Τοποθέτηση/αφαίρεση καρτών

Αυτή η μηχανή δέχεται δύο κάρτες. Η εγγραφή είναι δυνατή εφόσον υπάρχει τουλάχιστον μία κάρτα στη μηχανή.

Με τις δύο κάρτες τοποθετημένες, μπορείτε να επιλέξετε μία κάρτα για εγγραφή ή μπορείτε να εγγράψετε την ίδια εικόνα και στις δύο κάρτες ταυτόχρονα ().

Προσοχή

 • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης προστασίας από εγγραφή (1) που διαθέτει η κάρτα βρίσκεται στην επάνω θέση, ώστε να επιτρέπεται η εγγραφή και διαγραφή δεδομένων από την κάρτα.

Τοποθέτηση

 1. Σύρετε το κάλυμμα για να το ανοίξετε.

 2. Εισαγάγετε την κάρτα.

  Κάρτα 1

  Κάρτα 2

  • Η κάρτα στην πίσω υποδοχή κάρτας είναι [Κάρτα 1] και η κάρτα μπροστά από αυτήν είναι [Κάρτα 2].
  • Όπως φαίνεται στην εικόνα, κρατήστε την κάρτα ώστε η πλευρά με την ετικέτα να κοιτάζει προς το μέρος σας και κατόπιν εισαγάγετε την κάρτα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της με ένα κλικ.
 3. Κλείστε το κάλυμμα.

  • Κλείστε τον κάλυμμα και σύρετέ το προς την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη μέχρι να ασφαλίσει με ένα κλικ.
 4. Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Ενεργοποίηση ().

  (2) Εικονίδιο επιλογής κάρτας

  (3) Κάρτα 1

  (4) Κάρτα 2

  • Η οθόνη λήψης () ή η οθόνη Γρήγορου ελέγχου (), στην οποία μπορείτε να μεταβείτε πατώντας το πλήκτρο INFO, δείχνει ποιες κάρτες έχουν τοποθετηθεί. Οι κάρτες που επισημαίνονται με [Επιλογή κάρτας] είναι επιλεγμένες για εγγραφή.

Διαμόρφωση της κάρτας

Αν η κάρτα είναι καινούργια ή έχει διαμορφωθεί ήδη με άλλη μηχανή ή υπολογιστή, πρέπει να διαμορφωθεί με αυτήν τη μηχανή ().

Αφαίρεση

 1. Ανοίξτε το κάλυμμα.

  • Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν ανάβει η ένδειξη προσπέλασης (1) και κατόπιν ανοίξτε το κάλυμμα.
  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα [Αποθήκευση...] στην οθόνη, κλείστε το κάλυμμα.
 2. Αφαιρέστε την κάρτα.

  • Πιέστε ελαφρώς την κάρτα προς τα μέσα και κατόπιν ελευθερώστε την για να την εξαγάγετε.
  • Τραβήξτε την κάρτα ευθεία προς τα έξω και κατόπιν κλείστε το κάλυμμα.

Προσοχή

Μην αφαιρείτε τις κάρτες αμέσως μετά την εμφάνιση ενός κόκκινου εικονιδίου [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας] όταν φωτογραφίζετε. Οι κάρτες μπορεί να είναι καίνε λόγω της υψηλής εσωτερικής θερμοκρασίας της μηχανής. Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας σε Απενεργοποίηση και σταματήστε τη λήψη για λίγο προτού αφαιρέσετε μια κάρτα. Εάν αφαιρέσετε μια κάρτα που καίει αμέσως μετά τη λήψη, μπορεί να σας πέσει κάτω και να υποστεί ζημιά. Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση καρτών.

Σημείωση

 • Ο αριθμός των λήψεων που είναι διαθέσιμες διαφέρει ανάλογα με την υπολειπόμενη χωρητικότητα κάρτας και τις ρυθμίσεις, όπως είναι η ποιότητα εικόνας και η ταχύτητα ISO.
 • Η ρύθμιση [Λήψη: Ελευθέρ. κλείστρου χωρίς κάρτα] ως [Απενεργ.] θα αποτρέπει το ενδεχόμενο να ξεχάσετε να τοποθετήσετε μια κάρτα ().

Προσοχή

 • Όταν ανάβει ή αναβοσβήνει η ένδειξη προσπέλασης, αυτό σημαίνει ότι γίνεται εγγραφή, ανάγνωση ή διαγραφή εικόνων από/στην κάρτα, ή μεταφορά δεδομένων. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, μην ανοίγετε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας. Για την αποφυγή της καταστροφής των δεδομένων εικόνας ή της ζημιάς των καρτών ή της μηχανής, ποτέ μην κάνετε τίποτα από τα παρακάτω όταν η ένδειξη προσπέλασης είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει.

  • Αφαίρεση της κάρτας.
  • Αφαίρεση της μπαταρίας.
  • Τράνταγμα ή χτύπημα της μηχανής.
  • Αποσύνδεση ή σύνδεση καλωδίου ρεύματος
   (όταν χρησιμοποιούνται προαιρετικά αξεσουάρ για χρήση με οικιακή παροχή ρεύματος).

 • Αν η κάρτα περιέχει ήδη εγγεγραμμένες εικόνες, η αρίθμηση των εικόνων μπορεί να μην ξεκινήσει από το 0001 ().
 • Αν στην οθόνη εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος σχετικό με την κάρτα, αφαιρέστε την κάρτα και εισαγάγετέ την ξανά. Αν το σφάλμα παραμένει, χρησιμοποιήστε μια άλλη κάρτα.

  Αν μπορείτε να μεταφέρετε όλες τις εικόνες της κάρτας σε υπολογιστή, κάντε το και κατόπιν διαμορφώστε την κάρτα με τη μηχανή (). Η ενέργεια αυτή μπορεί να αποκαταστήσει τη σωστή λειτουργία της κάρτας.

 • Μην αγγίζετε τις επαφές της κάρτας με τα δάκτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Μην εκθέσετε τις επαφές σε σκόνη ή νερό. Αν μείνει κάποια κηλίδα στις επαφές, μπορεί να προκληθεί βλάβη.
 • Δεν είναι δυνατή η χρήση καρτών πολυμέσων (MMC). (Θα εμφανιστεί σφάλμα κάρτας.)
 • Δεν συνιστάται η χρήση καρτών UHS-II microSDHC/SDXC με προσαρμογέα microSD σε SD.

  Κατά τη χρήση καρτών UHS-II, χρησιμοποιείτε κάρτες SDHC/SDXC.