Funktioner i Remote Live View Window (vinduet Live view-fjernoptagelse): Fanen Live View

 • Instruktioner i at vise Remote Live View window (vinduet Live view-fjernoptagelse) findes under Live view-fjernoptagelse.
 1. (1)Viser indstillinger for Kreative filtre*1
 2. (2)Visning af temperaturniveau/temperaturadvarsel*2
 3. (3)Ikon for igangværende filmoptagelse
 4. (4)Optagelsestid
 5. (5)Elektronisk lukker aktiv*3
 6. (6)Viser HDR PQ-indstillinger ()
 7. (7)Forstørrelsesramme
 8. (8)AF-punkter
 9. (9)Indikerer igangværende filmoptagelse
 10. (10)Eksponeringssimulation
 11. (11)Optagelsesafstand/brændvidde*4
 12. (12)Metode til filmkomprimering
 13. (13)Billedfrekvens
 14. (14)Filmoptagelsens størrelse
 15. (15)Starter/stopper filmoptagelse
 16. (16)Visning af fokusafstand*5
 17. (17)Power Zoom-knap () til EOS 90D, 80D, 77D, 850D, 800D, 250D eller 200D
 18. (18)Knap til visningsassistent*6
 1. (19)Vis/skjul elektronisk vaterpas ()
 2. (20)Knap til automatisk rotation*7
 3. (21)Roterer billedet*8
 4. (22)Betjeningsknapper 2
 5. (23)Indstiller farvetemperaturen
 6. (24)Betjeningsknapper 1
 7. (25)Vælger hvidbalancen
  ()
 8. (26)Klik på hvidbalance
 9. (27)AF-metode ()
 10. (28)Objektivdrev ()
 11. (29)Kontrollerer dybdeskarphed ()
 12. (30)Visning af Canon Log-indstillinger*6
 13. (31)Indstillinger for optagelsesniveau ()
 14. (32)Viser/skjuler betjeningsknapperne 1
 15. (33)Histogramvisning
 16. (34)Lukker vinduet
 17. (35)Forstørrelse af visning*9
 18. (36)Viser/skjuler forstørrelsesrammen
 19. (37)Vælger billedformatet ()
 20. (38)Viser/skjuler AF-punkterne
 • 1: Vises kun, når EOS 90D, 80D, 77D, 760D, 850D, 800D, 250D, 200D, 750D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II eller M50 er tilsluttet, og Kreative filtre er indstillet på kameraet.
 • 2: Et ikon for temperaturniveau kan blive vist her for EOS R7 eller R10. Et ikon for temperaturadvarsel kan blive vist for andre modeller.
 • 3: Vises, når EOS R3, R5, R5 C, R6, R7 eller R10 er tilsluttet, og [Shutter mode(Lukkertilstand)] er indstillet til [Electronic(Elektronisk)].
 • 4: Vises, når EOS R3 er tilsluttet.
 • 5: Vises, når EOS R3 er tilsluttet. [ON(m)/TIL(m)] angiver visning i meter og [ON(ft)/TIL(ft)] i fod.
 • 6: Vises kun, når EOS-1D X Mark III, 1D C, R3, R5, R6, R7 eller R/Ra er tilsluttet, og Canon Log eller Canon Log 3 er indstillet på kameraet, eller for EOS R, når der er indstillet 8-bit.
  Derudover vises [Skift visning for visningsassistent] eller [Skift visning for visningsassistent 2] ved tilslutning til EOS-1D X Mark III, R3, R5, R5 C, R6, R7 eller R10, når HDR PQ er indstillet på kameraet ().
 • 7: Når automatisk rotation er indstillet, roteres skærmen [Remote Live View window/vinduet Live view-fjernoptagelse] også automatisk, så den passer til kameraets rotation, når EU registrerer, at kameraet holdes lodret.
 • 8: Når knappen [Automatisk rotation] er indstillet til ON (TIL), kan knapperne [Rotér mod uret] [Rotér med uret] ikke bruges til at rotere billeder med.
 • 9: Den tilgængelige forstørrelse af visningen afhænger af det tilsluttede kamera.