd och bildsensorstorleken ().

 • Slutarsynkronisering

  Som timing/metod för blixttändning kan du välja mellan [Synkronisera med 1:a ridån], [Synkronisera med 2:a ridån] eller [Höghastighetssynkronisering]. Ställ in till [Synkronisera med 1:a ridån] för normal blixtfotografering.

 • Blixtexponeringskompensation

  Blixtutmatningen kan justeras precis som exponeringskompensationen. Mängden blixtexponeringskompensation kan ställas in i ett intervall om ±3 steg, i ökningar om 1/3 steg.

 • Variation blixtexponering

  Möjliggör automatisk justering till olika blixtutmatningar då tre bilder tas samtidigt. Inställningsintervallet är ±3 steg, i ökningar om 1/3 steg.

 • Radera inst.

  Välj [Återställ blixtinställningar] eller [Radera inst. extern blixt] för att återställa Speedlite-inställningarna till standardinställningarna.

Var försiktig

 • [Blixtzoom] (blixtens täckning) är inte tillgänglig när blixtens täckning ställs in automatiskt och vidvinkelpanelen används.

Obs!

 • Blixtexponeringskompensation kan inte utföras från kameran när den är inställd på din Speedlite. Om båda är inställda samtidigt har inställningen på din Speedlite företräde.

C.Fn blixtinställningar

Du kan ställa in Egen programmering för din Speedlite via kamerans meny. Informationen som visas beror på vilken Speedlite som används. Se Anpassning med Egen programmering för information om Egen programmering.

 1. Välj [C.Fn blixtinställningar].

  • Välj [C.Fn blixtinställningar] eller [C.Fn inställn. extern blixt].
 2. Ställ in funktionerna för egen programmering.

  • Välj numret för egen programmering (1) och ställ in funktionen.
  • Välj [Radera inst.] i steg 1 och sedan [Radera alla Speedlite C.Fn] eller [Radera C.Fn inst. ext. blixt] för att rensa alla inställningar för Egen programmering.

Var försiktig

 • Personliga funktioner (Anpassning med egna funktioner) kan inte ställas in eller alla rensas samtidigt från kamerans menyskärm. Ställ in dem på din Speedlite.