Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

 1. Τοποθετήστε την μπαταρία ().

  • Κατά την αγορά, φορτίστε την μπαταρία για να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε ().
 2. Εισαγάγετε την κάρτα ().

  • Μπορείτε να τοποθετήσετε δύο κάρτες.
 3. Συνδέστε τον φακό ().

  • Για τη σύνδεση του φακού, ευθυγραμμίστε τον κόκκινο οδηγό τοποθέτησης του φακού με τον κόκκινο οδηγό τοποθέτησης της μηχανής.
 4. Τοποθετήστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού στη θέση Αυτόματη εστίαση (AF) ().

 5. Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Ενεργοποίηση ().

 6. Ανοίξτε την οθόνη ().

  • Όταν εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης ημερομηνίας/ώρας/ζώνης, ανατρέξτε στη σελίδα Ημνία/Ώρα/Ζώνη.
 7. Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση Έξυπνη αυτόματη σκηνή ().

  • Όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις της μηχανής θα καθοριστούν αυτόματα.
 8. Εστιάστε στο θέμα ().

  • Εμφανίζεται ένα σημείο AF [Σημείο AF] πάνω από κάθε πρόσωπο που ανιχνεύεται.
  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και η μηχανή θα εστιάσει στο θέμα.
 9. Τραβήξτε τη φωτογραφία ().

  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
 10. Ελέγξτε τη φωτογραφία.

  • Η εικόνα που καταγράψατε θα εμφανιστεί για περίπου 2 δευτ. στην οθόνη.
  • Για να προβάλετε ξανά την εικόνα, πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή ().