Onemogočena sprožitev bliskavice zaradi zvišanja temperature

Če v kratkih časovnih intervalih neprekinjeno sprožate bliskavico, stroboskopsko bliskavico ali studijsko bliskavico, se temperatura bliskovne glave, baterij in področja v bližini predela za baterije lahko zviša.

Če zaporedoma sprožate bliskavico, se sprožilni interval podaljša po korakih znotraj razpona do pribl. 4 sekund, da prepreči poslabšanje delovanja bliskavice ali poškodbe bliskovne glave zaradi pregrevanja bliskavice. Če v tem stanju še naprej zaporedoma sprožate bliskavico, se sprožanje samodejno ustavi.

Če je sprožanje bliskavice onemogočeno, se prikaže tudi opozorilna ikona, ki označuje zvišanje temperature, interval sprožanja (s katerim je omogočeno fotografiranje z bliskavico) pa je samodejno nastavljen na pribl. 8 sekund (raven 1) ali pribl. 20 sekund (raven 2).

Opozorilo na dvig temperature

Če se notranja temperatura Speedlite bliskavice zviša, je opozorilo prikazano na dveh ravneh. Če na ravni 1 še naprej neprekinjeno sprožate bliskavico, se stanje spremeni v raven 2.

Prikaz / Zvok Raven 1
(sprožilni interval: pribl. 8 sekund)
Raven 2
(sprožilni interval: pribl. 20 sekund)
Ikona Zvišanje temperature (onemogočeno sproženje bliskavica) - raven 1 Zvišanje temperature (onemogočeno sproženje bliskavica) - raven 2
Osvetlitev LCD plošče Sveti Utripa
Zvočni signal Če je P.Fn-06 nastavljena na 0: Opozorilni zvočni signal vključen

Opozorilo na zvišanje temperature studijske luči

Če se temperatura studijske luči dvigne, se na zaslonu prikaže opozorilo.

Pritisnite krmilni gumb navpično navzdol ali pritisnite gumb Razveljavitev nastavitve za izbris opozorilnih sporočil na opozorilnem zaslonu.

Če se ambientna temperatura studijske luči preveč zviša, lahko luč potemni ali ugasne.

Prikazovalnik Nivo 1 Nivo 2
Ikona Zvišanje temperature (onemogočeno sproženje bliskavica) - raven 1 Zvišanje temperature (onemogočeno sproženje bliskavica) - raven 1 Zvišanje temperature (onemogočeno sproženje bliskavica) - raven 2 Zvišanje temperature (onemogočeno sproženje bliskavica) - raven 2
Sveti Ugasnjena Sveti Ugasnjena
Svetlost Pri nastavitvi najvišje ravni svetlosti: potemni Ugasnjena

Opozorilo na dvig temperature baterije

Če se temperatura baterije dvigne, se prikaže spodnji opozorilni znak. Zatem se zaslon vrne v isto stanje kot pri opozorilu za zvišanje temperature ().

Število zaporednih neprekinjenih bliskov in čas mirovanja

Naslednja tabela kaže število zaporednih neprekinjenih bliskov do prikaza opozorila (raven 1) ter potrebni čas mirovanja (smernica), dokler ni možno spet običajno fotografiranje z bliskavico.

Funkcija Število neprekinjenih bliskov
za aktiviranje opozorila na nivoju 1
(smernica)
Potrebno
trajanje
intervala
(smernica)
Doseg bliskavice
14 mm - 135 mm 150 mm - 200 mm
Neprekinjeno polno
oddajanje
()
Pogon ventilatorja 170 krat ali več 160 krat ali več 50 minut ali dalj
Ventilator ustavljen 50 krat ali več
Studijska
bliskavica
()
Pogon ventilatorja 130 krat ali več
Ventilator ustavljen 50 krat ali več
Stroboskopska bliskavica () Odvisno od pogojev sprožanja -

Nastavite na ročno bliskavico in izmerite v skladu z našimi preizkusnimi standardi

OPOZORILO

 • Pri neprekinjenem sprožanju se ne dotikajte bliskovne glave, baterij ali področja v bližini predela za baterije.

  Če v kratkih časovnih intervalih neprekinjeno sprožate bliskavico ali studijsko bliskavico, se ne dotikajte bliskovne glave, baterije ali področja v bližini predela za baterije. Bliskovna glava, baterija in področje v bližini predala za baterije se močno segrejejo in lahko povzročijo opekline.

Opozorilo

 • Ne odpirajte ali zapirajte pokrova predela za baterijo, medtem ko je sprožanje bliskavice onemogočeno. To je zelo nevarno, saj je pri tem funkcija onemogočanja sprožanja bliskavice preklicana.
 • Četudi opozorilo za raven 1 ni prikazano, se bo sprožilni interval podaljšal, ko se bliskovna glava začne segrevati.
 • Če se prikaže opozorilo za raven 1, naj bliskavica miruje najmanj 50 minut.
 • Čeprav prenehate sprožati bliskavico pri prikazu opozorila za raven 1, se lahko prikaže opozorilo za raven 2.
 • Pri fotografiranju z bliskavico v načinu ETTL ali pri visoki temperaturi, je lahko število bliskov nižje od navedenega v tabeli.
 • Opozorila glede števila bliskov poiščite v "Neprekinjeno sprožanje", "Stroboskopska bliskavica" ali "Studijska bliskavica".
 • Speedlite se v redkih primerih morda ne bo sprožila zaradi okoljskih dejavnikov, na primer dviga zunanje temperature.
 • Število bliskov pri neprekinjenem sprožanju do prikaza opozorila (raven 1), je število bliskov, ko je v uporabi samo EL-1 in skupaj s kompaktno baterijo CP-E4N (v prodaji posebej). Če je v uporabi kateri koli drugi zunanji vir napajanja razen CP-E4N, je število neprekinjenih sprožitev do prikaza opozorila (raven 1) nižje.
 • Če je v uporabi adapter za odbojno bliskavico, barvni filter in če sta v uporabi oba, odbojni adapter in barvni filter, je število sprožitev do prikaza opozorila nekoliko nižje.
 • Če je nastavljena P.Fn-06-1 (), se opozorilni zvočni signal ne oglasi, čeprav je sprožitev bliskavice onemogočena.
 • Če je nastavljena C.Fn-22-1 (), opozorilo poleg osvetlitve LCD plošče ne bo prikazano, četudi se temperatura bliskovne glave zviša.
 • Podrobna opozorila glede uporabe kompaktne baterije CP-E4N (v prodaji posebej) poiščite tudi v navodilih za uporabo CP-E4N.