Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) (kujutisestabiliseerimise režiim)

Video digitaalne kujutisestabilisaator vähendab kaameravärina mõju salvestatud videotele. See stabiliseerib pilti isegi kujutisestabilisaatorita objektiivi kasutamisel.

Kui kasutate IS-objektiivi, siis lülitage lüliti Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) asendisse ON.

Video digitaalne kujutisestabilisaator

 1. Valige [Võtted: IS (Image Stabilizer) mode/Võtted: Režiim IS (Kujutisestabilisaator)].

 2. Tehke [Video Digital IS/Video Digitaalne kujutisestabilisaator] valik.

 • Off/Väljas (Video digitaalne kujutisestabilisaator – keelatud)

  Kujutisestabiliseerimine video digitaalse kujutisestabilisaatoriga on keelatud.

 • On/Sees (Video digitaalne kujutisestabilisaator – lubatud)

  Kaameravärinat korrigeeritakse. Pilti suurendatakse veidi.

 • Enhanced/Täiustatud (Video digitaalne kujutisestabilisaator – täiustatud)

  Võrreldes määranguga [On/Sees] korrigeeritakse tugevamat kaameravärinat. Pilti suurendatakse rohkem.

Hoiatus

 • Video digitaalne kujutisestabilisaator ei toimi, kui objektiivi lüliti Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) on asendis OFF.
 • Video digitaalse kujutisestabilisaatori mõju võib olla osade video salvestusformaadi määrangutega väiksem.
 • Mida laiem on vaatenurk (lainurk-kaader), seda tõhusam on kujutisestabiliseerimise toime. Mida kitsam on vaatenurk (telekaader), seda vähem tõhusam on kujutisestabiliseerimise toime.
 • Statiivi kasutamisel soovitame määrata video digitaalse kujutisestabilisaatori olekuks [Off/Väljas].
 • Sõltuvalt võtteobjektist ning võttetingimustest võib seoses video digitaalse kujutisestabilisaatori omadustele muutuda võtteobjekt märgatavalt hägusemaks (võtteobjekt paistab korraks olevat fookusest väljas).
 • Kui kasutate TS-E-objektiivi või kalasilmobjektiivi, siis soovitame valida määranguks [Off/Väljas].
 • Kuna video digitaalne kujutisestabilisaator suurendab pilti, siis paistab pilt teralisem. Müra, valged punktid jne võivad olla rohkem märgatavad.

Märkus