Namestitev in odstranitev Speedlite s fotoaparata

 1. Namestite Speedlite.

  • Potisnite montažno podnožje Speedlite do konca v bliskovni kontakt na fotoaparatu.
 2. Pritrdite Speedlite.

  • Potisnite zaporno stikalo montažnega podnožja na desno.
  • Ko zaporno stikalo klikne v ležišče, je zaklenjeno.
 3. Snemite Speedlite.

  • Med pritiskanjem na gumb za sprostitev zapore potisnite zaporno stikalo na levo in snemite Speedlite s fotoaparata.

Opozorilo

 • Preden Speedlite pritrdite ali snamete, jo morate izključiti.