Tarkennustoiminta

Voit valita kuvausolosuhteisiin tai kohteeseen sopivan tarkennustoiminnan.

 1. Määritä tarkennustilaksi (Automaattitarkennus).

  • RF-objektiivit, joissa ei ole tarkennustavan valintakytkintä

   • Kun [Asetus: -kytkin (AF/MF)] ‑asetus on [Päällä] (), aseta kameran edessä oleva tarkennustavan valintakytkin asentoon Automaattitarkennus.

   • Kun [Asetus: -kytkin (AF/MF)] ‑asetus on [Pois] (), määritä [Automaattitarkennus: Tarkennustapa]-asetuksen arvoksi [AF].

  • RF-objektiivit, joissa on tarkennustavan valintakytkin

   Aseta objektiivin tarkennustavan valintakytkin asentoon Automaattitarkennus. Kameran tarkennustavan valintakytkin on nyt poistettu käytöstä.

 2. Valitse [Automaattitarkennus: Tarkennustoiminta].

 3. Valitse vaihtoehto.

Huomautus

 • Jos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste muuttuu oranssiksi. Kun käytät kertatarkennusta, sommittele kuva uudelleen ja yritä tarkentaa uudelleen tai katso kohtaa Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkennusta.
 • Jatkuvassa tarkennuksessa kamera kuvaa silloinkin, kun kohteisiin ei ole tarkennettu.

Kertatarkennus liikkumattomille kohteille

Tämä tarkennustoiminta sopii liikkumattomille kohteille. Kun painat laukaisimen puoliväliin, kamera tarkentaa vain kerran.

 • Kun tarkennus on valmis, AF-piste muuttuu vihreäksi ja kuuluu äänimerkki.
 • Tarkennus pysyy lukittuna, kun painat laukaisimen puoliväliin, ja voit sommitella kuvan uudelleen ennen kuvan ottamista.
 • Lisätietoja jatkuvan kuvauksen nopeudesta käytettäessä jatkuvaa kuvausta on kohdassa Kuvaustavan valinta.

Huomautus

 • Jos [Asetus: Äänimerkki] ‑asetuksena on [Pois], äänimerkkiä ei kuulu, kun kuva on tarkennettu.
 • Katso kohta Objektiivin sähköinen MF, kun käytät objektiivia, joka tukee elektronista manuaalitarkennusta.

Kuvaaminen tarkennus lukittuna

Kuvaamisessa tarkennus lukittuna käytät kertatarkennusta lukitulla AF-pisteellä ja sommittelet kuvan ennen sen ottamista. Vaiheet ovat seuraavat, kun tarkennat painamalla laukaisimen puoliväliin.

 1. Vie kiinteä AF-piste tarkennettavan kohteen päälle ja paina laukaisin puoliväliin.

 2. Kun tarkennettava AF-piste muuttuu vihreäksi, pidä laukaisin puolivälissä ja sommittele kuva uudelleen.

 3. Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan asti.

Jatkuva tarkennus liikkuville kohteille

Tämä tarkennustoiminta sopii liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Kun pidät laukaisinta painettuna puoliväliin, kohdetta tarkennetaan jatkuvasti.

 • Kun tarkennus saavutetaan, AF-piste muuttuu siniseksi. Äänimerkkiä ei kuulu silloinkaan, kun tarkennus on saavutettu.
 • Kamera säätää valotuksen kuvan ottohetkellä.
 • Lisätietoja jatkuvan kuvauksen nopeudesta käytettäessä jatkuvaa kuvausta on kohdassa Kuvaustavan valinta.

Huomio

 • Tarkka tarkennus ei ehkä ole mahdollista suurilla aukkoarvoilla tai riippuen objektiivista, etäisyydestä kohteeseen ja kohteen liikkumisnopeudesta.
 • Jatkuvan kuvauksen aikana suoritettu zoomaus saattaa häiritä tarkennusta. Zoomaa ensin, sommittele ja ota kuva.
 • Harkitse kuvaamista kertatarkennuksella, jos jatkuva tarkennus toimii epävakaasti paikallaan oleville kuvauskohteille.