Kaadrite eraldamine 4K-videotest või kiirendatud 4K-videotest

4K või 4K kiirendatud videost on võimalik valida soovitud kaader ning salvestada see JPEG- või HEIF-pildina. Seda funktsiooni nimetatakse “kaadri salvestamiseks”.

 1. Valige klahvidega 4K-video või 4K-kiirendatud video.

  • Keerake valiku tegemiseks valijat Kiirvalikuketas.
  • Võtteinfo kuvas () on 4K-videod ja kiirendatud 4K-videod tähistatud ikoonidega [4K] või [4K kärbitud].
  • Vajutage pildiregistris ühe pildi kuvasse lülitumiseks nuppu Kiirvalik/määrang.
 2. Vajutage ühe pildi kuvas nuppu Kiirvalik/määrang.

 3. Valige [].

  • Algab videolõigu taasesitamine.
 4. Vajutage video peatamiseks nuppu Kiirvalik/määrang.

  • Kuvatakse video taasesituse paneel.
 5. Valige jäädvustatav kaader.

  • Kasutage fotona salvestatava kaadri valimiseks video taasesituse paneeli.
  • Video taasesituse paneeli kasutamise juhised leiate lõigust Video taasesituse paneel.
 6. Vajutage nuppu Iseteravustamispunkti valimine, seejärel valige [Kaadri jäädvustamine].

 7. Salvestage.

  • Valige hetkel kuvatava kaadri salvestamiseks JPEG-pildina [OK].

   Kui eraldate funktsiooni [Võtted: HDR shooting HDR PQ/Võtted: HDR-võtted HDR PQ] olekuga [Enable/Luba] salvestatud videotest kaadreid, siis salvestatakse HEIF-pildid.

  • Kontrollige üle sihtkaust ning pildi failinumber.
 8. Valige kuvatav pilt.

  • Valige [View original movie/Kuva originaalvideo] või [View extracted still image/Kuva jäädvustatud foto].

Hoiatus

 • Kaadri salvestamine pole võimalik järgmistest 4K-videotest.

  • Teiste kaameratega salvestatud videod
 • Kaadrite jäädvustamine pole võimalik kui kaamera on ühendatud arvutiga.