Live view-fjernoptagelse

Du kan optage ved at fjernstyre kameraet fra EU.

Billeder, der optages på denne måde, gemmes direkte på computeren og er klar til gennemsyn i DPP eller et andet tilknyttet softwareprogram.

 1. Tilslut kamera og computer.

 2. Start EU ().

 3. Klik på [Remote Shooting/Fjernoptagelse].

 4. Sæt kameraet op.

  Indspilningsvindue

  • Klik eller højreklik på indstillinger i afsnit (1)*1*2 og (2)*1*3, og vælg derefter indstillingen.

  1: Hvis du vil aktivere valg af indstillinger med rullehjul i de viste indstillingselementer og menuer, skal du vælge [Change settings using mouse wheel on [Remote Shooting] screen/Skift indstillinger med musehjulet på skærmen [Fjernoptagelse]] () på fanen [Remote Shooting/Fjernoptagelse] i [Preferences/Indstillinger]. Vær opmærksom på, at valg med rullehjul ikke understøttes for menuen til låsning af spejl eller [Image saving location/Billedlagringssted].

  2: Du kan konfigurere AEB ved at klikke eller højreklikke på elementet for eksponerings-/AEB-niveau og derefter holde Skift-tasten nede, mens der rulles med rullehjulet.

  3: Kan kun konfigureres for nogle kameraer.

  Bemærk

  • Brug selve kameraet til at konfigurere indstillinger, der ikke kan konfigureres fra indspilningsvinduet.
  • En timerindikator blinker under nedtællingen for selvudløseren, og nedtællingstiden vises i området for antallet af tilgængelige optagelser.
  • Indstillinger for låsning af spejl kan konfigureres i P-, Tv-, Av-, M- eller B-tilstand.
  • Ikonet for låsning af spejl blinker under låsning af spejl.
  • For EOS 5Ds/5Ds R kan du vælge lukkerens udløsertiming efter låsning af spejl.
  • Ved optagelse med automatisk eksponering blinker den angivne lukkertid eller blændeværdi for at advare om undereksponering eller overeksponering.
  • Ved optagelse med manuel eksponering vises målingsværdien i realtid i området for eksponeringsniveau.
 5. Klik på [Opsæt].

 6. Indstil Live view-funktionen.

  • Klik på [Live View/Movie func. set./Live view/filmfunk.indst.]. (1).

  • Vinduet [Live View/Movie func. set./Live view/filmfunk.indst.] vises. Konfigurér indstillinger som følger.
  • Visningsoplysninger kan variere afhængigt af det tilsluttede kamera.
  EOS-1D X Mark II5Ds/5Ds R5D Mark IV5D Mark III6D Mark II6D7D Mark II80DM6 Mark II

  Vælg [Enable/Aktivér] for [LV func. setting/Indstilling af LV-funk.] og en indstilling for [Exposure simulation/Eksponeringssimulation], og klik derefter på [OK].

  EOS-1D X Mark III90DR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

  Konfigurér [LV func. setting/Indstilling af LV-funk.] og [Exposure simulation/Eksponeringssimulation] eller [Display simulation/Visningssimulation] som følger.

  1. Indstil [LV func. setting/Indstilling af LV-funk.] til [Enable/Aktivér], og klik derefter på [OK].
  2. Klik på [Live View shoot./Live view opt.]. ().
  3. Følg trin 4-5 i Live view-fjernoptagelse igen.
  4. Vælg en indstilling for [Exposure simulation/Eksponeringssimulation] eller [Display simulation/Visningssimulation], og klik derefter på [OK].
  5. Gå til trin 8 ().
  EOS-1D X1D C

  Vælg [Stills/Stillbilleder] for [LV func. setting/Indstilling af LV-funk.] og en indstilling for [Exposure simulation/Eksponeringssimulation], og klik derefter på [OK].

  EOS 77D760D850D800D250D200D750D2000D1300D

  Vælg [Enable/Aktivér] for [LV func. setting/Indstilling af LV-funk.], og klik derefter på [OK].

  EOS RRPM6 Mark IIM200M50 Mark IIM50

  Vælg en indstilling for [Exposure simulation/Eksponeringssimulation], og klik derefter på [OK].

  • Du kan indstille billedkvaliteten for Remote Live View window (vinduet Live view-fjernoptagelse) i [LV quality settings/Indstillinger for LV-kvalitet] (2), afhængigt af det tilsluttede kamera ().
 7. Klik på [Live View shoot./Live view opt.].

  Remote Live View window (vinduet Live view-fjernoptagelse)

 8. Klik på [Knappen Shoot (Tag et billede)].

  • Det optagne billede overføres til computeren og vises i vinduet [Quick Preview/Hurtig eksempelvisning].
  • DPP starter automatisk.

Forsigtig

 • Når du inden optagelse vil fokusere i Remote Live View window (vinduet Live view-fjernoptagelse), skal du indstille AF/MF-knappen i indspilningsvinduet til [MF].
 • RAW-behandling understøttes ikke i EU.
 • Hvis du tilslutter et kamera, som i øjeblikket behandler RAW-billeder, åbnes EU, når behandlingen er afsluttet.
 • Funktioner for programmer i basiszonen kan ikke konfigureres for kameraer med programmer i basiszonen på programvælgeren.

Bemærk

 • Du kan også optage ved at trykke på mellemrumstasten.
 • For eksponeringssimulation () eller histogramvisning () i [Remote Live View window/vinduet Live view-fjernoptagelse] skal [Exposure simulation/Eksponeringssimulation] indstilles til [Enable/Aktivér] på kameraet.
 • Klik på [Other Functions/Andre funktioner] for at vise/skjule vinduet [Quick Preview/Hurtig eksempelvisning], og vælg [Quick Preview/Hurtig eksempelvisning].
 • Låsning af spejl er tilgængelig ved fjernoptagelse for nogle tilsluttede kameraer. Du kan kontrollere status for låsning af spejl, når [Remote Live View window/vinduet Live view-fjernoptagelse] vises.
 • Optagelse med selvudløser er tilgængelig.
 • Du kan ændre det program, der starter automatisk efter fjernoptagelse fra DPP, til et andet program på fanen [Linked Software/Tilknyttet software] i indstillingerne ().
 • Der findes yderligere oplysninger om funktioner i [Remote Live View window/vinduet Live view-fjernoptagelse] under Funktioner i Remote Live View Window (vinduet Live view-fjernoptagelse): Fanen Live View.
 • Der findes yderligere oplysninger om funktioner i vinduet Zoom View (Visning af zoom) under Funktioner i vinduet Zoom View (Visning af zoom).
 • Med eksponeringssimulation kommer billedlysstyrken tættere på den faktiske lysstyrke (eksponering) i dine billeder. Se instruktionsmanualen til det tilsluttede kamera for at få yderligere oplysninger om indstillinger.