Kuvaustavan valinta

Kameran kuvaustavaksi voi määrittää yksittäiskuvan ja jatkuvan kuvauksen. Voit valita kuvaustavan, joka sopii näkymään tai kohteeseen.

 1. Paina Monitoimi-painiketta (Ajastin 6 s).

  • Kun kuva on näytössä, paina Monitoimi-painiketta.
 2. Valitse kuvaustavan vaihtoehto.

  • Valitse kuvaustavan vaihtoehto kääntämällä Pikavalitsin-kiekkoa.
 3. Valitse kuvaustapa.

  • Valitse kääntämällä Päävalintakiekko-valitsinta.
 • [Yksittäiskuvaus] Yksittäiskuva

  Kun painat laukaisimen pohjaan saakka, kamera ottaa vain yhden kuvan.

 • [Nopea jatkuva kuvaus plus] Nopea jatkuva kuvaus +

  Kun pidät laukaisinta painettuna, voit kuvata jatkuvalla kuvauksella seuraavassa kuvatulla tavalla niin kauan kuin pidät laukaisinta painettuna [Kuvaaminen: Suljintila] ‑asetuksen mukaisesti.

  • [Mekaaninen]: enintään noin 15 kuvaa/s
  • [Elektr 1. verho]: enintään noin 15 kuvaa/s
  • [Elektroninen]: enintään noin 23 kuvaa/s
 • [Nopea jatkuva kuvaus] Nopea jatkuva kuvaus

  Kun pidät laukaisinta painettuna, voit kuvata jatkuvalla kuvauksella seuraavassa kuvatulla tavalla niin kauan kuin pidät laukaisinta painettuna [Kuvaaminen: Suljintila] ‑asetuksen mukaisesti.

  • [Mekaaninen]: enintään noin 6,3 kuvaa/s
  • [Elektr 1. verho]: enintään noin 7,7 kuvaa/s
  • [Elektroninen]: enintään noin 15 kuvaa/s
 • [Hidas jatkuva kuvaus] Hidas jatkuva kuvaus

  Kun pidät laukaisinta painettuna pohjaan, voit kuvata jatkuvasti enintään noin 3,0 kuvaa/s niin kauan kuin pidät sitä painettuna.

 • [10 sekunnin itselaukaisu]* Itselaukaisu: 10 s

 • [2 s itselaukaisu]* Itselaukaisu: 2 s

 • [Itselaukaisu: Jatkuva] Itselaukaisu: Jatkuva

  Lisätietoja itselaukaisusta on kohdassa Itselaukaisun käyttäminen. Lisätietoja kuvauksesta kauko-ohjauksella on kohdassa Kuvaus kauko-ohjauksella.

[10 sekunnin itselaukaisu / kauko-ohjaus] ja [2 sekunnin itselaukaisu / kauko-ohjaus] tulevat näkyviin, kun kamera yhdistetään langattomaan kauko-ohjaimeen (myydään erikseen, ).

Huomio

 • [Nopea jatkuva kuvaus plus] mahdollistaa näissä olosuhteissa jatkuvan kuvauksen nopeudeksi noin 15 kuvaa/s, kun asetus on [Elektr 1. verho] tai [Mekaaninen].

  • Huoneenlämpötila (23 °C)
  • Käytettäessä jotakin seuraavista virtalähteistä

   • Täyteen ladattu LP-E17 (huomaa, että jatkuvan kuvauksen nopeus saattaa hidastua käytettäessä akkuja, joiden latautumiskyky on heikko)
   • Verkkovirtalisävarusteet (myydään erikseen)
   • USB-virtasovittimet (myydään erikseen)
  • Valotusaika: 1/1000 s tai nopeampi
  • Välkynnänpoisto: Ei mitään
 • Kun [Elektroninen]-asetus on [Nopea jatkuva kuvaus plus], jatkuvan kuvauksen nopeus on seuraavissa tilanteissa noin 23 kuvaa sekunnissa.

  • Valotusaika: 1/25 s tai nopeampi

  Huomaa, että jatkuvan kuvauksen nopeus voi olla alle 23 kuvaa sekunnissa, jos jokin seuraavista tapahtuu jatkuvan kuvauksen aikana.

  • Vaihtaminen kuvaustilaan Ohjelmoitu AE tai Valotusajan esivalinta tai sellaisten asetusten ottaminen käyttöön, jotka saavat aukkoarvon muuttumaan tilassa Joustava AE-esivalinta
  • Zoomausta käytetään
  • Manuaalitarkennus tehdään
  • Jatkuva tarkennus vaihtaa tarkennettavaa sijaintia
 • Jatkuvan kuvauksen nopeus jatkuvalla tarkennuksella saattaa olla tätä hitaampi. Tämä riippuu kohteen olosuhteista tai objektiivista.
 • Canonin verkkosivuilta saat tietoja objektiiveista, jotka tukevat suurinta jatkuvan kuvauksen () nopeutta.
 • Jatkuvan kuvauksen nopeus saattaa olla hitaampi kuvattaessa välkkyvässä valossa, kun [Kuvaaminen: Välkynnänpoisto] ‑asetuksen arvo on [Päällä] (). Lisäksi jatkuva kuvausväli voi olla epäsäännöllinen ja kuvien laukaisuviive voi pidentyä.
 • Jos sisäinen muisti täyttyy jatkuvan kuvauksen aikana, jatkuvan kuvauksen nopeus voi laskea, koska kuvaustoiminto on väliaikaisesti pois käytöstä ().