Flitserblokkering als gevolg van temperatuurstijging

Als u bij continu of stroboscopisch flitsen of bij gebruik van de modelflits herhaaldelijk met een korte interval flitst, kunnen de flitskop, de batterijen en het gedeelte bij het batterijcompartiment heet worden.

Als u herhaaldelijk flitst, wordt het flitsinterval stapsgewijs groter binnen een bereik tot ongeveer 4 sec. Zo wordt voorkomen dat de flitskop slechter functioneert of beschadigd raakt door oververhitting. Als u in deze situatie herhaaldelijk blijft flitsen, wordt het flitsen automatisch beperkt.

Als er een beperking is voor flitsopnamen, verschijnt bovendien een waarschuwingspictogram ten teken dat de temperatuur stijgt en wordt het flitsinterval (waarmee u kunt flitsen) automatisch ingesteld op circa 8 sec. (niveau 1) of circa 20 sec. (niveau 2).

Temperatuurstijgingswaarschuwing

Als de inwendige temperatuur van de flitser stijgt, verschijnt de waarschuwing. Deze kent twee niveaus. Als u in deze situatie bij niveau 1 herhaaldelijk continu blijft flitsen, wordt het beperkingsniveau verhoogd tot niveau 2.

Weergave / toon Niveau 1
(flitsinterval: ongeveer 8 seconden)
Niveau 2
(Flitsinterval: ongeveer 20 seconden)
Pictogram Temperatuurstijging (flitser blokkeren) niveau 1 Temperatuurstijging (flitser blokkeren) niveau 2
LCD-paneelverlichting Brandt Knippert
Pieptoon Als P.Fn-06 is ingesteld op 0: pieptoon ingeschakeld

Waarschuwing toename modellamptemperatuur

Er verschijnt een waarschuwingsscherm wanneer de temperatuur van de modellamp stijgt.

Druk de joystick verticaal in of de Ongedaan maken-knop om de waarschuwingsberichten op het waarschuwingsscherm te wissen.

Als de omgevingstemperatuur van de modellamp te hoog wordt, kan de lamp dimmen of uitschakelen.

Weergave Niveau 1 Niveau 2
Pictogram Temperatuurstijging (flitser blokkeren) niveau 1 Temperatuurstijging (flitser blokkeren) niveau 1 Temperatuurstijging (flitser blokkeren) niveau 2 Temperatuurstijging (flitser blokkeren) niveau 2
Aan Uit Aan Uit
Helderheid Bij het instellen van de maximale helderheid: gedimd Uit

Waarschuwing toename batterijtemperatuur

Het onderstaande symbool verschijnt wanneer de temperatuur van de batterij stijgt. Vervolgens keert de weergave terug naar dezelfde status als de waarschuwing temperatuurtoename ().

Aantal continue flitsen en wachttijd

In de volgende tabel ziet u hoe vaak u continu kunt flitsen voordat de waarschuwing (niveau 1) wordt weergegeven plus de vereiste wachttijd (richtlijn) totdat u weer normaal kunt flitsen.

Functie Aantal continue flitsen voor waarschuwing van niveau 1 (richtlijn) Benodigde intervaltijd (richtlijn)
Flitsdekking
14 mm - 135 mm 150 mm - 200 mm
Continue volledige emissie () Ventilatoraandrijving 170 keer of meer 160 keer of meer 50 min. of langer
Ventilatorstop 50 keer of meer
Modelflits () Ventilatoraandrijving 130 keer of meer
Ventilatorstop 50 keer of meer
Stroboscopische flits () Afhankelijk van de flitsomstandigheden -

Instellen op handmatig flitsen en meten volgens onze testnormen

VOORZICHTIG

 • Raak bij continu flitsen nooit de flitskop, batterijen en het gedeelte bij het batterijcompartiment aan.

  Raak de flitskop, batterijen of het gedeelte bij het batterijcompartiment niet aan als u herhaaldelijk continu met een korte interval flitst of de modelflits gebruikt. De flitskop, batterij en het gedeelte rondom het batterijvak worden warm, wat een risico op brandwonden vormt.

Voorzichtig

 • Open of sluit het deksel van het batterijcompartiment niet als er een beperking is ingesteld voor het flitsen. Dit is erg gevaarlijk omdat de flitserblokkering wordt geannuleerd.
 • Ook als er geen waarschuwing van niveau 1 wordt weergegeven, wordt het flitsinterval verlengd naarmate de flitskop warmer wordt.
 • Laat bij een waarschuwing van niveau 2 de flitser minstens 50 minuten afkoelen.
 • Zelfs als u na de waarschuwing van niveau 1 stopt met flitsen, kan het zijn dat er een waarschuwing van niveau 2 verschijnt.
 • Bij flitsfotografie in de flitsstand ETTL of bij hoge temperaturen kan het aantal flitsen beperkt zijn tot minder dan in de tabel wordt vermeld.
 • Voor waarschuwingen met betrekking tot het aantal flitsen, zie „Continu flitsen”, „Stroboscopisch flitsen” of „Modelflitsen”.
 • In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de flitser niet flitst vanwege omgevingsfactoren zoals temperatuurstijgingen.
 • Het aantal continue flitsen totdat de waarschuwing (niveau 1) wordt weergegeven is het aantal keer dat de EL-1 op zichzelf is gebruikt en wanneer het wordt gebruikt in combinatie met de voedingseenheid CP-E4N (apart verkrijgbaar). Bij gebruik van een andere externe voeding dan de CPE4N zal het aantal keren continu flitsen voordat de waarschuwing (niveau 1) wordt weergegeven, minder zijn.
 • Bij gebruik van de indirecte-flitsadapter, van het kleurfilter of van beide tegelijkertijd, zult u iets minder vaak continu kunnen flitsen voordat de waarschuwing verschijnt.
 • Wanneer P.Fn-06-1 is ingesteld (), hoort u geen pieptoon, zelfs niet als het flitsen is beperkt.
 • Wanneer C.Fn-22-1 is ingesteld (), wordt de waarschuwing door middel van de LCD-paneelverlichting niet weergegeven, zelfs niet als de temperatuur van de flitskop stijgt.
 • Zie bij gebruik van de compacte voedingseenheid CP-E4N (afzonderlijk verkrijgbaar) ook de instructiehandleiding bij de CP-E4N.