Salamatoimintojen asetukset

Sisäisen salaman ja ulkoisten EL/EX-sarjan Speedlite-salamoiden toiminnot voidaan määrittää kameran valikoissa.

Liitä ulkoinen Speedlite-salama ja kytke siihen virta ennen kuin määrität sen asetukset.

Tietoja ulkoisten Speedlite-salamoiden toiminnoista saat Speedliten käyttöoppaasta.

 1. Valitse [Kuvaaminen: Salamaohjaus].

 2. Valitse vaihtoehto.

Salamatoiminto

 • Määritä [Automaattisalama] (peruskuvaus- tai Ohjelmoitu AE-tilassa), niin salama välähtää automaattisesti kuvausolosuhteiden mukaan.

 • Määritä [Laukaise], kun haluat salaman välähtävän joka kerran, kun otat kuvan.

 • Valitse [Salama pois] (luovissa kuvaustiloissa), kun haluat poistaa salaman käytöstä tai käytät tarkennuksen apuvaloa.

E-TTL-tasapaino

Voit asettaa miltä salamalla kuvatut otokset näyttävät (tasapainon). Tämän asetuksen avulla voit säätää ympäröivän valaistuksen ja Speedlite-salaman valon suhdetta.

 • Aseta tasapainon asetukseksi [Ympäristön etus.], kun haluat vähentää salamavalon osuutta ja käyttää ympäröivää valaistusta luonnollisen näköisten kuvien ottamiseksi. Tämä on hyödyllistä, kun kuvataan tummia kohteita (esimerkiksi sisätiloissa). Kun olet vaihtanut Aukon esivalinta- tai Ohjelmoitu AE-tilaan, harkitse kohdan [Kuvaaminen: Salamaohjaus] asetuksen [Hidas täsmäys] asettamista arvoon [1/250-30 sek. autom.] (tai [1/200-30 sek. autom.]) ja hitaan täsmäyksen käyttämistä kuvaukseen.
 • Aseta tasapainon asetukseksi [Salaman etus.], kun haluat käyttää salamaa ensisijaisena valonlähteenä. Tämä on hyödyllistä ympäröivän valaistuksen aiheuttamien kohteen ja taustan varjojen vähentämiseksi.

Huomio

 • Joissakin kohteissa [Ympäristön etus.] saattaa antaa saman tuloksen kuin [Normaali].

E-TTL II ‑salaman mittaus

 • Aseta [Monil (kasvot)], kun haluat käyttää salaman mittausta, joka sopii ihmisten kuvaukseen.

 • Aseta [Monilohko], jos haluat käyttää salaman mittausta, joka painottaa laukaisua jatkuvassa kuvauksessa.
 • Asetuksella [Keskiarvo] salamavalotuksen keskiarvo lasketaan koko mitatulle kohteelle.

Huomautus

 • Kohteesta riippuen salaman valotuskorjaus voi olla tarpeen.

Huomio

 • Vaikka määrität [Monil (kasvot)] ‑asetuksen, jotkin kohteet ja kuvausolosuhteet saattavat estää halutun tuloksen saamisen.

Jatkuva salamaohjaus

 • Määritä asetus [E-TTL jok. kuva], kun haluat suorittaa salaman mittauksen joka otokselle.
 • Määritä asetus [E-TTL 1. kuva], kun haluat suorittaa salaman mittauksen vain ensimmäiselle otokselle ennen jatkuvaa kuvausta. Ensimmäisen otoksen salaman välähdystehoa käytetään kaikkiin seuraaviin kuviin. Tämä on hyödyllistä, kun priorisoidaan jatkuvan kuvauksen nopeus sommittelematta otoksia uudelleen.

Huomio

 • Mikä tahansa kohteen liike jatkuvassa kuvauksessa saattaa aiheuttaa valotusongelmia.
 • [E-TTL 1. kuva] asetetaan automaattisesti kuvaustavassa [Nopea jatkuva kuvaus plus].

Punasilmäisyyden vähennys

Voit vähentää punasilmäisyyttä asettamalla arvoksi [Päällä], jolloin punasilmäisyyden vähennysvalo laukeaa ennen salaman laukaisua.

Hidas täsmäys

Voit määrittää salamavalokuvauksen salamatäsmäyksen tilassa Aukon esivalinta tai Ohjelmoitu AE. Huomaa, että salaman synkronoinnin enimmäisnopeus vaihtelee [Kuvaaminen: Suljintila]-asetuksen mukaan. Se on 1/250 asetuksella [Elektr 1. verho] ja 1/200 s asetuksella [Mekaaninen].

 • 1/250-30 sek. autom. (1/250–1/30s automaattinen)*1

  Valotusaika asetetaan automaattisesti seuraavalla alueella kirkkauteen sopivaksi. Myös nopeaa täsmäystä voi käyttää.

  [Kuvaaminen: Suljintila] ‑asetus Valotusaika
  Mekaaninen 1/200–30 s
  Elektr 1. verho 1/250–30 s
 • 1/250-1/60 sek. autom. (1/250–1/60 s automaattinen)*1

  Estää pitkän valotusajan automaattisen määrittämisen hämärässä. Tämä estää tehokkaasi kohteen epäterävöitymistä ja kameran tärähtämistä. Salaman valo antaa normaalin valotuksen kohteille, mutta huomaa, että tausta voi olla tumma.

  [Kuvaaminen: Suljintila] ‑asetus Valotusaika
  Mekaaninen 1/200–1/60 s
  Elektr 1. verho 1/250–1/60 s
 • 1/250 sek. (kiinteä) (1/250 s (kiinteä))*1

  Valotusaika on kiinteä seuraavasti. Tämä estää kohteen epäterävöitymistä ja kameran tärähtelyn vaikutusta paremmin kuin asetus [1/250-1/60 sek. autom.].

  [Kuvaaminen: Suljintila] ‑asetus Valotusaika
  Mekaaninen 1/200 sekuntia.
  Elektr 1. verho 1/250 s

  Hämärässä kohteen tausta on kuitenkin tummempi kuin käytettäessä asetusta [1/250-1/60 sek. autom.].

1: Kun määritys on [Elektr 1. verho].

Huomio

 • Nopea täsmäys ei ole käytettävissä Ohjelmoitu AE- tai Aukon esivalinta-tilassa, kun asetus on [1/250 sek. (kiinteä)].

Sisäisen salaman toimintojen asetukset

Salamatoiminto

 • Määrittämällä [E-TTL II] voit kuvata täysin automaattisessa E-TTL II/E-TTL ‑salamatilassa.
 • Määrittämällä [Käsisäätö] voit määrittää haluamasi välähdystehon kohdassa [välähdysteho].

Täsmäystapa

Määritä asetukseksi normaalisti [1. verho], jolloin salama välähtää heti kuvauksen alkamisen jälkeen.

Määritä [2. verho] ja käytä hidasta valotusaikaa, jos haluat kuvaan luonnollisia jälkikuvia esimerkiksi autojen valoista.

Huomio

 • Kun käytät 2. verhon täsmäystä, määritä valotusajaksi 1/30 s tai pidempi. Jos valotusaika ylittää 1/40 sekuntia, ensimmäisen verhon täsmäystä käytetään automaattisesti, vaikka [2. verho] olisi asetettu.

valot.korj.

Määritä salaman valotuskorjaus, jos kohteen kirkkaus ei ole halutunlainen (haluat säätää salaman tehoa) salamakuvauksessa.

 1. Valitse [valot.korj.].

 2. Määritä korjauksen määrä.

  • Saat salamavalotuksesta kirkkaamman säätämällä korjausta suuntaan [Vaaleampi] (positiivinen korjaus) ja vähemmän kirkkaan säätämällä sitä suuntaan [Tummempi] (negatiivinen korjaus).
  • Kun olet ottanut kuvan, peruuta salaman valotuskorjaus palauttamalla arvoksi 0.

Huomio

 • Mikäli [Kuvaaminen: Auto Lighting Optimizer/Kuvaaminen: Autom. valotuksen optimointi] () ‑asetus on muu kuin [Pois], kuvat saattavat näyttää kirkkailta, vaikka valotuksen kirkkautta olisi vähennetty negatiivisella salaman valotuskorjauksella.
 • Jos salaman valotuskorjaus on asetettu Speedlite-salamalla (myydään erikseen, ), salaman valotuskorjausta ei voi asettaa kamerassa (pikavalinta tai ulkoisen salaman asetus). Huomaa, että Speedlite-salaman asetus korvaa kameran asetuksen, jos molemmat on määritetty samanaikaisesti.

Huomautus

 • Valotuksen korjauksen määrä pysyy voimassa senkin jälkeen, kun virtakytkin on asetettu asentoon Virta pois.

Ulkoisen salaman asetukset

Näytössä näkyvät tiedot, niiden näyttökohta ja käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat Speedlite-salaman mallin, sen valinnaisten toimintojen asetusten, salamatilan ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja salamayksikön toiminnoista saat sen käyttöoppaasta.

Esimerkkinäyttö

 1. (1) Salamatila
 2. (2) Langattomat toiminnot /

  Väläytyssuhdeohjaus (RATIO)

 3. (3) Salamazoomaus (salaman peittoalue)
 1. (4) Suljintäsmäys
 2. (5) Salaman valotuskorjaus
 3. (6) Salamavalotuksen haarukointi

Huomio

 • Toiminnot ovat rajoitettuja, kun käytetään EX-sarjan Speedlite-salamaa, joka ei ole yhteensopiva salamatoimintojen asetusten kanssa.

Salamatila

Voit valita salamatilan, joka sopii haluamaasi salamavalokuvaukseen.

 • [E-TTL II-salamamittaus] on EL-/EX-sarjan Speedlite-salamoiden normaali tila automaattisessa salamakuvauksessa.
 • [Manuaalinen salama] ‑asetuksella voit asettaa Speedliten asetuksen [Välähdysteho] itse.
 • [CSP] (Jatkuvan kuvauksen ensisij.tila) on käytettävissä yhteensopivan Speedlite-salaman kanssa. Tämä tila vähentää automaattisesti salaman välähdystehoa yhden yksikön ja lisää ISO-herkkyyttä yhden yksikön. Tämä on hyödyllistä jatkuvassa kuvauksessa ja auttaa säästämään salama akkuvirtaa.
 • Lisätietoja muista salamatiloista on kyseisen salamatilan sisältävän Speedlite-salamalaitteen käyttöoppaassa.

Huomio

 • Säädä valotuksen korjausta () tarpeen mukaan, jos salamavalokuvauksessa tulee ylivalotusta [CSP] Joustava AE-esivalinta- Valotusajan esivalinta- tai Käsisäätöinen valotus-tilassa.

Huomautus

 • [CSP]-asetusta käytettäessä ISO-herkkyys on automaattisesti [Automaatti].

Langattomat toiminnot

Voit käyttää radioyhteyttä tai optista langatonta yhteyttä, jos haluat ottaa kuvia langattomalla usean salaman kokoonpanolla.

Katso lisätietoja langattomasta salamasta langattoman salamavalokuvauksen kanssa yhteensopivan Speedlite-salaman käyttöoppaasta.

Väläytyssuhdeohjaus (RATIO)

Lähikuvaussalamaa käyttäessäsi voit määrittää väläytyssuhdeohjauksen.

Lisätietoja välähdyssuhdeohjauksesta on lähikuvaussalaman käyttöoppaassa.

Salamazoomaus (salaman peittoalue)

Jos Speedlite-salamassa on zoomaava välähdyspää, voit määrittää salaman peittoalueen.

Suljintäsmäys

Määritä tähän normaalisti [1. verhon täsmäys], jolloin salama välähtää heti kuvauksen alkamisen jälkeen.

Määritä [2. verhon täsmäys] ja käytä hidasta valotusaikaa, jos haluat kuvaan luonnollisia jälkikuvia esimerkiksi autojen valoista.

Määritä [Nopea täsmäys], jos haluat käyttää salamakuvauksessa nopeampaa valotusaikaa kuin salamatäsmäyksen enimmäissuljinaika. Tästä on hyötyä, jos kuvaat avoimella aukolla Aukon esivalinta-tilassa ja haluat epäterävöittää esimerkiksi kohteiden takana olevan taustan päivänvalossa.

Huomio

 • Kun käytät 2. verhon täsmäystä, määritä valotusajaksi 1/30 s tai pidempi. Jos valotusaika on 1/40 sekuntia tai lyhyempi, 1. verhon täsmäystä käytetään automaattisesti, vaikka [2. verhon täsmäys] olisi määritetty.

Salamavalotuksen korjaus

Voit säätää ulkoisten Speedlite-salamoiden välähdystehoa valotuksen korjauksen tapaan.

Huomautus

 • Jos määrität salaman valotuskorjauksen Speedlite-salamassa, et voi määrittää salaman valotuskorjausta kamerassa. Huomaa, että Speedlite-salaman asetus korvaa kameran asetuksen, jos molemmat on määritetty samanaikaisesti.

Salamavalotuksen haarukointi

Speedlite-salamat, joissa on salamavalotuksen haarukointi, voivat vaihtaa ulkoisen salaman välähdystehoa automaattisesti, kun kolme kuvaa otetaan kerralla.

Ulkoisen salaman valinnaisten toimintojen asetukset

Tietoja ulkoisen Speedlite-salaman valinnaisista toiminnoista saat Speedliten käyttöoppaasta.

 1. Valitse [Ulk. salaman C.Fn-asetukset].

 2. Määritä haluamasi toiminnot.

  • Valitse numero.
  • Valitse vaihtoehto.

Huomio

 • Jos EL- EX-sarjan Speedlite-salaman valinnaisen toiminnon [Salaman mittaustapa] arvo on [1:TTL] (automaattisalama), Speedlite välähtää aina täydellä salamateholla.
 • Speedlite-salaman omia toimintoja (P.Fn) ei voi määrittää tai tyhjentää kameran [Kuvaaminen: Ulkoisen salaman asetus] ‑näytöstä. Määritä ne suoraan Speedlite-salamassa.

Salamatoimintojen asetusten poistaminen / Speedliten valinnaisten toimintojen poistaminen

 1. Valitse [Nollaa asetukset].

 2. Valitse nollattavat asetukset.

  • Valitse [Nollaa sis. salaman aset.], [Nollaa ulk. salaman aset.] tai [Nollaa ulk. salaman C.Fn:t].
  • Valitse [OK] vahvistusnäytössä, niin kaikki salaman tai valinnaisten toimintojen asetukset poistetaan.