De Speedlite bevestigen en loskoppelen

 1. Bevestig de Speedlite.

  • Verwijder het kapje van de accessoireschoen van de camera en het kap van de bevestigingsvoet van de Speedlite.
  • Steek de Speedlite langzaam in en let er daarbij op dat de bevestigingsvoet van de Speedlite is uitgelijnd met de multifunctionele schoen van de camera.
  • Steek de bevestigingsvoet van de Speedlite helemaal in de accessoireschoen.
 2. Zet de Speedlite vast.

  • Schuif de borgknop van de bevestigingsvoet naar rechts.
  • De borgknop is vergrendeld wanneer hij op zijn plaatst vastklikt.
 3. De Speedlite demonteren.

  • Druk op de ontgrendelingsknop, schuif de borgknop naar links en verwijder de Speedlite.

Voorzichtig

 • Zorg ervoor dat u de Speedlite uitschakelt voordat u deze monteert of demonteert.
 • Als u de Speedlite op een camera zonder multifunctionele schoen probeert te bevestigen, kan de Speedlite of de camera beschadigd raken.
 • Zorg ervoor dat geen harde voorwerpen tegen de contactpunten komen. Hierdoor kan de camera beschadigd raken.
 • Raak de contactpunten niet aan met uw vingers. Dit kan leiden tot corrosie. Gecorrodeerde contactpunten kunnen leiden tot een storing.
 • Blaas eventueel vreemde stoffen vanaf de multifunctionele schoen met behulp van een in de handel verkrijgbare blaasbalg of een soortgelijk hulpmiddel.
 • Als de multifunctionele schoen nat is geworden, laat u hem drogen voordat u hem weer gebruikt.