Peruskäyttö

Kameran piteleminen

 • Näytön katsominen kuvauksen aikana

  Kuvauksen aikana voit säätää näyttöä kallistamalla sitä. Lisätietoja on kohdassa Näytön käyttäminen.

  • (1) Normaali kulma
  • (2) Matala kulma
  • (3) Korkea kulma
 • Kuvaaminen etsimen läpi

  Jotta kuvista tulisi teräviä, pitele kameraa tukevasti paikallaan kameran tärähtelyn minimoimiseksi.

  • (1) Vaakasuuntainen kuvaus
  • (2) Pystysuora kuvaus
  1. Pidä kameran otekahvasta kiinni tukevasti oikealla kädelläsi.
  2. Tue objektiivia alapuolelta vasemmalla kädellä.
  3. Aseta oikea etusormi kevyesti laukaisimelle.
  4. Anna käsivarsien ja kyynärpäiden levätä kevyesti vartalosi etuosaa vasten.
  5. Asento on tukevampi, kun toinen jalka on hieman toisen edellä.
  6. Pidä kameraa kasvojesi lähellä ja katso etsimen läpi.

Laukaisin

Laukaisin on kaksitoiminen. Voit painaa laukaisimen puoliväliin. Sitten voit painaa laukaisimen kokonaan alas.

Laukaisimen painaminen puoliväliin

Tämä käynnistää automaattitarkennuksen ja automaattivalotusjärjestelmän, joka määrittää valotusajan ja aukkoarvon.

Valotusarvo (valotusaika ja aukkoarvo) näytetään näytöllä tai etsimessä 8 sekunnin ajan (mittausajastin/Ajastin 8 s).

Laukaisimen painaminen kokonaan alas

Suljin laukaistaan ja kamera ottaa kuvan.

 • Kameran tärähtelyn estäminen

  Käsivaraisen kameran liikahtamista valotuksen aikana kutsutaan kameran tärähtelyksi. Seurauksena on epäteräviä kuvia. Estä kameran tärähtely noudattamalla seuraavia ohjeita:

  • Pidä kamera vakaana kohdan Kameran piteleminen mukaisesti.
  • Suorita automaattitarkennus painamalla laukaisin puoliväliin ja paina laukaisin sitten hitaasti pohjaan.

Huomautus

 • Kamera pysähtyy hetkeksi ennen kuvan ottamista, jos painat laukaisimen pohjaan painamatta sitä ensin puoliväliin tai jos painat laukaisimen puoliväliin ja sitten heti pohjaan.
 • Voit siirtyä valikkonäytöstä tai kuvien toistosta kuvaustilauksen valmiustilaan painamalla laukaisimen puoliväliin.

Päävalintakiekko Päävalintakiekko

 • (1) Käännä painikkeen painamisen jälkeen Päävalintakiekko-valitsinta.

  Paina painiketta, kuten Monitoimi tai ISO ja käännä sitten Päävalintakiekko-kiekkoa.

  Jos painat laukaisimen puoliväliin, kamera siirtyy takaisin kuvauksen valmiustilaan.

  • Käytetään muun muassa seuraavien asetusten määrittämiseen: ISO-herkkyys, kuvaustapa, tarkennustoiminta, valkotasapaino ja salamavalotuksen korjaus.
 • (2) Käännä vain Päävalintakiekko-valitsinta.

  Tarkkaile näyttöä tai etsintä ja käännä Päävalintakiekko-kiekkoa.

  • Tällä valitsimella voit määrittää esimerkiksi valotusajan ja aukkoarvon.

Huomautus

 • Toiminnot (1) voidaan suorittaa, vaikka toiminnot on lukittu toimintojen lukituksella ().

Pikavalitsin Pikavalitsin

 • (1) Käännä painikkeen painamisen jälkeen Pikavalitsin-valitsinta.

  Paina painiketta, kuten Monitoimi tai ISO ja käännä sitten Pikavalitsin-kiekkoa.

  Jos painat laukaisimen puoliväliin, kamera siirtyy takaisin kuvauksen valmiustilaan.

  • Käytetään muun muassa seuraavien asetusten valitsemiseen: ISO-herkkyys, kuvaustapa, tarkennustoiminta, valkotasapaino ja salamavalotuksen korjaus.
 • (2) Käännä vain Pikavalitsin-valitsinta.

  Tarkkaile näyttöä tai etsintä ja käännä Pikavalitsin-kiekkoa.

  • Käytetään muun muassa seuraaviin valintoihin: valotuksen korjauksen määrä ja aukkoarvo käsisäätöisessä valotuksessa.

Huomautus

 • Toiminnot (1) voidaan suorittaa, vaikka toiminnot on lukittu toimintojen lukituksella ().

Monitoimiohjain Monitoimiohjain

Monitoimiohjain on 8-suuntainen valitsin, jossa on keskipainike. Käytä sitä kevyesti peukalonpäällä.

 • Esimerkkejä monitoimiohjaimen käytöstä

  • AF-pisteen/suurennuskehyksen siirto stillkuvien kuvauksessa tai videotallennuksessa
  • Valkotasapainon korjaus
  • Suurennetun alueen sijainnin siirtyminen toiston aikana
  • Pikavalinta
  • Valikkokohtien valitseminen tai asettaminen

Monitoimi Monitoimipainike

Kun painat Monitoimi-painiketta ja käännät Pikavalitsin-valitsinta, voit määrittää ISO-herkkyyden (), kuvaustavan (), tarkennustoiminnan (), valkotasapainon () ja salaman valotuskorjauksen ().

Valitse AF-alue painamalla AF-pisteen valinta-painiketta ja sitten Monitoimi-painiketta (Ajastin 6 s).

AF-käynnistys AF-käynnistyspainike

Vastaa laukaisimen painamista puoliväliin (paitsi luovissa kuvaustiloissa).

Toimintojen lukitus Toimintojen lukituspainike

Kun [Valinnaiset toiminnot: Toimintojen lukitus] () on määritetty, painamalla Toimintojen lukitus-painiketta voit estää asetusten muuttamisen tahattomasti liikuttamalla vahingossa päävalintakiekkoa, pikavalitsinta, monitoimiohjainta tai säätörengasta tai koskettamalla vahingossa kosketusnäyttöä. Voit avata toimintojen lukituksen painamalla Toimintojen lukitus-painiketta uudelleen.

Säätörengas Säätörengas

Oletusarvoisesti valotuksen korjaus voidaan asettaa kääntämällä RF-objektiivin tai kiinnityssovittimen säätörengasta samalla, kun laukaisinta pidetään painettuna puoliväliin tilassa Joustava AE-esivalinta, Ohjelmoitu AE, Valotusajan esivalinta, Aukon esivalinta tai Käsisäätöinen valotus. Muuten voit määrittää säätörenkaalle eri toiminnon mukauttamalla toimintoja kohdassa [Valinnaiset toiminnot: Mukauta valitsimia] ().

INFO Info-painike

Kukin INFO-painikkeen painallus vaihtaa näytettyjä tietoja.

Seuraavassa on stillkuvien esimerkkinäyttöjä.

Peruskuvaustiloissa näyttöä kohdassa (1) ei näytetä.