Flitserblokkering als gevolg van temperatuurstijging

Herhaaldelijk gebruik van continu flitsen, stroboscopische flits of modelflits met een kort interval kan de temperatuur van de flitskop, de accu en het gebied rondom het accuvak doen oplopen.

Herhaaldelijk flitsen verlengt geleidelijk het flitsinterval tot ongeveer 4 seconden om te voorkomen dat de flitskop versleten of beschadigd raakt door oververhitting. Als u in deze situatie blijft flitsen, wordt het flitsen automatisch beperkt.

Merk op dat wanneer het flitsen wordt beperkt, een waarschuwingspictogram voor hoge temperatuur wordt weergegeven en het flitsinterval voor flitsopnamen automatisch wordt ingesteld op 8 of 20 seconden (respectievelijk niveau 1 en 2).

Temperatuurstijgingswaarschuwing

Bij elk van de twee niveaus wordt een ander waarschuwingspictogram weergegeven naarmate de interne temperatuur oploopt. Als u blijft flitsen nadat niveau 1 is bereikt, verandert de status in niveau 2.

Weergave/pieptoon Niveau 1
(flitsinterval: ongeveer 8 seconden)
Niveau 2
(flitsinterval: ongeveer 20 seconden)
Pictogram Temperatuurstijging (flitser blokkeren) niveau 1 Temperatuurstijging (flitser blokkeren) niveau 2
LCD-paneelverlichting Brandt Knippert
Pieptoon Met P.Fn-05 ingesteld op [0]: Waarschuwingspieptoon

Waarschuwing toename modellamptemperatuur

De volgende waarschuwing wordt weergegeven wanneer de modellamp heet wordt.

Om de waarschuwing te wissen, drukt u de joystick recht in of drukt u op de knop Ongedaan maken.

De modellamp kan worden gedimd of uitgeschakeld als de onmiddellijke omgevingstemperatuur ervan te hoog wordt.

Weergave Niveau 1 Niveau 2
Pictogram Temperatuurstijging (flitser blokkeren) niveau 1 Temperatuurstijging (flitser blokkeren) niveau 1 Temperatuurstijging (flitser blokkeren) niveau 2 Temperatuurstijging (flitser blokkeren) niveau 2
Indien aan Indien uit Indien aan Indien uit
Helderheid Indien ingesteld op maximale helderheid: gedimd Uit

Waarschuwing toename accutemperatuur

Het volgende pictogram wordt weergegeven wanneer de accu heet wordt. Hierna keert de weergave terug naar dezelfde status als de waarschuwing temperatuurtoename ().

Aantal opeenvolgende flitsen en wachttijd

In de volgende tabel ziet u het geschatte aantal opeenvolgende flitsen voordat de waarschuwingsniveau 1 wordt weergegeven, tezamen met de geschatte vereiste wachttijd totdat normale flitsopnamen kunnen worden hervat.

Functie Geschat aantal opeenvolgende flitsen
tot waarschuwingsniveau 1
Geschatte vereiste wachttijd
Flitsdekking
14 mm*1, 24 mm28 mm 35–200 mm
Continu, op vol vermogen () 40 keer of meer 85 keer of meer Minstens 40 minuten
Modelflits ()
Stroboscopisch flitsen () Afhankelijk van de flitsomstandigheden -

Zoals gemeten in de handmatige flitsmodus conform de testnormen van Canon.

Met gebruik van een nieuwe, volledig opgeladen accu LP-EL

1: Bij het gebruik van de groothoekadapter

Voorzichtig

 • Raak na continu flitsen de flitskop, de accu en het gebied rondom het accuvak niet aan.

  Raak na herhaaldelijk gebruik van continu flitsen of modelflits met een kort interval de flitskop, de accu of het gedeelte rondom het accuvak niet aan. De flitskop, de accu en het gedeelte rondom het accuvak kunnen heet worden, wat het risico van brandwonden met zich meebrengt.

Voorzichtig

 • Open of sluit het deksel van het accuvak niet terwijl een flitsbeperking actief is. Hierdoor wordt de flitsbeperking opgeheven, wat potentieel zeer gevaarlijk is.
 • Het flitsinterval wordt langer naarmate de flitskop heter wordt, ook als geen waarschuwingsniveau 1 wordt weergegeven.
 • Nadat een waarschuwing van niveau 1 verschijnt, staakt u het gebruik van de Speedlite gedurende minstens 40 minuten.
 • Ook al staakt u het flitsen wanneer een waarschuwing van niveau 1 verschijnt, is het mogelijk dat er vervolgens een waarschuwing van niveau 2 wordt weergegeven.
 • Bij flitsopnamen in de flitsmodus ETTL of bij hoge omgevingstemperatuur kan het aantal flitsen eerder worden beperkt dan aangegeven in de tabel.
 • Zie Voorzorgsmaatregelen bij continu flitsen, Stroboscopisch flitsen en Modelflits voor voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het aantal flitsen.
 • In zeldzame gevallen kunnen omgevingsfactoren, zoals een hoge temperatuur, het flitsen verhinderen.
 • De Speedlite brengt geen pieptoon voort als waarschuwing wanneer P.Fn-05 is ingesteld op [1] (), ook niet als het flitsen wordt beperkt.
 • Er wordt geen waarschuwing gegeven door het oplichten van het LCD-paneel wanneer C.Fn-22 is ingesteld op [1] (), ook niet als de flitskop heet wordt.