AF-toimintojen mukauttaminen

Voit määrittää yksityiskohtaiset AF-toiminnot, jotka sopivat kuvaustyyliisi tai kohteeseen.

[Automaattitarkennus3]

Kertatarkennuksen tärkeys

Voit määrittää, onko etusijalla tarkennus vai laukaisun ajoitus, kun käytetään kertatarkennusta (paitsi kuvattaessa kosketuslaukaisimella).

 • [] Tarkennus

  Kuvaa ei oteta ennen kuin tarkennus on saavutettu. Hyödyllinen, kun haluat, että tarkennus saavutetaan ennen kuvan ottamista.

 • [] Laukaisu

  Sulkimen laukaisu on tärkeämpi kuin tarkennus. Hyödyllinen, kun ratkaisevan hetken kuvaaminen on tärkeintä.

  Huomaa, että kamera ottaa kuvan huolimatta siitä, onko kohde tarkennettu.

Objektiivin toiminta, kun tarkennus ei ole käytettävissä

Voit määrittää objektiivin toiminnan tilanteissa, joissa kohdetta ei voi tarkentaa automaattisesti.

 • [ON] Tarkennuksen haku päällä

  Jos tarkennusta ei saavuteta automaattitarkennuksella, objektiivi jatkaa tarkan tarkennuksen hakua.

 • [OFF] Tarkennuksen haku pois

  Jos automaattitarkennus käynnistyy, mutta tarkennus ei osu kohdalleen tai sitä ei saavuteta, tarkennuksen hakua ei tehdä. Tämä estää objektiivia epätarkentumasta voimakkaasti tarkennuksen hakujärjestelmän vuoksi.

Huomio

 • [Tarkennuksen haku pois] on suositeltava käytettäessä superteleobjektiiveja tai muita objektiiveja, jotka kattavat laajan alueen. Näin vältetään tarkennuksen hakujärjestelmän huomattava viive, jos objektiivin epätarkkuus on erittäin suuri.

Tarkennuksen apuvalo

Voit ottaa EOS-kameroiden Speedlite-salaman tai kameran oman tarkennuksen apuvalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

 1. Valitse [Automaattitarkennus: Tarkennuksen apuvalo].

 2. Valitse vaihtoehto.

  • [ON] Päällä

   Tarkennuksen apuvaloa voi käyttää tarvittaessa.

  • [OFF] Pois

   Tarkennuksen apuvalo ei ole käytössä. Määritä tämä, jos et halua käyttää tarkennuksen apuvaloa.

  • [LED] Vain tark. LED-apuvalo

   Ottaa käyttöön tarkennuksen LED-apuvalon, kun käytetään kameraan yhdistettyjä, tällä toiminnolla varustettuja Speedlite-salamayksikköjä. Jos Speedlite-salamassa ei ole LED-valoa, käytetään kameran tarkennuksen apuvaloa.

Huomio

 • Speedlite-salaman tarkennuksen apuvalon laukaisu on poissa käytöstä, kun Speedlite-salaman valinnaisen [Automaattitarkennus: Tarkennuksen apuvalo] ‑toiminnon arvo on [Pois].

[Automaattitarkennus4]

Rajoita AF-alueet

Voit rajoittaa käytettävissä olevat AF-alueet normaalisti käyttämiisi alueisiin. Valitse käytettävissä olevat AF-alueet ja lisää valintamerkki [Valintamerkki] painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta. Tallenna asetus valitsemalla [OK]. Lisätietoja AF-alueista on kohdassa AF-alue.

Huomio

 • [Valintamerkki]-merkkiä ei voi poistaa kaikista tiloista samanaikaisesti.

Huomautus

 • Asteriski [Automaattitarkennus: Rajoita AF-alueita] ‑asetuksen oikealla puolella tarkoittaa, että oletusasetusta on muokattu.

MonitoimiohjainMonitoimiohjaimen herkkyys AF-pisteen valinnassa

Voit säätää monitoimiohjaimen herkkyyttä, joka koskee AF-pisteen asettamista.

Asentokohtaiset AF-pisteet

Voit asettaa pysty- ja vaakasuoraan kuvaukseen erilliset AF-alueet/AF-pisteet tai erilliset AF-pisteiden paikat.

 • [Asentokohtainen AF-piste] Sama vaaka/pystyasennolle

  Samaa AF-pistettä tai vyöhykekehystä samoilla AF-alueilla käytetään pysty- ja vaakasuorassa kuvauksessa.

 • [Asentokohtainen AF-piste] Erill. tark.p: Alue+piste

  Erilliset AF-aluetyypit tai erilliset AF-pisteet tai vyöhykekehykset voidaan määrittää kullekin kameran suunnalle ((1) vaaka, (2) pysty kameran otekahva ylhäällä, (3) pysty otekahva alhaalla ()).

  Hyödyllistä, kun vaihdetaan muunlaisiin AF-alueisiin tai AF-pisteiden sijainteihin tai vyöhykekehyksiin automaattisesti kameran suunnan mukaan.

  Kullekin kolmelle kameran suunnalle määritetyt AF-alueet, AF-pisteet tai vyöhykekehysten sijainnit säilytetään.

 • [Asentokohtainen AF-piste] Erill. tark.p: Vain piste

  Erilliset sijainnit AF-pisteille tai vyöhykekehyksille voidaan asettaa kullekin kameran suunnalle ((1) vaaka, (2) pysty kameran otekahva ylhäällä, (3) pysty otekahva alhaalla). Hyödyllistä, kun vaihdetaan muihin AF-pisteiden tai vyöhykekehysten sijainteihin automaattisesti kameran suunnan mukaan.

  Kullekin kolmelle kameran suunnalle määritetyt AF-pisteiden tai vyöhykekehysten sijainnit säilytetään.

Huomio

 • Kohdan [Sama vaaka/pystyasennolle] oletusasetus palautetaan, jos kohdassa [Asetus: Nollaa kamera] valitaan [Perusasetukset] (). Suuntien (1)–(3) asetukset tyhjennetään ja AF-aluevalinnaksi määritetään [Koko alueen AF].
 • Asetus saatetaan nollata, jos vaihdat objektiivin.

[Automaattitarkennus6]

Sähköinen manuaalitarkennus milloin tahansa

Manuaalitarkennuksen käyttö sähköisellä tarkennusrenkaalla tiettyjen objektiivien kanssa on mukautettavissa. Tarkasta yhteensopivat objektiivit Canonin verkkosivuilta ().

 • Pois

  Manuaalitarkennuksen säätö vastaa [Objektiivin sähköinen MF] ‑asetusta.

 • Päällä

  Manuaalitarkennuksen säätö on käytettävissä aina, kun kameran toimintoja voi käyttää.

Objektiivin sähköinen MF

Käyttäessäsi objektiiveja, joissa on elektroninen manuaalitarkennus, voit määrittää, miten manuaalitarkennuksen säätöä käytetään kertatarkennuksessa.

 • [] Pois kertatark. jälkeen

  Kun Tarkennustoiminta on suoritettu, manuaalitarkennus on poistettu käytöstä.

 • [] Kertatark.→käytössä

  Voit säätää tarkennusta manuaalisesti tarkennustoiminnan jälkeen, jos pidät laukaisinta painettuna puoliväliin.

 • [] Kertatark.→käyt. (suurenna)

  Voit säätää tarkennusta manuaalisesti tarkennustoiminnan jälkeen, jos pidät laukaisinta painettuna puoliväliin. Voit suurentaa tarkennettua aluetta ja säätää tarkennusta manuaalisesti kääntämällä objektiivin tarkennusrengasta.

 • [] Pois autom.tarkennuksessa

  Manuaalitarkennuksen säätö on poissa käytöstä, kun kameran tai objektiivin tarkennustavan valintakytkin on asennossa Automaattitarkennus.

Huomio

 • Kun on asetettu [Kertatark.→käyt. (suurenna)], näyttöä ei ehkä suurenneta, vaikka käännät objektiivin tarkennusrengasta samalla, kun painat laukaisimen puoliväliin heti kuvaamisen jälkeen. Tässä tapauksessa voit suurentaa näytön vapauttamalla laukaisimen, odottamalla [Suurenna tai pienennä]-näyttöä ja painamalla sitten laukaisimen puoliväliin samalla, kun käännät objektiivin tarkennusrengasta.

Huomautus

 • Tietoja käytetyn objektiivin manuaalitarkennuksen teknisistä tiedoista on objektiivin käyttöoppaassa.

Tarkennusrenkaan kiertäminen

Voit kääntää suunnan, johon RF-objektiivin tarkennusrengasta kierretään asetuksia säädettäessä.

 • [] Normaali
 • [] Päinvastainen

RF-objektiivien tarkennusrenkaan herkkyys

Voit asettaa RF-objektiivin tarkennusrenkaan herkkyyden.

 • [] Vaihtelee kiertonop. muk.

  Tarkennusrenkaan herkkyys vaihtelee kiertonopeuden mukaan.

 • [] Linkitetty kiertoasteeseen

  Tarkennuskohtaa säädetään kiertomäärän perusteella kiertonopeudesta riippumatta.

Käyttö tarkennus- tai säätörenkaana

Tarkennus-/säätörenkaan toiminnon valikkopohjainen vaihtaminen

Huomio

 • Käytettävissä, kun objektiivissa on tarkennus- ja säätörenkaan yhdistelmä, mutta ei kytkintä näiden toimintojen välillä vaihtamiseen.
 • Käytä tarkennusrenkaana

  Rengas toimii tarkennusrenkaana.

 • Käytä säätörenkaana

  Rengas toimii säätörenkaana.

Huomautus

 • Vaihtamisen voi tehdä myös pikavalintanäytössä, kun toimintoa on mukautettu kohdassa [Kuvaaminen: Mukauta pikavalintoja] ().

[Automaattitarkennus2] (videotallennuksessa)

Videon servotarkennuksen nopeus

Voit määrittää automaattitarkennuksen nopeuden ja videon servotarkennuksen toimintaolosuhteet. Toiminto on käytössä, kun videokuvauksessa käytetään hitaaseen tarkennuksen siirtoon pystyvää objektiivia*.

 • Milloin akt.

  Voit määrittää [Aina päällä], jolloin automaattitarkennuksen nopeus on käytössä aina videota kuvattaessa (ennen videotallennusta ja sen aikana), tai määrittää [Kuvauksen aikana], jolloin tarkennuksen säätönopeus on käytössä vain videotallennuksen aikana.

 • AF-nopeus

  Voit säätää automaattitarkennuksen nopeutta (tarkennuksen siirtymänopeutta) vakionopeudesta (0) hitaaseen (yksi seitsemästä tasosta) tai nopeaan (yksi kahdesta tasosta) haluamasi videokuvaustehosteen saamiseksi.

* Videokuvauksessa hidasta tarkennuksen siirtoa tukevat objektiivit

Vuonna 2009 ja sen jälkeen markkinoille tuodut USM- ja STM-objektiivit tukevat toimintoa. Lisätietoja on Canonin verkkosivuilla ().

Huomio

 • Joidenkin objektiivien kanssa automaattitarkennuksen nopeus ei muutu, vaikka sitä säädetään.

Huomautus

 • Kun toiminto on poissa käytöstä, se vastaa [AF-nopeus]-asetuksen arvoa [Normaali (0)].
 • Asteriski ”*” [Automaattitarkennus: Videon servotark. nopeus] ‑asetuksen oikealla puolella tarkoittaa, että oletusasetusta on muokattu.

Videon servotarkennuksen seurantaherkkyys

Voit säätää seurantaherkkyyttä (yhteen seitsemästä arvosta), joka vaikuttaa reagointiin, kun kohde siirtyy pois AF-pisteestä videon servotarkennuksen aikana esimerkiksi, kun häiritseviä kohteita liikkuu AF-pisteiden poikki tai panoroitaessa.

Tämä toiminto on käytettävissä, kun [Automaattitarkennus: Videon servotarkennus] ‑asetuksen arvo on [Päällä].

 • Lukittu: –3/–2/–1

  Tätä asetusta käytettäessä kamera ei seuraa niin helposti eri kohdetta, jos kohde liikkuu pois AF-pisteestä. Mitä lähempänä asetus on miinusmerkkiä (-), sitä epätodennäköisemmin kamera seuraa toista kohdetta. Tästä on hyötyä, jos haluat estää AF-pisteitä siirtymästä seuraamaan nopeasti jotakin muuta kuin haluttua kohdetta panoraamakuvauksen aikana tai kun AF-pisteiden eteen ilmestyy jokin este.

 • Herkkä: +1/+2/+3

  Jos tämä asetus on käytössä, kamera seuraa herkemmin AF-pisteen peittävää kohdetta. Mitä lähempänä asetus on plusmerkkiä (+), sitä herkempi kamera on. Tästä on hyötyä, jos haluat jatkaa liikkuvan kohteen seuraamista, kun sen etäisyys kameraan muuttuu, tai tarkentaa nopeasti johonkin toiseen kohteeseen.

Huomautus

 • Käytöstä poistettu toiminto vastaa asetusta [0].