Stroboscopisch flitsen

Met de stroboscopische flits en een lange sluitertijd kunt u in één opname continue beweging vastleggen, zoals bij sequence-fotografie.

Stel voor stroboscopisch flitsen de flitssterkte, het aantal flitsen en de flitsfrequentie (aantal flitsen per seconde, equivalent aan Hz) in. Zie Maximaal aantal opeenvolgende flitsen voor informatie over het maximale aantal opeenvolgende flitsen.

 1. Kies MODUS met behulp van de joystick.

 2. Stel de flitsmodus in op MULTI.

  • Duw de joystick in verticale of horizontale richting of draai aan Selectiewiel en selecteer MULTI. Druk daarna de joystick recht in.
 3. Druk de joystick recht in en selecteer vervolgens een item.

  • Duw de joystick in verticale of horizontale richting of draai aan Selectiewiel en selecteer de flitsfrequentie (1), het aantal keer flitsen (2) of de flitssterkte (3). Druk daarna de joystick recht in.
 4. Stel de waarde in.

  • Duw de joystick in horizontale richting of draai aan Selectiewiel en selecteer de waarde. Druk daarna de joystick recht in.
  • Herhaal stap 3 en 4 totdat de frequentie, het aantal en het vermogen allemaal zijn geconfigureerd.

De sluitertijd berekenen

Bereken als volgt de sluitertijd die u op de camera instelt als u er zeker van wilt zijn dat de sluiter open blijft totdat alle stroboscopische flitsen zijn afgerond.

Aantal flitsen ÷ flitsfrequentie = sluitertijd

Als het aantal flitsen bijvoorbeeld is ingesteld op 10 (keer) en de flitsfrequentie op 5 (Hz), stelt u de sluitertijd in op minimaal 2 sec.

Voorzichtig

 • Gebruik de stroboscopische flits niet meer dan 30 keer achter elkaar, om slijtage of beschadiging van de flitskoppen als gevolg van oververhitting te voorkomen. Staak na 30 keer het gebruik van de Speedlite gedurende minstens 10 minuten.
 • Als u meer dan 30 keer een opname maakt, kan er een veiligheidsfunctie worden geactiveerd waarmee flitsopnamen worden beperkt. In dat geval staakt u het gebruik van de Speedlite gedurende minstens 40 minuten.

Opmerking

 • Stroboscopisch flitsen is het meest effectief bij sterk reflecterende onderwerpen tegen een donkere achtergrond.
 • Het verdient aanbeveling een statief en een afstandsschakelaar te gebruiken.
 • De flitssterkte kan niet worden ingesteld op 1/1 of 1/2.
 • Stroboscopisch flitsen is ook beschikbaar als de opnamemodus van de camera is ingesteld op Bulb(Bulb).
 • Als het aantal flitsen wordt weergegeven als "----", betekent dit dat de Speedlite continu flitst totdat de sluiter wordt gesloten of de accu leeg is, rekening houdend met het maximale aantal flitsen zoals vermeld in Maximaal aantal opeenvolgende flitsen.
 • Tijdens stroboscopisch flitsen is de hogesnelheidssynchronisatie () niet beschikbaar.

Maximaal aantal opeenvolgende flitsen

Als het aantal flitsen wordt weergegeven als "----" (streepjes), is het maximale aantal flitsen als volgt.

Flitssterkte / Hz 1 2 3 4 5 6–7 8–9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
Flitssterkte / Hz 10 11 12–14 15–19 20–50 60–199 250–500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100