Deze bedieningsinstructies zijn voor de EL-5 met firmwareversie 1.1.0 of hoger geïnstalleerd.