Piltide kopeerimine

Duplikaatide salvestamiseks on võimalik kopeerida pildid ühelt kaardilt teisele.

Samuti on võimalik korraga kopeerida kõik kindlas kaustas või kaardil olevad pildid korraga.

Hoiatus

 • Kui sihtkaardil on juba sama failinumbriga pilt, siis kuvatakse valikud [Skip image and continue/Jäta pilt vahele ja jätka], [Replace existing image/Asenda olemasolev pilt] ning [Cancel copy/Tühista kopeerimine]. Valige kopeerimise toiming, seejärel vajutage SET.

  • [Skip image and continue/Jäta pilt vahele ja jätka]: kõik sama failinumbriga pildid jäetakse vahele ning neid ei kopeerita.
  • [Replace existing image/Asenda olemasolev pilt]: kõik sama failinumbriga pildid (kaasaarvatud kustutuskaitsega pildid) kirjutatakse üle.

  Ülekirjutatud piltide puhul, millele oli lisatud prindikorralduse info (), peate lisama prindikorralduse info uuesti.

 • Prindikorralduse ja pildiedastuse teavet ei kaasata kopeeritud piltidele.
 • Pildistamine ei ole kopeerimise ajal võimalik. Valige enne pildistamist [Cancel/Katkesta].

Märkus

 • Piltide koopiatel on sama failinimi kui algsetel piltidel.
 • Valikuga [Sel.Image/Piltide valimine] ei saa erinevates kaustades olevaid pilte samaaegselt kopeerida. Valige kopeeritavad pildid ühe kausta kaupa korraga.

Üksikute piltide kopeerimine

 1. Valige [Taasesitus: Image copy/Taasesitus: Piltide kopeerimine].

 2. Valige [Sel.Image/Pildi valimine].

  • Kontrollige lähte- ja sihtkaardi numbreid ning vaba ruumi sihtkaardil.
  • Valige [Sel.Image/Pildi valimine] ja vajutage seejärel SET.
 3. Valige kaust.

  (1) Kaustas olevate piltide arv

  (2) Väikseim faili number

  (3) Kausta nimi

  (4) Suurim faili number

  • Valige lähtekaust, seejärel vajutage SET.
  • Kausta valimisel lähtuge ekraani paremas servas kuvatavatest piltidest.
 4. Valige kopeeritav pilt.

  (1) Kokku valitud pilte

  • Keerake kopeeritava pildi valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1, seejärel vajutage SET.
  • Järgmise kopeeritava pildi valimiseks korrake toimingut 4.
 5. Vajutage nuppu Q (kiirvalik).

 6. Valige [OK].

  • Kontrollige sihtkaarti, seejärel valige [OK].
 7. Valige sihtkaust.

  • Valige kaust, kuhu pildid kopeeritakse, seejärel vajutage SET.
  • Uue kausta loomiseks valige [Create folder/Loo kaust].
 8. Valige [OK].

  • Kontrollige lähtekaardi ja sihtkaardi infot, seejärel valige [OK].
  • Pärast kopeerimist kuvatakse tulemused. Valige punktis 2 kuvatud menüüsse naasmiseks [OK].

Piltide vahemiku kopeerimine

Saate kopeerida kõik määratud pildid korraga, kui valite pildiregistrist vahemiku esimese ja viimase pildi.

 1. Valige [Range/Vahemik].

 2. Valige kaust.

  • Valige lähtekaust, seejärel vajutage SET.
  • Kausta valimisel lähtuge ekraani paremas servas kuvatavatest piltidest.
 3. Määrake piltide vahemik.

  • Valige esimene pilt (alguspunkt).
  • Järgmisena valige viimane pilt (lõpp-punkt). Linnuke [Linnuke] lisatakse kõikidele vahemiku piltidele esimesest viimaseni.
  • Järgmise kopeeritava kujutise valimiseks korrake toimingut 3.

Kausta või mälukaardi kõigi piltide kopeerimine

Kausta või mälukaardi kõik pildid saab kopeerida korraga.

[Sel.Kaust/Vali Kaust] või [All images/Kõik pildid] valimisel menüüst [Taasesitus: Image copy/Taasesitus: Piltide kopeerimine] kopeeritakse kõik sisalduvad pildid.