Aan de slag en basishandelingen

In dit hoofdstuk worden de voorbereidingen beschreven voordat u begint met flitsfotografie en het standaardgebruik van de flitser.

Voorzichtig

  • Voorzorgsmaatregelen bij continu flitsen

  • Gebruik de flitser niet continu meer dan 40 keer achter elkaar op vol vermogen, om slijtage of beschadiging van de flitskoppen als gevolg van oververhitting te voorkomen. Na dit aantal keer continu flitsen op vol vermogen staakt u het gebruik van de Speedlite gedurende minstens 40 minuten.
  • Na dit aantal keer continu flitsen op vol vermogen kan bij verder continu flitsen met korte intervallen een veiligheidsfunctie worden geactiveerd die het flitsen beperkt. Op flitsbeperkingsniveau 1 wordt het flitsinterval automatisch ingesteld op ongeveer 8 seconden. In dat geval staakt u het gebruik van de Speedlite gedurende minstens 40 minuten.
  • Zie Flitserblokkering als gevolg van temperatuurstijging voor meer informatie.