C.Fn- ja P.Fn-toimintojen mukauttaminen

Valinnaisilla toiminnoilla voit hienosäätää eri salamatoimintoja kuvaustottumustesi mukaan. Tämä tehdään toiminnoilla, joita kutsutaan valinnaisiksi ja omiksi toiminnoiksi. Lisäksi omat toiminnot ovat salamalaitteelle EL-1 nimenomaisia valinnaisia toimintoja.

C.Fn: Valinnaiset toiminnot

 1. Paina ALIVALIKKO-painiketta.

 2. Tuo valinnaisten toimintojen näyttö näkyviin.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse C.Fn ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Valinnaisten toimintojen näyttö tulee näkyviin.
 3. Valitse määritettävä kohde.

  • Valitse määritettävä kohde (numero) painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko.
 4. Muuta asetusta.

  • Työnnä ohjainta pystysuuntaan.
  • Valitse haluttu asetus painamalla ohjainta ylös tai alas tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.

P.Fn: Omat toiminnot

 1. Paina ALIVALIKKO-painiketta.

 2. Tuo omien toimintojen näyttö näkyviin.

  • Valitse P.Fn samalla tavalla kuin valinnaisten toimintojen vaiheessa 2 ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Määritä toiminto.

  • Määritä omat toiminnot valinnaisten toimintojen ohjeiden vaiheissa 3 ja 4 kuvatulla tavalla.

Valinnaisten toimintojen luettelo

Omien toimintojen luettelo

Kaikkien valinnaisten / omien toimintojen poistaminen

Voit perua kaikki valinnaiset tai omat toiminnot valitsemalla yllä olevassa näytössä C.Fn nollattu tai P.Fn nollattu ja valitsemalla OK.

Muistutus

 • Vaikka nollaat kaikki valinnaiset toiminnot, C.Fn-00-toimintoa ei nollata.

Huomautus

 • Voit määrittää tai nollata kaikki Speedlite-salamalaitteen valinnaiset toiminnot kameran valikkonäytössä ().