Τοποθέτηση/αφαίρεση μπαταριών

Τοποθετήστε μια πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών LP-E6NHLP-E6N/LP-E6) στη μηχανή.

Τοποθέτηση

 1. Σύρετε το κλείδωμα καλύμματος του διαμερίσματος μπαταρίας και ανοίξτε το κάλυμμα.

 2. Τοποθετήστε την μπαταρία.

  • Εισαγάγετε το άκρο που φέρει τις ηλεκτρικές επαφές.
  • Εισαγάγετε την μπαταρία μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
 3. Κλείστε το κάλυμμα.

  • Πιέστε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.

Προσοχή

 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες μπαταρίες εκτός της συστοιχίας μπαταριών LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6.

Αφαίρεση

 1. Ανοίξτε το κάλυμμα και αφαιρέστε την μπαταρία.

  • Πιέστε τον μοχλό κλειδώματος της μπαταρίας όπως δείχνει το βέλος και αφαιρέστε την μπαταρία.
  • Για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα, να τοποθετείτε πάντα το παρεχόμενο προστατευτικό κάλυμμα () στην μπαταρία.