Vahelehtede menüüd: taasesitus

Ettevaatust

  • Määranguid [Taasesitus: RAW image processing/Taasesitus: RAW-kujutisetöötlus] ja [Taasesitus: HEIF→JPEG conversion/Taasesitus: HEIF→JPEG konvertimine] ei kuvata režiimis Nutikas automaatrežiim.