Začetek uporabe in osnovni postopki

To poglavje vključuje opis priprav pred začetkom fotografiranja z bliskavico in osnovnih postopkov fotografiranja.

Opozorilo

  • Opozorilo pri neprekinjenem sprožanju bliskov

  • Da bi preprečili poslabšanje kakovosti in poškodbe bliskovne glave zaradi pregrevanja, nastavite ponavljajoče se zajemanje s polno bliskavico na 55 sproženj ali manj. Po zaključenem neprekinjenem sprožanju s polno močjo v okviru zgoraj navedenega števila sproženj naj bliskavica "počiva" najmanj 10 minut. Če je ventilator ustavljen, je število neprekinjenih sproženj s polno močjo bliskavice nižje.
  • Če sprožate bliskavico neprekinjeno s polno močjo do vrednosti, ki so navedene zgoraj, in zatem ponovno neprekinjeno s kratkimi intervali, se lahko vključi varnostna funkcija in prepreči delovanje bliskavice. Če je raven omejitve sprožanja bliskavice enaka 1, je interval sprožanja samodejno nastavljen na približno 8 sekund. V takem primeru naj se bliskavica ohlaja najmanj 50 minut.
  • Podrobnosti preverite v poglavju Onemogočena sprožitev bliskavice zaradi zvišanja temperature.