Φόρτιση της μπαταρίας

 1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα που παρέχεται με την μπαταρία.

 2. Τοποθετήστε πλήρως την μπαταρία μέσα στον φορτιστή.

  • Κάντε το αντίθετο για να αφαιρέστε την μπαταρία.
 3. Φορτίστε την μπαταρία.

  Για LC-E6

  • Ανοίξτε τους ακροδέκτες του φορτιστή μπαταριών, όπως δείχνει το βέλος στην εικόνα, και εισαγάγετέ τους στην πρίζα ρεύματος.

  Για LC-E6E

  • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στον φορτιστή και εισαγάγετε το φις του καλωδίου ρεύματος σε μια πρίζα.
  • Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα και η ένδειξη φόρτισης θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.
Επίπεδο φόρτισης Ένδειξη φόρτισης
Χρώμα Ένδειξη
0–49% Πορτοκαλί Αναβοσβήνει μία φορά ανά δευτερόλεπτο
50–74% Αναβοσβήνει δύο φορές ανά δευτερόλεπτο
75% ή υψηλότερο Αναβοσβήνει τρεις φορές ανά δευτερόλεπτο
Πλήρης φόρτιση Πράσινο Ενεργοπ.
 • Η φόρτιση μιας αποφορτισμένης μπαταρίας διαρκεί περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (23°C). Ο απαιτούμενος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και το αρχικό επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

 • Για λόγους ασφαλείας, η φόρτιση σε χαμηλές θερμοκρασίες (5–10°C) διαρκεί περισσότερο (έως 4 ώρες περίπου).
 • Η μπαταρία δεν διατίθεται πλήρως φορτισμένη κατά την αγορά.

  Φορτίστε την μπαταρία πριν από τη χρήση.

 • Φορτίστε την μπαταρία την ημέρα που σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε ή την προηγούμενη.

  Οι φορτισμένες μπαταρίες χάνουν σταδιακά το φορτίο τους, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται.

 • Αφού φορτίσετε την μπαταρία, αφαιρέστε την από τον φορτιστή και αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα ρεύματος.

 • Μπορείτε να τοποθετήσετε το προστατευτικό κάλυμμα με διαφορετικό προσανατολισμό για να υποδείξετε αν η μπαταρία έχει φορτιστεί ή όχι.

  Αν η μπαταρία είναι φορτισμένη, τοποθετήστε το παρεχόμενο προστατευτικό κάλυμμα έτσι ώστε η οπή σε σχήμα μπαταρίας Οπή σε σχήμα μπαταρίας να βρίσκεται πάνω από την μπλε ετικέτα της μπαταρίας. Αν η μπαταρία είναι εκφορτισμένη, τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα με αντίθετο προσανατολισμό.

 • Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μηχανή, να αφαιρείτε την μπαταρία.

  Αν η μπαταρία παραμείνει στη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνεχίζει να καταναλώνεται μια μικρή ποσότητα ρεύματος, με αποτέλεσμα την υπερβολική αποφόρτιση και τη μείωση της διάρκειας της μπαταρίας. Να αποθηκεύετε την μπαταρία με τοποθετημένο το προστατευτικό κάλυμμα. Αν αποθηκεύσετε την μπαταρία ενώ είναι πλήρως φορτισμένη, η απόδοσή της μπορεί να μειωθεί.

 • Ο φορτιστής μπαταριών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες χώρες.

  Ο φορτιστής μπαταριών είναι συμβατός με πηγές ρεύματος 100 V AC έως 240 V AC, 50/60 Hz. Αν χρειάζεται, συνδέστε έναν προσαρμογέα φις (διαθέσιμο στο εμπόριο) για τη συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Για την αποφυγή ζημιάς, μη συνδέετε με φορητούς μετασχηματιστές τάσης.

 • Αν η μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα ακόμη και αφού φορτιστεί πλήρως, αυτό σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της.

  Ελέγξτε την απόδοση φόρτισης της μπαταρίας () και αγοράστε νέα μπαταρία, εάν απαιτείται.

Προσοχή

 • Αφού αποσυνδέσετε το φις ρεύματος του φορτιστή, μην αγγίξετε τους ακροδέκτες για 10 δευτερόλεπτα περίπου.
 • Αν η εναπομένουσα χωρητικότητα της μπαταρίας () είναι 94% ή υψηλότερη, η μπαταρία δεν θα φορτιστεί.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο φορτιστή για να φορτίσετε άλλη συστοιχία μπαταριών εκτός της LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6.