Video salvestusformaat

Saate määrata salvestusformaadi, kaadrisageduse ja tihendusmeetodi funktsiooniga [Võtted: Movie rec size/Võtted: Video salvestusformaat].

Arvestage, et kaadrisagedust värskendatakse automaatselt vastavalt määrangule [Seadistamine: Video system/Seadistamine: Videosüsteem] ().

Pildi suurus Kuvasuhe
4K 3840×2160 16:9
4K kärbitud 3840×2160 16:9
Full HD 1920×1080 16:9

Hoiatus

 • Kui muudate määrangut [Seadistamine: Video system/Seadistamine: Videosüsteem], siis määrake ka [Võtted: Movie rec. size/Võtted: Video salvestusformaat] uuesti.
 • Teised seadmed ei pruugi esitada 4K-, Full HD59,94 ks-/50,00 ks- ja kiire kaadrisagedusega videoid korrektselt, sest taasesitus nõuab suurt töötlusjõudlust.
 • Teravus ja müratase sõltuvad veidi video salvestusformaadist ja kasutatavast objektiivist.

Märkus

 • Kaardi parema jõudluse saavutamiseks soovitame vormindada selle enne videote salvestamist kaamera abil ().
 • HD- või VGA-kvaliteediga videoid ei saa salvestada.

4K-video salvestamine

 • 4K-videote salvestamiseks on vaja suure ühtlase salvestuskiirusega kaarti. Lisateabe saamiseks vaadake lõiku Video salvestamiseks sobilikud kaardid.
 • 4K-videote salvestamine suurendab suurel määral töötluskoormust, mis võib põhjustada kaamera seesmise temperatuuri kiirema tõusu või kui tavavideote puhul. Kui video salvestamise ajal kuvatakse valge ikoon [Ülekuumenemise piirang] või punane ikoon [Ülekuumenemise piirang (punane)], siis võib kaart olla kuumenenud üle – peatage salvestamine ning laske kaameral enne kaardi eemaldamist jahtuda. (Ärge eemaldage kaarti kohe.)
 • 4K-videost on võimalik valida soovitud kaader ning salvestada see kaardile JPEG-pildina ().

Pildiala

Video pildiala sõltub video salvestusformaadi määrangust.

(1) 4K (3840×2160) / Full HD (1920×1080)

(2) 4K kärbitud (3840×2160)

Hoiatus

 • Video digitaalne kujutisestabilisaator () kärbib pilti ekraani keskosa ümbrusest veelgi.

Kaadrisagedus (ks: kaadrit sekundis)

 • [] 119,9 ks / [] 59,94 ks / [] 29,97 ks

  Piirkondades, kus televisioonisüsteem on NTSC (Põhja-Ameerika, Jaapan, Lõuna-Korea, Mehhiko jne). [119,9 ks] puhul vt. Kiire kaadrisagedus.

 • [] 100,00 ks / [] 50,00 ks / [] 25,00 ks

  Piirkondades, kus televisioonisüsteem on PAL (Euroopa, Venemaa, Hiina, Austraalia jne). [100,0 ks] puhul vt. Kiire kaadrisagedus.

 • [] 23,98 ks

  Peamiselt kinoeesmärkidel. Saadaval, kui funktsiooni [Seadistamine: Video system/Seadistamine: Videosüsteem] olekuks on määratud [For NTSC/NTSC jaoks].

Tihendusmeetod

 • [] IPB (standardne)

  Tihendab salvestamisel mitu kaadrit efektiivselt.

 • [] IPB (vähe mälu kasutav)

  Kuna video salvestatakse madalama bitikiirusega kui määranguga IPB (standardne), siis on faili suurus väiksem kui määranguga IPB (standardne) ning taasesituse ühilduvus on parem. See võimaldab kasutada pikemat võtte salvestusaega kui IPB (standardne) (sama salvestusmahuga kaardi kasutamisel).

Video salvestusvorming

 • [MP4] MP4

  Kõik kaameraga salvestatud videod salvestatakse MP4-vormingus videofailidena (faililaiend “.MP4”).

Video salvestamiseks sobilikud kaardid

Üksikasjad kõikidele video salvestusformaatidele vastavate kaartide kohta leiate lõigust Nõuded kaardi jõudlusele (video salvestamine) [lugemis-/salvestuskiirus].

Salvestage kaartide testimiseks nendele mõned videod, et veenduda kaamera võimes nendele määratud formaadis salvestada ().

Hoiatus

 • Enne 4K-videote salvestamist vormindage kaardid, valides [Low level format/Madala taseme vormindamine] menüüst [Seadistamine: Format card/Seadistamine: Kaardi vormindamine] ().
 • Kui kasutate video salvestamiseks aeglasema salvestuskiirusega kaarti, siis ei pruugi kaamera videot korralikult salvestada. Kui taasesitate videosid aeglase lugemiskiirusega mälukaardilt, võib taasesitus olla vigadega.
 • Kasutage video salvestamisel suure jõudlusega kaarte, mille salvestuskiirus on bitikiirusest suurem.
 • Kui videosid ei saa korrektselt salvestada, siis vormindage kaart ning proovige uuesti. Kui kaardi vormindamine ei lahenda probleemi, siis vaadake kaardi valmistaja veebilehte jne.

Märkus

 • Kaardi parema jõudluse saavutamiseks soovitame vormindada selle enne videote salvestamist kaamera abil ().
 • Kaardi lugemise/kirjutamise kiiruse kontrollimiseks vaadake tootja veebilehekülge jne.

Teave 4 GB ületavate videofailimahtude kohta

 • Kaameraga vormindatud SDHC-kaartide kasutamine

  Kui kasutate kaamerat SDHC-kaardi vormindamiseks, siis vormindab kaamera selle vormingus FAT32.

  Kui salvestate FAT32-vormingus kaardile videot ning faili suurus ületab 4 GB, siis luuakse automaatselt uus videofail.

  Kui taasesitate videot, siis peate esitama kummagi videofaili eraldi. Videofaile ei saa taasesitada automaatselt järjestikku. Pärast video taasesituse lõppemist valige järgmine taasesitatav video.

 • Kaameraga vormindatud SDXC-kaartide kasutamine

  Kui kasutate kaamerat SDXC-kaardi vormindamiseks, siis vormindab kaamera selle vormingus exFAT.

  exFAT-vormingus kaardi kasutamisel salvestatakse video ühte faili, isegi kui faili suurus ületab salvestamisel 4 GB piiri (videot ei jagata mitme faili vahel).

Hoiatus

 • Kui impordite üle 4 GB suuruseid videofaile arvutisse, kasutage kas programmi EOS Utility või kaardilugejat (). 4 GB ületavate videofailimahtude korral ei pruugi nende salvestamine arvutisse operatsioonisüsteemi standardfunktsioonide abil õnnestuda.

Video salvestuse koguaeg ja faili suurus minuti kohta

Lisateavet leiate lõigust Video salvestamine.

Video salvestusaja piirang

 • Mitte kiire kaadrisagedusega videote salvestamisel

  Ühe video maksimaalne salvestusaeg on 2 tundi ja Pärast 2 tunni täitumist peatub salvestamine automaatselt. Saate käivitada video salvestamise video salvestamise nupuga uuesti (mis salvestab video uue failina).

 • Kiire kaadrisagedusega videote salvestamisel

  Maksimaalne salvestusaeg video kohta on 30 min. Kui video pikkus ületab 30 min, siis salvestus peatub automaatselt. Saate käivitada kiire kaadrisagedusega video salvestamise video salvestamise nupuga uuesti (mis salvestab video uue failina).

Hoiatus

 • Pärast pikaajalist video taasesitust või reaalajavaate kuva kasutamist võib kaamera seesmine temperatuur tõusta ning seetõttu võib võimalik salvestusaeg olla lühem.