Functies in het opnamevenster

 • Welke items worden weergegeven, is afhankelijk van het model en de instellingen op de aangesloten camera.
 1. (1)Beschikbare opnamen
 2. (2)Flitser gereed*1
 3. (3)Dual Pixel RAW-opname*2
 4. (4)Bracketing*3
 5. (5)Status voeding*4
 6. (6)Bestemming voor vastgelegde beelden
 7. (7)Transportmodus*5
 8. (8)Opnamemodus*6
 9. (9)Witbalans
 10. (10)Beeldkwaliteit
 11. (11)Spiegel opklappen
 12. (12)Toont [Shooting menu/Opnamemenu] ()
 13. (13)Toont [Flash control menu/Menu Flitsbesturing] (, )
 14. (14)Toont het [Remote Live View Window/Venster Live View op afstand] (, )
 15. (15)Toont het venster [Preferences/Voorkeuren] ()
 16. (16)AF-modus
 17. (17)Opnameknop*7 ()
 1. (18)Timerindicator*8
 2. (19)Roteert vastgelegde beelden*9
 3. (20)AF/MF-schakelaar*10
 4. (21)Sluitertijd
 5. (22)Diafragmawaarde
 6. (23)Meetmethode
 7. (24)ISO-snelheid
 8. (25)Bestemming voor vastgelegde beelden*11
 9. (26)Belichting/AEB-niveau ()
 10. (27)Toont het venster [Timer shooting settings/Instellingen timeropnamen] (, )
 11. (28)Toont [Set-up menu/Instellingenmenu] ()
 12. (29)Toont het [Remote Live View window/Venster Live View op afstand] (Video)*12
  ()
 13. (30)Toont het weergavevenster (, )
  Toont/verbergt het venster [Quick Preview/Snel voorbeeld]
 14. (31)Toont het hoofdvenster ()
 • 1: Wordt weergegeven wanneer de flitser is geladen en de cursor op de Opnameknop staat.
 • 2: Wordt weergegeven bij opname in Dual Pixel RAW.
 • 3: Het pictogram wordt weergegeven als [High Dynamic Range] in HDR-opnamen (High Dynamic Range) op EOS 5Ds/5Ds R, 5D Mark IV, 5D Mark III, R3, R5, R5 C, R6, R/Ra, RP, 6D Mark II, 6D, 7D Mark II, 90D of 80D,
  in [HDR Backlight Control/HDR-tegenlicht] opname op EOS 6D, 90D, 80D, 77D, 760D, 850D, 800D, 200D, 750D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II of M50,
  en in opname met Creatieve filter ingesteld op [HDR art standard/HDR-kunst], [HDR art vivid/HDR-kunst levendig], [HDR art bold/HDR-kunst oliev.] of [HDR art embossed/HDR-kunst emb.] op EOS 90D, 80D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II of M50.
  Het pictogram wordt weergegeven als [Ruisreductie] wanneer [Multi Shot Noise Reduction/Ruisond. bij meerd. opn.] is ingesteld op EOS 5Ds/5Ds R, 5D Mark IV, R3, R5, R5 C, R6, R/Ra, RP, 6D Mark II, 6D, 7D Mark II, 90D, 80D, 77D, 760D, 850D, 800D, 250D, 200D, 750D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II of M50.
 • 4: Wanneer de camera op de accu werkt, wordt het resterend accuniveau weergegeven.
 • 5: [Custom high speed cont/Custom hoge snelheid] kan ook worden geconfigureerd, afhankelijk van de verbonden camera.
 • 6: U kunt een aangepaste opnamemodus instellen.
 • 7: Beweeg de cursor over de Opnameknop om AF/AE uit te voeren wanneer de AF/MF-schakelaar is ingesteld op [AF].
 • 8: Groen na gelukte opname. Rood als opname mislukt of niet mogelijk is. Knippert tijdens aftellen voor opnamen met de zelfontspanner.
 • 9: Roteert het vastgelegde beeld 90 graden elke keer dat op de knop wordt geklikt. U kunt deze functie activeren door [Rotate image/Beeld roteren] te selecteren in de voorkeuren (op het tabblad [Remote Shooting/Opnamen op afstand]; ).
 • 10: Zelfs wanneer ingesteld op [MF] wordt in de opname-informatie voor de vastgelegde beelden 'AF' weergegeven.
 • 11: U kunt kiezen waar vastgelegde beelden worden opgeslagen. Let op: in de videomodus worden opgenomen video's alleen opgeslagen op de geheugenkaart van de camera.
 • 12: Niet weergegeven voor EOS-1D X, 1D C of R5 C.

Belichting/AEB-niveau

 • Als u op items voor belichting/AEB-niveau klikt, wordt de weergave als volgt gewijzigd.
 1. (1)1 stop donkerder
 2. (2)Donkerste belichting
 3. (3)Belichtingsniveau aanpassen
 4. (4)Instelling AEB-niveau
 5. (5)Instelbereik: 0
 6. (6)Verklein het instelbereik met 1 stop
 1. (7)1 stop lichter
 2. (8)Helderste belichting
 3. (9)Maximaal instelbereik
 4. (10)Vergroot het instelbereik met 1 stop
 5. (11)Wanneer de instelling voor AEB-bracketing het weergavegebied overschrijdt, worden pictogrammen [Bracketing voortgezet aan linkerkant]/[Bracketing voortgezet aan rechterkant] weergegeven om aan te geven dat er bracketing-indicators buiten de schaal zijn.
 • Weergave wordt als volgt weergegeven indien [2 shots/2 opnamen] is ingesteld voor AEB-opname.

Opmerking

 • U kunt klikken om het belichtingsniveau in te stellen. Als op een waarde buiten het maximale instelbereik wordt geklikt, wordt de belichting ingesteld op de dichtstbijzijnde beschikbare waarde.