Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu

Keď používate blesk Canon Speedlite (prijímač) s funkciou bezdrôtového snímania pomocou optického prenosu, môžete jednoducho vykonávať snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami rovnako ako v prípade snímania s normálnym stroboskopickým automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL.

Systém je navrhnutý tak, aby sa nastavenia blesku EL-1 (vysielacia jednotka) automaticky použili na bezdrôtovo ovládaný blesk EL-1 (prijímacia jednotka). Vďaka tomu počas snímania nemusíte obsluhovať prijímaciu jednotku.

Umiestnenie a účinný dosah

 • Automatické fotografovanie s bleskom s 1 prijímacím bleskom ()

  (1) Interiér

  (2) Exteriér

  (3) VYSIELAČ

  (4) Približne 80°

  (5) Prenosový dosah

  (6) Približne 8 m

  (7) Približne 12 m

  (8) Približne 10 m

  (9) Približne 15 m

 • Automatické fotografovanie s bleskom s prijímačmi rozdelenými do skupín (, )

  Prijímacie jednotky môžete rozdeliť do dvoch alebo troch skupín a vykonať snímanie s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL, pričom môžete meniť pomer výkonu blesku (rozsah výkonu blesku).

  (1) 2 skupiny (A, B)

  (2) 3 skupiny (A, B, C)

  Upozornenie

  • Ak snímate so skupinou spustenia C nasmerovanou priamo na hlavný objekt, môže dôjsť k preexponovaniu.
  • Pred snímaním aktivujte testovací záblesk () a vykonajte testovacie snímanie.
  • Medzi vysielaciu jednotku a prijímaciu jednotku neumiestňujte žiadne prekážky, aby nedošlo k rušeniu prenosu.

  Poznámka

  • Pomocou miniatúrneho stojana dodaného s prijímacou jednotkou umiestnite prijímač prijímacej jednotky smerom k vysielacej jednotke.
  • Keď snímate v interiéri, prenos sa môže odrážať od steny, čo môže spôsobiť aktiváciu fotoaparátu, aj keď je toto rozloženie len predbežné.

Ovládanie skupiny

Skupina spustenia A

Ak potrebujete vyšší výkon blesku alebo chcete dosiahnuť sofistikovanejšie osvetlenie, môžete zvýšiť počet prijímacích jednotiek. Stačí pridať ďalšiu prijímaciu jednotku do tej skupiny spustenia (A, B alebo C), ktorej výkon blesku chcete zvýšiť. Počet jednotiek nie je obmedzený.

Ak napríklad nastavíte skupinu spustenia A s tromi prijímacími jednotkami, tieto tri jednotky sa budú považovať za jednu skupinu spustenia A s veľkým výkonom blesku a budú ovládané spolu.

Upozornenie

 • Ak chcete naraz aktivovať 3 skupiny spustenia A, B a C, vyberte možnosť A:B C. Pri nastavení A:B sa skupina spustenia C neaktivuje.
 • Ak snímate so skupinou spustenia C nasmerovanou priamo na hlavný objekt, môže dôjsť k preexponovaniu.
 • V prípade niektorých filmových fotoaparátov EOS s podporou automatického blesku E-TTL nie je možné použiť bezdrôtové snímanie s viacerými bleskami a nastavením pomeru výkonu blesku.

Poznámka

 • Pomer výkonu bleskov 8:1 až 1:1 až 1:8 je ekvivalentný k pomeru 3:1 až 1:1 až 1:3 (s krokom 1/2 stupňa EV) po konverzii na stupne EV.