Preverjanje podatkov o bateriji

Preverjate lahko stanje baterije, ki jo uporabljate.

 1. Pritisnite gumb SUB MENU/PODMENI.

 2. Odprite zaslon s podatki.

  • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite podatki, nato pritisnite na krmilni gumb navpično.
 3. Odprite zaslon [Battery info./Podatki o bateriji].

  • Pritisnite krmilni gumb gor ali dol ali zavrtite Izbirni regulator in izberite Podatki o bateriji]., nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
  • (1) Prikazana je baterija v uporabi.
  • (2) Poleg prikazane preostale napolnjenosti baterije je prikazana preostala raven baterije tudi v enotah po 1 %.
  • (3) Število zajetih posnetkov s trenutno uporabljeno baterijo. Število je ponastavljeno med potekom polnjenja.
  • (4) Prikazano je stanje zmanjšanja učinkovitosti baterije.

   • Podatek o bateriji 3: Učinkovitost ni zmanjšana
   • Podatek o bateriji 2: Učinkovitost je nekoliko zmanjšana
   • Podatek o bateriji 1: Priporočena je zamenjava baterije

Opozorilo

 • Priporočamo, da uporabite originalno Canonovo baterijo LP-EL. Uporaba baterije, ki ni originalna, lahko povzroči motnje v delovanju ali nevarnost za slabo izkoriščenost možnosti, ki jih omogoča bliskavica.

Opomba

 • Če je prikazano sporočilo [Cannot communicate with battery Use this battery?/Komuniciranje z baterijo ni mogoče Uporaba te baterije?], upoštevajte navodila v sporočilu.