Pregătiri şi operaţii de bază

Acest capitol descrie pregătirile înainte de începerea fotografierii cu bliţ şi operaţiunile de bază.

Atenţie

  • Precauţii la fotografiere continuă cu bliţ

  • Pentru a evita deteriorarea capului bliţului din cauza supra-încălzirii, setaţi numărul de declanşări continue la putere maximă la 55 sau mai puţin. După ce fotografiaţi continuu la putere maximă pentru numărul de repetări de mai sus, permiteţi bliţului să se odihnească pentru cel puţin 10 min. Când ventilatorul este oprit, numărul de declanşări continue la putere scade.
  • După ce fotografiaţi continuu la putere maximă pentru numărul de repetări de mai sus şi apoi declanşaţi în mod repetat la intervale scurte, funcţia de procţie poate fi activată şi declanşarea bliţului va fi restricţionată. La nivelul 1 de restricţionare a bliţului, timpul de declanşare este setat automat la aprox. 8 secunde. Dacă se întâmplă acest lucru, permiteţi bliţului să se odihnească pentru minim 50 min.
  • Pentru detalii, consultaţi secţiunea de la Restricţii de utilizare bliţ din cauza creşterii temperaturii.