Γρήγορος έλεγχος

Μπορείτε να επιλέξετε και να ορίσετε τις εμφανιζόμενες ρυθμίσεις άμεσα και διαισθητικά.

  1. Πατήστε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος) (Χρονόμετρο 10 δευτ.).

  2. Επιλέξτε ένα στοιχείο ρύθμισης και ορίστε την προτιμώμενη επιλογή σας.

    • Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 ή πατήστε το πλήκτρο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
    • Για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση, περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας ή Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 ή πατήστε το εικονίδιο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων από την αριστερή ή από τη δεξιά πλευρά. Πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο για να ορίσετε ορισμένα στοιχεία έπειτα από αυτή την ενέργεια.
    • Πατήστε το εικονίδιο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων κάθετα ή οριζόντια για να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη που εμφανίζεται παραπάνω.
    • Για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση, περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας, Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 ή Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2. Πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο για να ορίσετε ορισμένα στοιχεία έπειτα από αυτή την ενέργεια.