Aan de slag en basishandelingen

In dit hoofdstuk worden de voorbereidingen beschreven voordat u begint met flitsfotografie en het standaardgebruik van de flitser.

Voorzichtig

  • Waarschuwing betreffende continu flitsen

  • Stel het aantal continue volledige flitsen in op 55 keer of minder om verminderd functioneren of beschadiging van de flitskop als gevolg van oververhitting te voorkomen Na continu flitsen op volle sterkte volgens het bovenstaande aantal keren, laat u de flitser minstens 10 minuten rusten. Wanneer de ventilator wordt gestopt, neemt het aantal continue volledige flitsen af.
  • Als u onafgebroken op vol vermogen flitst volgens het hierboven genoemde aantal keren, en de daarna weer herhaaldelijk met kleine tussenpozen flitst, kan de veiligheidsfunctie activeren en flitsen belemmeren. Wanneer de flitsbelemmering niveau 1 is, wordt het flitsinterval automatisch ingesteld op ongeveer 8 seconden. Houd in dit geval rekening met een wachttijd van minstens 50 minuten.
  • Zie voor details de paragraaf Flitserblokkering als gevolg van temperatuurstijging.