RAW-kujutisetöötlus

RAW- või Kompaktne RAW-kujutisi saab kaameraga töödelda ning salvestada JPEG- või HEIF-piltidena. RAW-kujutised jäävad samaks kui jäädvustamise hetkel ning teie reguleerite ainult töötlustingimusi, et luua vajalikus koguses JPEG-pilte.

RAW-kujutiste töötlemiseks saab kasutada ka programmi Digital Photo Professional (EOS-tarkvara).

Hoiatus

 • HEIF-piltideks töötlus pole saadaval laiendatud ISO-valgustundlikkusega (H) jäädvustatud RAW- või Kompaktne RAW-piltide puhul.
 1. Valige [Taasesitus: RAW image processing/Taasesitus: RAW-kujutisetöötlus].

 2. Tehke valik, seejärel valige pildid.

  • Saate valida korraga mitu töödeldavat pilti.

  Piltide valimine

  • Keerake töödeldava pildi valimiseks valijat Kiirvalikuketas, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Vajutage nuppu MENU.

  Vahemiku valimine

  • Valige esimene pilt (alguspunkt).
  • Järgmisena valige viimane pilt (lõpp-punkt). Linnuke [Linnuke] lisatakse kõikidele vahemiku piltidele esimesest viimaseni.
  • Teiste piltide töötlemiseks korrake selle punkti juhiseid.
  • Vajutage nuppu MENU.
 3. Määrake soovitud töötlustingimused.

  Use shot settings/Võttemäärangute kasutamine

  • Pildid töödeldakse jäädvustamise ajal kehtinud kujutisemäärangutega.
  • Funktsiooni [Võtted: HDR shooting HDR PQ/Võtted: HDR-võtted HDR PQ] olekuga [Enable/Luba] jäädvustatud pildid töödeldakse HEIF-piltideks ning olekuga [Disable/Keela] jäädvustatud pildid töödeldakse JPEG-piltideks.

  Töötlemise seadistamine→JPEG/Töötlemise seadistamine→HEIF

  • Kasutage üksuse valimiseks valijat Üldvalija.
  • Pöörake määrangu vahetamiseks valijat Valimisketas (valija) või Kiirvalikuketas.
  • Vajutage seadistamise menüü kuvamiseks nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Määrangute lähtestamiseks vajutage nuppu Säri lukustus ning valige pärast kinnitussõnumi kuvamist [OK].

  Võrdluskuva

  • Kuvade [After change/Pärast muutmist] ja [Shot settings/Võttemäärangud] vahel saab vahetada, kui vajutate nuppu INFO ja keerate valijat Kiirvalikuketas.
  • Kuvas [After change/Pärast muutmist] oranžilt kuvatavaid üksusi on pärast jäädvustamist muudetud.
  • Töötlustingimuste menüüsse naasmiseks vajutage nuppu MENU.
 4. Salvestage.

  • Funktsioonide [Set up processing→JPEG/Töötlemise seadistamine→JPEG] või [Set up processing→HEIF/Töötlemise seadistamine→HEIF] kasutamisel valige [] (salvesta).
  • Lugege sõnum läbi ning valige [OK].
  • Teiste piltide töötlemiseks valige [Yes/Jah] ning korrake punktide 2–4 juhiseid.
 5. Valige kuvatav pilt.

  • Valige [Original image/Originaalpilt] või [Processed img./Töödeldud pilt].
  • Kuvatakse valitud pilt.

Suurendatud vaade

Funktsioonidega [Set up processing→JPEG/Töötlemise seadistamine→JPEG] või [Set up processing→HEIF/Töötlemise seadistamine→HEIF] kuvatavaid pilte saab suurendada nupuga Iseteravustamispunkti valimine. Suurendus sõltub määrangust [Image quality/Pildikvaliteet]. Kasutage suurendatud pildil liikumiseks valijat Üldvalija.

Vajutage suurendatud vaate lõpetamiseks uuesti nuppu Iseteravustamispunkti valimine.

Hoiatus

 • Funktsiooni [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] olekuga [High/Kõrge] töötlemise tulemused rakendatakse ainult suurendatud vaates. Tavakuvas neid tulemusi ei rakendata.

Määratud kuvasuhtega piltide töötlemine

Kui töötlete RAW-kujutisi, mis on jäädvustatud funktsiooni [Võtted: Still img aspect ratio/Võtted: Piltide kuvasuhe] () olekuga [1:1], [4:3] või [16:9], siis luuakse määratud kuvasuhtega JPEG- või HEIF-pildid.

RAW-kujutisetöötluse valikud

 • : Brightness adjustment/Heleduse reguleerimine

  Pildi heledust on võimalik reguleerida ±1 ühikut 1/3-ühikulise sammuga.

 • : White balance/Valge tasakaal ()

  Saate valida valge tasakaalu. [Automaatne valge tasakaal] valimisel saate valida ka [Auto: Ambience priority/Automaatne: õhkkonna prioriteet] või [Auto: White priority/Automaatne: valge priorteet]. Kui valite [Värvitemperatuur], siis saate määrata värvitemperatuuri.

 • : Picture Style/Pildi stiil ()

  Saate valida pildi stiili. Saate reguleerida teravust, kontrastsust ja teisi parameetreid.

  Kui määratud on [Set up processing→HEIF/Töötlemise seadistamine→HEIF], siis valikuid [Automaatne], [Kasutaja kirjeldatud 1], [Kasutaja kirjeldatud 2] ja [Kasutaja kirjeldatud 3] ei ole saadaval.

 • : Clarity/Selgus ()

  Saab määrata vahemikust –4 kuni +4.

  Ei ole saadaval, kui määratud on [Set up processing→HEIF/Töötlemise seadistamine→HEIF].

 • : Auto Lighting Optimizer/Automaatne valgustuse optimeerija ()

  Saate määrata funktsiooni Auto Lighting Optimizer (Automaatne valgustuse optimeerija).

 • : High ISO speed NR/Kõrge ISO-valgustundlikkuse müravähendus ()

  Saate määrata kõrge ISO-valgustundlikkuse kasutamisel müravähenduse töötlusfunktsiooni. Kui toimet on raske märgata, siis suurendage pilti ().

 • : Image quality/Pildikvaliteet ()

  JPEG- või HEIF-pildi loomisel on võimalik määrata pildikvaliteet.

 • : Color space/Värviruum ()

  Saate valida kas sRGB või Adobe RGB. Kuna kaamera ekraan ei ühildu Adobe RGB värviruumiga, siis ei ole värviruumi vahetamise mõju ekraanil peaaegu üldse märgatav.

  Kui määratud on [Set up processing→HEIF/Töötlemise seadistamine→HEIF], siis kuvatakse [HDR PQ], kuid see pole valitav valik.

 • : Lens aberration correction/Objektiiviaberratsioonide korrigeerimine

  • : Peripheral illum corr/Äärealade valgustuse korrigeerimine ()

   Saate korrigeerida nähtust, kus pildi nurgad paistavad objektiivi omaduste tõttu tumedamad. [Enable/Luba] määramisel kuvatakse korrigeeritud pilt. Kui toimet on raske märgata, siis suurendage pilti () ning kontrollige nurki. Korrigeerimise määr on väiksem kui maksimaalne määr rakenduses Digital Photo Professional (EOS-tarkvara, ). Kui korrigeerimise toimet ei ole näha, siis kasutage äärealade valgustuse korrigeerimise rakendamiseks programmi Digital Photo Professional.

  • : Distortion correction/Moonutuste korrigeerimine ()

   Objektiivi omadustega seotud pildimoonutusi saab korrigeerida. [Enable/Luba] määramisel kuvatakse korrigeeritud pilt. Korrigeeritud pildil kärbitakse servasid.

   Kuna pildi lahutus võib paista veidi madalam, siis reguleerige vajadusel pildi stiili teravuse parameetrit.

  • : Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija ()

   Korrigeerige objektiiviaberratsioone, difraktsiooni ja madalpääsfiltri poolt põhjustatud eraldusvõime kadu, rakendades optika korrigeerimisväärtusi. Selle valiku olekusse [High/Kõrge] või [Standard/Standardne] määramise mõju kontrollimiseks kasutage suurendatud vaadet (). Digitaalse objektiivioptimeerija oleku [High/Kõrge] toimet ei kuvata ilma suurenduseta. Valikute [High/Kõrge] või [Standard/Standardne] määramine korrigeerib nii kromaatilist aberratsiooni kui ka difraktsiooni, kuigi neid valikuid ei kuvata.

  • : Chromatic aberr corr/Kromaatilise aberratsiooni korrigeerimine ()

   Objektiivi omaduste tõttu tekkivaid kromaatilisi aberratsioone (värvide segunemine võtteobjekti kontuuridel) saab korrigeerida. [Enable/Luba] määramisel kuvatakse korrigeeritud pilt. Kui toimet on raske märgata, siis suurendage pilti ().

  • : Diffraction correction/Difraktsiooni korrigeerimine ()

   Objektiivi ava difraktsiooni tõttu tekkivat kujutise teravuse vähenemist saab korrigeerida. [Enable/Luba] määramisel kuvatakse korrigeeritud pilt. Kui toimet on raske märgata, siis suurendage pilti ().

Hoiatus

 • RAW-kujutiste kaameras töötlemisel ei saa te täpselt samu tulemusi kui RAW-kujutiste töötlemisel programmiga Digital Photo Professional (EOS-tarkvara).
 • Kui kasutate funktsiooni [Brightness adjustment/Heleduse reguleerimine], siis võivad reguleerimise tulemusel müra, valgustriibud jne intensiivistuda.
 • Kui määratud on [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija], siis korrigeerimise tulemusel võib müra muutuda intensiivsemaks (koos korrigeerimise toimega).
 • Kui määratud on [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija], siis teatud võttetingimustel võidakse pildi servi rõhutada. Vajadusel reguleerige pildi stiili teravust.
 • Töötlemine funktsiooni [Digital Lens Optimizer/Digitaalne objektiivioptimeerija] olekuga [High/Kõrge] võib võtta veidi aega.

Märkus

 • Objektiivimoonutuste korrigeerimise toime sõltub kasutatavast objektiivist ning võttetingimustest. Samuti võib toimet olla raske eristada, sõltuvalt kasutatavast objektiivist, võttetingimustest jne.