Video taasesituse loendur

Saate määrata, kuidas video taasesituse kuvas aega kuvatakse.

 1. Valige [Taasesitus: Movie play count/Taasesitus: Video taasesituse loendur].

 2. Tehke valik.

  • Rec time (Salv. aeg)

   Kuvab video taasesitusel salvestuse aega või taasesituse aega.

  • Time code (Ajakood)

   Kuvab video taasesitusel ajakoodi.

Märkus

 • Ajakood salvestatakse alati videofailidele (v.a kiire kaadrisagedusega video salvestamisel määranguga [Free run/Vaba loendus]), sõltumata määrangust [Movie rec count/Video salv. loendur].
 • Menüü [Võtted: Time code/Võtted: Ajakood] määrang [Movie play count/Video esituste loendur] on seotud määranguga [Taasesitus: Movie play count/Taasesitus: Video esituste loendur], nii et need määrangud on alati samad.
 • Kaadriloendurit ei kuvata video salvestamisel ega taasesitusel.