Polnjenje baterije

 1. Odstranite pritrjeni zaščitni pokrov.

 2. Varno vstavite baterijo v polnilnik.

 3. Napolnite baterijo.

  LC-E6E

  • Priključite električni kabel na polnilnik in potisnite vtikač kabla v omrežno vtičnico.
  • Polnjenje se začne samodejno in indikator polnjenja utripa oranžno.
Raven napolnjenosti Indikator polnjenja
Barva Prikazovalnik
0-49 % Oranžna En utrip na sekundo
50-74 % Dva utripa na sekundo
75 % ali več Trije utripi na sekundo
Popolnoma napolnjena Zelena Sveti
 • Popolnoma izpraznjena baterija se polni približno 2 uri in 10 minut pri sobni temperaturi (23 °C). Čas polnjenja je v veliki meri odvisen od temperature okolja in preostale zmogljivosti polnjenja baterije.

 • Iz varnostnih razlogov traja polnjenje baterije pri nizkih temperaturah (5-10 °C) dalj časa (do pribl. 4 ure).
 • Baterija ob nakupu ni napolnjena.

  Napolnite jo pred uporabo.

 • Baterijo napolnite na dan uporabe ali dan prej.

  Četudi je baterija napolnjena in zatem shranjena, se zaradi naravnega praznjenja zmogljivost baterija postopoma znižuje.

 • Ko je polnjenje končano, odstranite baterijo in izvlecite električni kabel iz omrežne vtičnice.
 • To, ali je baterija popolnoma napolnjena ali izpraznjena, lahko označite s smerjo namestitve zaščitnega pokrova.

  Pritrjeni zaščitni pokrov lahko glede na smer namestitve spremeni barvo, ko ga gledate skozi stekleno okence Okence v zaščitnem pokrovu na zaščitnem pokrovu. Tako lahko preverite stanje baterije z določitvijo barve za napolnjeno in izpraznjeno baterijo.

 • Odstranite baterijo, če ne uporabljate bliskavice.

  Če jo pustite v bliskavici dalj časa, se bo nenehno praznila, kar povzroči izpraznjenost baterije in skrajšanje njene življenjske dobe. Namestite zaščitni pokrov na baterijo in jo shranite. Dodatno se lahko učinkovitost zniža, če bliskavico shranite s popolnoma napolnjeno baterijo.

 • Polnilnik lahko uporabljate tudi v prekomorskih državah.

  Polnilnik je združljiv z omrežno napetostjo od 100V do 240V 50/60 Hz. Uporabite pretvorniški adapter električnega vtikača, ki se uporablja v vaši državi ali regiji. Med potovanjem na druge celine ne priključite polnilnika na elektronski transformator, ker lahko tako poškodujete polnilnik.

 • Če baterije ne morete uporabljati, čeprav ste jo pravkar napolnili, to pomeni, da je dosegla konec svoje življenjske dobe.

  Preverite učinkovitost polnjenja baterije, preden kupite novo baterijo.

Opozorilo

 • Ko izključite polnilnik iz električnega omrežja, se približno 10 sekund ne dotikajte vtikača polnilnika.
 • Če je raven preostale napolnjenosti baterije 90 % ali več, polnjenje ne bo izvedeno.

Opomba

 • Shranjevanje baterije

 • Baterijo hranite v hladnem, suhem in dobro prezračevanem prostoru.
 • Čeprav baterijo odstranite iz Speedlite, lahko zelo majhna količina toka še vedno teče znotraj baterije. To lahko povzroči prekomerno izpraznjenost, če jo dalj časa pustite v takem stanju, tako da je ne boste mogli več uporabljati, četudi jo napolnite.
 • Če nameravate baterijo shraniti za daljše časovno obdobje, jo napolnite enkrat letno na približno 50 %, preden jo shranite.