Beelden overbrengen naar een computer

Overgebrachte beelden worden op de computer opgeslagen in de map [Pictures/Afbeeldingen] (Windows) of in de map [Pictures/Foto's] (macOS) op basis van de opnamedatum. Na de overdracht start Digital Photo Professional 4 (DPP) automatisch als dit is geïnstalleerd, waarna de overgebrachte beelden worden weergegeven.

Let op

 • Het overbrengen van video's kan vanwege de bestandsgrootte enige tijd in beslag nemen.

Opmerking

 • De toepassing die na de beeldoverdracht wordt gestart, kan worden gewijzigd op het tabblad [Linked Software/Gekoppelde software] in Voorkeuren ().
 • Op het tabblad [Destination Folder/Doelmap] in Voorkeuren () kunt u de bestemming wijzigen voor beelden die automatisch worden overgedragen of voor geselecteerde beelden bij opnamen op afstand.
 • U kunt Digital Photo Professional 4 downloaden van de Canon-website.

Batchgewijs beelden overbrengen

 1. Klik op [Download images to computer/Beelden downloaden naar computer].

 2. Klik op [Settings/Instellingen].

 3. Selecteer een criterium voor het downloaden van opnamen en klik op [OK].

 4. Klik op [Start automatic download/Automatisch downloaden starten].

  Hoofdvenster DPP

  • Raadpleeg de instructiehandleiding van Digital Photo Professional 4 voor meer informatie over het gebruik van DPP.

Geselecteerde beelden overbrengen

 1. Klik op [Select and download/Selecteren en downloaden].

 2. Selecteer de beelden in het weergavevenster.

  Weergavevenster

  • Selecteer de selectievakjes van de beelden die moeten worden overgebracht.
  • U kunt ook met de muis meerdere beelden selecteren.

  Opmerking

  • Klik op [Sorteren] om de volgorde van de miniaturen te wijzigen.
  • Klik op [Een criterium selecteren] om beelden te filteren aan de hand van verschillende criteria, zodat u beelden kunt selecteren die moeten worden overgebracht.
  • Klik op [Informatie] om de informatie te kiezen die op miniaturen wordt weergegeven. Als u [Date/time/Datum/tijd] selecteert, worden de datum en tijd weergegeven waarop het bestand is aangemaakt.
  • Klik op [Omkeren] om de selectiestatus om te keren tussen geselecteerd en gewist.
  • Klik op [Alleen geselecteerde] om alleen geselecteerde beelden te tonen.
  • Klik op [Datumfilter] om beelden te filteren op bestandsaanmaakdatum.
  • Klik op [Lijstweergave] om over te schakelen naar lijstweergave.
   Klik op [Miniatuurweergave] om terug te keren naar de miniatuurweergave.
  • Klik in de lijstweergave op een rubriek om op die rubriek te sorteren. Sorteren met [Folder/Map] is vergelijkbaar met sorteren met [Sorteren] in de miniatuurweergave.
 3. Klik op [Download/Downloaden].

 4. Stel de bestemming in en klik vervolgens op [OK].

  Dialoogvenster Download image (Opname downloaden)

  1. Toont de bestemming op de computer
  2. De bestemming instellen
  • Het dialoogvenster [Save File/Bestand opslaan] verschijnt, waarna EU begint met het overbrengen van beelden naar de computer.
  • De overgebrachte beelden worden weergegeven in het venster [Quick Preview/Snel voorbeeld].

   Venster Snel voorbeeld

  • Hiermee kunt u snel beelden bekijken terwijl ze worden overgebracht. U kunt de grootte van het venster naar behoefte aanpassen.
  • Als u naar het hoofdvenster wilt gaan, klikt u in het weergavevenster op [Main Window/Hoofdvenster].

Opmerking

 • Kaarten waarvan beelden worden overgezet, kunnen worden geïnitialiseerd door in het weergavevenster op de knop [Format/Indeling] te klikken (behalve voor de EOS R5 C).
 • In stap 2 kunt u meerdere opeenvolgende beelden tegelijk selecteren. Als u op het eerste beeld dat u wilt overbrengen klikt en de Shift-toets ingedrukt houdt terwijl u op het laatste beeld klikt, verschijnt er een pictogram ([Knop Controleren 2]).
  Klik op [Knop Controleren 1] om alle beelden te selecteren die u hebt aangegeven.
 • Ga naar Functies in het weergavevenster voor meer informatie over het weergavevenster.
 • In HDR-omgevingen worden beelden die zijn vastgelegd met HDR PQ ingesteld op de camera ook weergegeven als 10-bits HDR PQ-beelden in het venster [Quick Preview/Snel voorbeeld] (Windows). Voor meer informatie over HDR-omgevingen gaat u naar HDR PQ-instellingen.